Οι 5 δημοφιλέστερες εργασίες του 2020

ARTICLES

02ΙΑΝ 2021
# TITLE: Οι 5 δημοφιλέστερες εργασίες του 2020

Οι 5 δημοφιλέστερες εργασίες για το 2020 σε τυχαία σειρά ήταν:

 

# TITLE: Zero Waste Prototype: Waste management in Syros

# STUDENTS: Sofia Kotsi, Yannis Bousios

# SUPERVISOR: P.Tournikiotis, S.Tsiraki

# DATE: 2019

# COURSE: Diploma Design Thesis

# SCHOOL / DEPARTMENT: Architectural Engineering National Technical University of Athens

 

https://www.archstudies.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=english&argenkat=ARTICLES&type=article&arcode=200102175525&fbclid=IwAR3oBtqEE_VCvyefAU_XbUsWsEqj1y4pXdHii_6N8HL_g68btH1f4nZThYQ

 

# TITLE: The Pit with the Three Fountains# STUDENTS: Evangelia Paschalidou# SUPERVISOR: Gourdoukis D., Vergopoulos S.# DATE: 2019# COURSE: Diploma Design Thesis# SCHOOL / DEPARTMENT: Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering, School of Architecture https://www.archstudies.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=English&argenkat=ARTICLES&type=article&arcode=200406180257&fbclid=IwAR228-F06OW7XwmTgCZU81o2_QArmJ2TyQJ6u0SLB-uqvdV7qcmRnfrMpd8 
# TITLE: Educational Research Center of the Reregulating dam on Aliakmonas river
# STUDENTS: Economou Kleanthis Chatzis Sotiris
# SUPERVISOR: Xanthi Theoni Kokkoris Panagiotis Panagiotarou Maria
# DATE: 2019
# COURSE: Diploma Design Thesis
# SCHOOL / DEPARTMENT: Democritus University of Thrace Faculty of Architecture
 
 
# TITLE: THE ARCHITECTURE OF POWER_THE CONVERSION OF A FORMER POWER PLANT INTO FILM STUDIOS
# STUDENTS: Vasiliki Kasviki
# SUPERVISOR: V.Tsakalidou
# DATE: 2020
# COURSE: Diploma Design Thesis
# SCHOOL / DEPARTMENT: Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering, School of Architecture
 
 
# TITLE: Environmental center for information and recuparation of the sea turtle Caretta-Caretta at Laganas Bay Zakynthos
# STUDENTS: Palaiothodoros Nikolaos-Marios
# SUPERVISOR: Papaioannou Tasis, Tsakanika Eleftheria
# DATE: 2019
# COURSE: Diploma Design Thesis
# SCHOOL / DEPARTMENT: Architectural Engineering National Technical University of Athens