Διάλογοι γύρω από τις «cartes postales» των ΞΕΝΙΑ. Αποσυνθέτοντας εικόνες, δημιουργώντας χώρους

ARTICLES

13ΙΟΥΝ 2021
# TITLE: Διάλογοι γύρω από τις «cartes postales» των ΞΕΝΙΑ. Αποσυνθέτοντας εικόνες, δημιουργώντας χώρους
# STUDENTS: Αναξαγόρου Γλυκερία, Αποστολέρη Κωνσταντίνα.
# SUPERVISOR: Παπαδημητρίου Σπύρος
# DATE: 2020
# COURSE: Διπλωματική Εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) ξεκίνησε το πρόγραμμα των ΞΕΝΙΑ αμέσως μετά το σχηματισμό του το 1950. Ήταν η πρώτη προσπάθεια του ελληνικού κράτους να δημιουργήσει υποδομές για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία συζήτηση γύρω από τη σημασία των Ξενία για τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική και ένα σχολιασμό για την τρέχουσα, συχνά ερειπωμένη κατάστασή τους.

Βασικός στόχος μας ήταν η δημιουργία εμπειριών, μέσω της ατμόσφαιρας που βγάζουν οι παλιές φωτογραφίες των Ξενία. Προσπαθούμε δηλαδή να μετατρέψουμε τα δισδιάστατα στοιχεία των φωτογραφιών, που δημιουργούν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των Ξενία, σε τρισδιάστατους χώρους.

Επιπλέον, για την ανάλυση που ακολουθεί, επιλέξαμε συγκεκριμένα ΞΕΝΙΑ, ως πιο αντιπροσωπευτικά κτίσματα και ως ένα μέρος κτιρίων που σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη του Άρη Κωνσταντινίδη.

Στην πρώτη φάση της επεξεργασίας των εικόνων, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις οπτικές φυγές, τις γραμμές και τους όγκους που αναδεικνύουν την προοπτική και τη γεωμετρία κάθε φωτογραφίας, και να κάνουμε μία εικονογραφική ανάλυση.

Τόσο οι cartes postales, όσο οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες και η προοπτική τους, μετατρέπουν νοητά το δισδιάστατο χώρο σε τρισδιάστατο και παρουσιάζουν τις οπτικές φυγές, τα όρια, τα σημεία ελέγχου των φωτογραφιών, ταυτόχρονα με ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, στοιχεία που θέλαμε να αναδείξουμε μέσω της ανάλυσής.

Ουσιαστικά, η εικόνα γίνεται το κύριο εργαλείο μας. Ολόκληρη η ανάλυση αποτελεί μία διαφορετικού είδους χρωματογράφηση της ατμόσφαιρας των Ξενία, μέσα από τις φωτογραφίες τους, μέσω του χρωματισμού των στοιχείων που θέλουμε να αναδείξουμε κάθε φορά, αφαιρώντας με αυτόν τον τρόπο την πολυπλοκότητά τους. Ακολούθησε η διάταξη των στοιχείων σε ίσες αποστάσεις, και η ανάπτυξη των επιφανειών,  με τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν όγκοι και να δοθεί βάθος στη δισδιάστατη εικόνα.

Η ανάλυση έγινε με σκοπό όχι την αποκατάσταση του Ξενία, αλλά τη μεταγραφή του. Επιπλέον, αναζητήθηκαν τρόποι και νέες οπτικές για το πώς μπορεί κάποιος να δει, με νέα οπτική, τα κληροδοτήματα του παρελθόντος στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού.

Τα μοντέλα – όγκοι που προέκυψαν από την ανάλυση, οδήγησαν σε ένα διάλογο για τις εναλλαγές, τις ιδιότητες και την αξία των ΞΕΝΙΑ.

Έχοντας ως εργαλείο τη φωτογραφία και τους νέους  όγκους που προέκυψαν, επιλέξαμε να εστιάσουμε και να τοποθετήσουμε ορισμένες επεμβάσεις στο Ξενία Παλιουρίου. Τα κτίρια που υπάρχουν στο συγκρότημα του Ξενία λειτούργησαν ως ένα παλίμψηστο, που χρησιμοποιείται ως βάση για τη δημιουργία νεότερων έργων, χωρίς όμως να επικαλυφθούν από τις νέες κατασκευές.

Έτσι, με τις επεμβάσεις γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης του ίδιου του κτιρίου, και οι κατασκευές οδηγούν τον επισκέπτη να δει με μία διαφορετική ματιά το ήδη υπάρχον κτίριο. Επιπροσθέτως, οι κατασκευές που προτείνουμε προορίζονται να λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς, τα οποία θα βοηθούν τους επισκέπτες να αποκτήσουν μία καλύτερη αίσθηση προσανατολισμού και να περιηγηθούν ευκολότερα σε όλο το χώρο, να ενισχύσουν δηλαδή την αίσθηση του χώρου και των κτιρίων που υπάρχουν σε αυτόν.

Η τοποθέτηση των κατασκευών στο χώρο του Ξενία έγινε με άξονα τη δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα στο παλιό και το νέο, το ήδη υπάρχον και το φανταστικό. Έτσι, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε τους όγκους μικρής κλίμακας που προέκυψαν από την ανάλυση, έξω, μέσα, πάνω ή κάτω από το ήδη υπάρχον κτίριο, ταυτόχρονα με τη λογική ανα–δημιουργίας και ενίσχυσης της ατμόσφαιρας των Ξενία, αλλά και τον τονισμό της γεωμετρίας των κατασκευών. Πρόκειται δηλαδή για μία αφήγηση της ιστορίας τους, και μία ανάδειξη του ίδιου του κτιρίου ως μνημείο. Ένα γέμισμα του κενού του χώρου, με τον ίδιο το χώρο.

Στις μορφές που παράγονται μπορεί κανείς να διακρίνει τις εικόνες μέσα στους όγκους, από συγκεκριμένα σημεία, και να ξαναδιαβάσει τις φωτογραφίες των Ξενία με άλλους όρους.

Τέλος, με μία συνολική ματιά, η παρούσα διπλωματική εργασία μας οδήγησε στη δημιουργία χώρων και όγκων, που θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθούν με κάποιον άλλο τρόπο, δεδομένου ότι δεν ακολουθούν καθολικά τους όρους της λειτουργικότητας και της άνεσης σε ένα χώρο, αλλά προκύπτουν μέσα από μία συγκεκριμένη ανάλυση. Είναι η ιδέα της συνεργασίας και της εξερεύνησης. Ότι δηλαδή η αρχιτεκτονική ως πρακτική δεν αφορά μόνο τον καθορισμό χωρικών και υλικών σχέσεων, μεταξύ αντικειμένων, ανθρώπων, κτιρίων. Αφορά το πώς αυτές οι σχέσεις εμφανίζονται μέσα στη διάρκεια του χρόνου, μέσα σε συγκρούσεις διαφορετικών προθέσεων και συμφερόντων, ιδεολογιών, καταστάσεων, και οπτικών.

                       

Πηγές Φωτογραφιών: Κωνσταντινίδης, Άρης, 1981, Μελέτες + κατασκευές, Αθήνα, Αγρας.               

 

 

Ολόκληρη η εργασία αναλυτικά:https://issuu.com/konstantinaapostoleri/docs/dialogues_on_the_alternations_of_xenia_s_postcards