Η Γενεαλογία των πολεοδομικών έργων του Kenzo Tange: Από την προπολεμική περίοδο μέχρι την παγκόσμια EXPO

ARTICLES

16ΟΚΤ 2022
# TITLE: Η Γενεαλογία των πολεοδομικών έργων του Kenzo Tange: Από την προπολεμική περίοδο μέχρι την παγκόσμια EXPO
# STUDENTS: Θεόφιλος Παπαγεωργίου
# SUPERVISOR: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος
# COURSE: Ερευνητική Εργασία - Διάλεξη
# SCHOOL / DEPARTMENT: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μέσα από την αναζήτηση για θέμα στο πλαίσιο της διάλεξης, άρχισα να μελετώ τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα KenzoTange. Πιστεύω ότι ο KenzoTange (4 Σεπτεμβρίου 1913 – 22 Μαρτίου 2005) είναι ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα καθώς κατέχει σημαντική θέση στον τομέα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και παγκοσμίως. Η Ιαπωνία μάλιστα χώρισε την ιστορία της αρχιτεκτονικής της σε δύο μέρη: πριν και μετά τον Tange. Η αρχιτεκτονική του δράση διήρκησε για 60 χρόνια και το 1987 τιμήθηκε με το βραβείο  αρχιτεκτονικής Pritzker. Χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του είναι ο συνδυασμός παραδοσιακής ιαπωνικής αρχιτεκτονικής με στοιχεία καθαρά μοντέρνα. Ο Tange ήταν ένας από τους εμπνευστές του κινήματος του μεταβολισμού, ωστόσο ο ίδιος δεν δήλωνε ποτέ μεταβολιστής. Στην παρούσα ερευνητική εργασία αναλύονται πέντε πολεοδομικά έργα του από το 1950 έως το 1970. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη περίοδο του έργου του ως την πιο παραγωγική του. Τα έργα αναλύονται με χρονολογική σειρά και είναι τόσο θεωρητικά όσο και υλοποιημένα. Μέσα από την μελέτη των συγκεκριμένων  προτάσεων  επιδιώκεται να κατανοηθεί η άποψη του Tange για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, η μέθοδος σχεδιασμού του, και να εντοπιστούν στοιχεία της φιλοσοφίας του, καθώς ο ίδιος χρησιμοποιούσε την αρχιτεκτονική για τη δημιουργία συμβόλων σε διαφορετικές κλίμακες.

 

Αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε η ανάλυση και η ερμηνεία του πολεοδομικού έργου του  αρχιτέκτονα. Η έρευνα εστιάζει κυρίως στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες ενός έργου με πρωτοποριακές συνθετικές αρχές, που  εντοπίζονται σε πέντε εμβληματικές προτάσεις του. Μέσα από την έρευνα και την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αρχικά εξετάστηκαν τα στοιχεία που συντέλεσαν στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταυτότητας του έργου του και το κατέστησαν παγκόσμια γνωστό. Αφορμή αποτέλεσε η χρήση της αρχιτεκτονικής με σκοπό την δημιουργία συμβόλων σε πολεοδομική κλίμακα  εκφράζοντας πάντα μια βαθιά συγγένεια με την παραδοσιακή Ιαπωνική αρχιτεκτονική. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο στάδιο της ανάλυσης είναι μέσα από βιβλιογραφικές πηγές, περιοδικά , δημοσιεύσεις του ίδιου του αρχιτέκτονα, οπτικο-ακουστικό υλικό, συνεντεύξεις,  καθώς και σχέδια για την κατανόηση και την ερμηνεία του έργου. Τα σχέδια αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την αποκωδικοποίηση της αντιληπτικής οργάνωσης του χώρου. Ως μελέτες περίπτωσης, εξετάζονται οι πέντε σημαντικότερες πολεοδομικές προτάσεις του :  το Μνημείο για την Μείζονα Σφαίρα Συν ευημερίας  της  Ανατολικής Ασίας 1942,  το Μνημείο Ειρήνης της Χιροσίμα 1951, το TokyoBayPlan 1960, το σχέδιο ανοικοδόμησης των Σκοπίων 1965 και το πολεοδομικό σχέδιο για την OSAKAEXPO 1970.   

 

ISSU LINK:  https://issuu.com/theofilospapageorgiou/docs/book2