Κηπουπόλεις Χθες και Σήμερα: Από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο στην Αθήνα του Μεσοπολέμου.

ARTICLES

27ΟΚΤ 2019
# TITLE: Κηπουπόλεις Χθες και Σήμερα: Από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο στην Αθήνα του Μεσοπολέμου.
# STUDENTS: Αντύπα Δήμητρα
# SUPERVISOR: Διμέλλη Δέσποινα
# DATE: Οκτώβρης 2018
# COURSE: Ερευνητική εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιγραφή

Η ερευνητική εργασία αυτή απαρτίζεται από τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση του προτύπου της κηπούπολης, αναζητούνται οι απαρχές της ιδέας του και το θεωρητικό του υπόβαθρο. Έπειτα, μελετώνται οι πρακτικές εφαρμογές του προτύπου, η διάδοσή του στον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ιστό, καθώς και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία εμβάθυνση στην ανάλυση της επιρροής του προτύπου στον πολεοδομικό ιστό της Αθήνας του μεσοπολέμου, καθώς εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη χρήση του στο σχεδιασμό συνοικιών. Αρχικά, διερευνώνται οι λόγοι ανάπτυξης του σε συνάρτηση με το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο της πρωτεύουσας την περίοδο αυτή. Επιπλέον, γίνεται μία καταγραφή και μελέτη όλων των συνοικιών της Αθήνας όπου το πρότυπο έχει αφήσει τα ίχνη του μέχρι σήμερα. Έπειτα, για να γίνει πιο κατανοητό το φαινόμενο, παρουσιάζονται 6 παραδείγματα συνοικιών που μελετώνται με βάση την κοινωνική διαστρωμάτωση τους, τον αρμόδιο φορέα που ανέλαβε την ανοικοδόμηση τους, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι αρχικές σχεδιαστικές αρχές τους διατηρούνται μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα επιλέγονται δύο συνοικίες παραθεριστικού τύπου, το Ψυχικό και η Ηλιούπολη, δύο προσφυγικού τύπου, η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Σμύρνη και η Κυπριάδου και η Φιλοθέη που είχαν σκοπό την ανέγερση φθηνών και βιώσιμων κατοικιών για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Επιχειρείται η ανάλυση της ίδρυσης τους, του πρώτου τους σχεδίου, της εξέλιξης τους και της σημερινής τους κατάστασης.

Μέσα από τη μελέτη των συνοικιών αυτών, στο τρίτο κεφάλαιο η έρευνα καταλήγει σε συμπεράσματα που αφορούν αρχικά τη συνολική αξιολόγηση του προτύπου των κηπουπόλεων και της διάδοσής του. Επιπλέον, επιχειρείται η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης του αρχικού σχεδιασμού της ρυμοτομίας, των όρων δόμησης, του οδικού δικτύου, των χρήσεων, των τυπολογιών των κατοικιών, του δικτύου πρασίνου και ελεύθερων χώρων σήμερα. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος των κατοίκων και του αρχικού σχεδίου στην εξέλιξη και στο χαρακτήρα της συνοικίας σήμερα.

--
Ολόκληρη η εργασία είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση σε αυτόν το σύνδεσμο.