Χenia vol.2: Aποκατάσταση του Ξενία Υπάτης και Προσθήκη Λουτρικών Εγκαταστάσεων

ARTICLES

13ΜΑΡ 2018
# TITLE: Χenia vol.2: Aποκατάσταση του Ξενία Υπάτης και Προσθήκη Λουτρικών Εγκαταστάσεων
# STUDENTS: Μητσογιάννη Στ., Μπισικλή Α., Μωραΐτη Γ.
# SUPERVISOR: Δούση Μαρία
# DATE: 2017
# SCHOOL / DEPARTMENT: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει θέμα την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής των Λουτρών Υπάτης, με  την αποκατάσταση του ξενοδοχείου Ξενία και την προσθήκη νέων λουτρικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη έγινε στα πλαίσια διερεύνησης της μεθόδου αποκατάστασης των κτιρίων του Μοντέρνου Κινήματος στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια κατάφυτη περιοχή στους πρόποδες του όρους Οίτη. Κατά το παρελθόν αποτέλεσε σημαντικό τουριστικό θέρετρο, που δεν πληροί ωστόσο πλέον τις σύγχρονες απαιτήσεις του ιαματικού τουρισμού. Στην περιοχή λειτουργεί μέχρι σήμερα υδροθεραπευτήριο (1959), του οποίου η δυναμικότητα κρίνεται ανεπαρκής. 

Το Ξενία Υπάτης κατασκευάστηκε το 1958 από τον Χαράλαμπο Σφαέλλο στα πλαίσια του προγράμματος αναζωογόνησης της τουριστικής ανάπτυξης από τον Ε.Ο.Τ.. Αποτελεί ένα δείγμα του ελληνικού Μοντέρνου Κινήματος, αφού υιοθετεί τις αρχές του σχεδιασμού του, ενώ παράλληλα εκφράζει μια ιδιαίτερη προσέγγιση του ζητήματος της ελληνικότητας. Στις φάσεις του κτιρίου περιλαμβάνεται προσθήκη το 1969, τμήμα της οποίας αλλοιώνει την αρμονία της σύνθεσης. Η λειτουργία του σταματά το 2011. Έκτοτε βρίσκεται στη δικαιοδοσία της Ε.Τ.Α. Α.Ε. προς ενδεχόμενη επενδυτική αξιοποίηση και παρακμάζει.

Οι επεμβάσεις μας κινούνται σε τρεις άξονες. Την αποκατάσταση του Ξενία, με τμηματική καθαίρεση της προσθήκης και το σχεδιασμό νέου τμήματος σε επαφή με το διατηρητέο  κτίριο. Η νέα προσθήκη είναι διακριτή και ακολουθεί τις αρχές σχεδιασμού του Ξενία, χωρίς όμως να τις μιμείται. Το δώμα ενεργοποιείται με την τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών σε υποχώρηση, που δε διαταράσσουν τη γραμμικότητα των όψεων. Επίσης, πραγματοποιούνται μικρότερες επεμβάσεις, όπως η επαναφορά του στεγάστρου του εστιατορίου, η αντικατάσταση υλικών όπου κρίνονται ακατάλληλα καθώς και η ανακατανομή λειτουργιών στους χώρους.

Σε άμεση γειτνίαση με το Ξενία, επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μια υπόσκαφη κατασκευή λουτρικών εγκαταστάσεων που αποτυπώνεται στο τοπίο ως αίθρια και διατηρεί τις σχεδιαστικές αναλογίες των πτερύγων του ξενοδοχείου. Το νέο κτίριο σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου και περιλαμβάνει τόσο μεγάλης όσο και μικρής κλίμακας πισίνες ιαματικού νερού.

Στα πλαίσια του ανασχεδιασμού, περιλαμβάνεται και η μελέτη του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου με διαμορφώσεις που αφομοιώνονται από το τοπίο.  

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελεί μια γενναία χειρονομία, η οποία όμως σέβεται το ιστορικό κτίριο και το φυσικό τοπίο, ενώ παράλληλα θέτει τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη αξιοποίηση του σπουδαίου κτιριακού αποθέματος των ξενοδοχείων Ξενία.