Επικοινωνία και δημοσίευση

SUBMISSIONS / CONTACT

Προσθήκη συνοδευτικών αρχείων


 

Βήματα υποβολής εργασιών

1.Αρχείο κειμένου μορφής doc όπου συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία:

# τίτλος εργασίας - Title

όνομα - Name

χρονολογία- Date

μάθημα - Course

επιβλέποντες - Supervisor

σχολή/τμήμα - School/Department

Καθώς και το κείμενο περιγραφής της ιδέας/πρότασης, ( ή το ανεξάρτητο δοκίμιο ή ερευνητικό) με ανώτατο όριο 1000 λέξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα συνοδευτικά κείμενα των εργασιών καθώς και οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται ΚΑΙ στα αγγλικά.

 

2.Αρχεία εικόνων θα πρέπει να είναι μορφης .jpg (150 dpi max) και δε θα πρέπει να υπερβαίνουν σε αριθμό τα 10.

 

3. Δημιουργία φακέλου με όλα τα παραπάνω στοιχεία και τίτλο το όνομά σας.

 

4. Συμπίεση του φακέλου και αποστολή με τους εξής τρόπους:

α) επισύναψη στην παραπάνω φόρμα επικοινωνίας 

β) αποστολή mail στο submissions@archstudies.gr 

γ) αποστολή μέσω dropbox (link)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια ή τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα απο τουλάχιστον μια εικόνα (βάση των παραπάνω προδιαγραφών) η οποία θα χρησιμοποιείται ως εξώφυλλο.


Καταθέτοντας υλικό συμφωνείτε με τους όρους δημοσίευσης της πλατφόρμας και τη δημοσίευση του έργου στη σελίδα και στα κοινωνικά μας δίκτυα.