Κριτική/μετα-κριτική. Οι τροχιές της Zaha Hadid –

ARTICLES

03ΝΟΕ 2018
# TITLE: Κριτική/μετα-κριτική. Οι τροχιές της Zaha Hadid –
# STUDENTS: Αποστολία Μιχαλού
# SUPERVISOR: Μαρία Βογιατζάκη
# DATE: 2017
# COURSE: Ερευνητική εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επαναστατικά, κατακερματισμένα, αψηφώντας της βαρύτητας είναι μόνο μερικές λέξεις που μπορούν να περιγράψουν τα έργα της Zaha Hadid. Η Zaha Hadid υπήρξε μέσω του έργου της εξαιρετικά καινοτόμος και ρηξικέλευθη τα τελευταία 30 χρόνια. Η ουσιαστική της συμβολή στην κουλτούρα της αρχιτεκτονικής έγκειται κυρίως σε μία σειρά από υψηλής σημαντικότητας εξελίξεις που επέφερε στο ρεπερτόριο της χωρικής διάρθρωσης, αλλά και στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτής. Η συμβολή της Hadid στο χώρο της αρχιτεκτονικής έχει αναγνωριστεί από τα πιο σημαντικά διεθνή ιδρύματα. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έλαβε το βραβείο αρχιτεκτονικής Pritzker το 2004 και το RIBA’ s Royal Gold Medal το 2016. Άλλες σημαντικές διακρίσεις της είναι η ανάδειξη της από την UNESCO ως “Artist of Peace”, η απονομή του τίτλου Dame Commander από την βασίλισσα Ελισάβετ και η απονομή του τίτλου Commaner de l’ Odre des Arts et des Letters’ από τη Γαλλική Δημοκρατία. Το πρωτοποριακό όραμα της Zaha Hadid κατάφερε να ορίσει εκ νέου την αρχιτεκτονική και ευρύτερα το σχεδιασμό του 21ου αιώνα και έθεσε τις δικές τις τροχιές, αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές, για να την ακολουθήσουν ανά τον κόσμο και άλλοι αρχιτέκτονες. Στο έργο της αναζητούσε μορφές και χώρους οι οποίοι καταλήγουν σε ροϊκότητα, ρευστότητα και επικοινωνία μεταξύ τους. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο έργο της Zaha Hadid και επιχειρεί να αναζητήσει τον τρόπο του σχεδιασμού της, τα μέσα και τις τεχνικές του σχεδιασμού της. Με άλλα λόγια θα διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους η αρχιτεκτονική της θεωρείται καινοτόμος και μοναδική, καθώς και τα μέσα, με τα οποία επιτεύχθηκε αυτό. Βασικός στόχος είναι να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία, οι κυρίαρχες επιρροές που δεχόταν κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής της πορείας και κυρίως τα διάφορα ύφη και συντακτικά που οδήγησαν σε αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα αρχιτεκτονικής. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης η εξέλιξη της φιλοσοφίας του σχεδιασμού της κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Είναι άμεσο ζητούμενο, επομένως, να διαλευκανθεί ο τρόπος εξέλιξης της κατακερματισμένης μορφής του Vitra Fire Station μέχρι τους “ρευστούς χώρους” του μουσείου MAXXI και την επικράτηση της πολυπλοκότητας και των πεδίων στα ακόμη πιο πρόσφατα έργα του γραφείου της, το οποίο συνεχίζει πλέον μετά το θάνατο της την πορεία του με νέο διευθυντή τον Patrik Schumacher.   

https://www.behance.net/apostoliamichalou https://issuu.com/apostoliamichalou/docs/zh