Τεχνών και Αρχιτεκτονικής Συμπράξεις στην Ελλάδα του ΄60

ARTICLES

23ΦΕΒ 2020
# TITLE: Τεχνών και Αρχιτεκτονικής Συμπράξεις στην Ελλάδα του ΄60
# STUDENTS: Γρηγορίου Δημήτρης
# SUPERVISOR: Κωτσάκη Αμαλία
# CONSULTANT: Ανδρεαδάκης Δημήτριος
# DATE: Οκτώβριος 2019
# COURSE: Ερευνητική Εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πολυτεχνείο Κρήτης

Περίληψη

 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση του διαλόγου μεταξύ νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και τέχνης κατά τη δεκαετία του 1960 έτσι όπως αυτός εκφράστηκε σε αρχιτεκτονικά έργα συνολικού σχεδιασμού με ισοβαρή συμμετοχή αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών.

Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν αρχιτεκτονικά έργα συνολικού σχεδιασμού με ισοβαρή συμμετοχή αρχιτεκτονικής και εικαστικών τεχνών που έγιναν τη δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα και συνήθως αποτελούν προϊόντα συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων ή είναι έργα αποκλειστικά αρχιτεκτόνων. Πρόκειται περί εικαστικών έργων, γλυπτών, αναγλύφων, χαρακτικών, ταπισερί, βιτρινών καταστημάτων κλπ. που σχεδιάστηκαν ειδικά για να αποτελέσουν μέρος του συνολικού σχεδιασμού σε μεγάλο αριθμό κτηρίων κυρίως δημοσίου ενδιαφέροντος και σπανιότερα κατοικιών.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρήσει ανάμεσα σε άλλα να απαντήσει η εργασία είναι τα παρακάτω:

- Ποιοι αρχιτέκτονες ενθάρρυναν την εδραίωση του διαλόγου μεταξύ τέχνης και αρχιτεκτονικής κατά τη δεκαετία 1960-70 στην Ελλάδα;

- Ποιες μορφές τέχνης είναι εκείνες που κυρίως συμπράττουν  με τη νεοελληνική αρχιτεκτονική αυτή την εποχή και πως αυτό ερμηνεύεται;

- Ποιοι λόγοι συνήθως οδηγούν σε αυτή την πρακτική και σε ποιους τύπους κτιρίων απαντάται κυρίως η σύμπραξη τέχνης και αρχιτεκτονικής;

--
Η εργασία είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση στον παρακάτω σύνδεσμο.