Η Δ.Ε.Η. ως Φορέας Κοινωνικών και Χωρικών Μεταβολών, οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών: Ποντοκώμη, Ανάργυροι, Κόμανος

ARTICLES

29ΝΟΕ 2017
# TITLE: Η Δ.Ε.Η. ως Φορέας Κοινωνικών και Χωρικών Μεταβολών, οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών: Ποντοκώμη, Ανάργυροι, Κόμανος
# STUDENTS: Καριπίδου Βαρβάρα
# SUPERVISOR: Πατρίκιος Γεώργιος, Επικ. Καθηγητης ΤΑΜ ΔΠΘ
# CONSULTANT: Κεβεντσίδης Κωνσταντίνος, Κόκορης Παναγιώτης
# DATE: 2016
# COURSE: Ερευνητική εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η ερευνητική εργασία έχει ως αφετηρία το ρόλο της Δημόσιας Εταιρίας Ηλεκτρισμού, ως φορέα κοινωνικών και χωρικών μεταβολών, στο οροπέδιο Εορδαίας. Η εξορυκτική δραστηριοποίηση της εταιρίας, επιβάλλει δραστικές αλλαγές στο υπέδαφος και στη φυσιογνωμία της περιοχής.


Από τη διαδικασία αυτή, δεν έμειναν ανεπηρέαστοι οι οικισμοί, στο υπέδαφος των οποίων βρίσκονται αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λιγνίτη. Οι οικισμοί αυτοί, απαλλοτριώθηκαν και ορισμένοι τελικά μετεγκαταστάθηκαν σε νέα τοποθεσία, ενώ η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα.


Η Δ.Ε.Η. λοιπόν, μέσω της δραστηριοποίησης της δημιουργεί μία νέα γεωγραφία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, μεταβάλλοντας το χωρικό στίγμα των οικισμών και επηρεάζοντας έμμεσα με τον τρόπο αυτό τα μεγαλύτερα οικιστικά σύνολα της περιοχής, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι κάτοικοι των πληγέντων περιοχών εξαναγκάζονται σε μία εσωτερική μετανάστευση. Η δραστηριότητα των εξορύξεων που αποτυπώνεται χωρικά με την μεταβολή του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, επιφέρει μεταβολές και στα οικονομικά και παραγωγικά μεγέθη των υπο μετεγκατάσταση οικισμών αλλά και των πόλεων.


Στην πρώτη ενότητα της εργασίας, πραγματοποιείται μία ιστορική ανασκόπηση για την ηλεκτρική ενέργεια και την παραγωγή της στην Ελλάδα, καταλήγοντας στην παράθεση στοιχείων για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά, με βάση τη βιβλιογραφική και την επιτόπεια έρευνα, η σύσταση της διαδικασίας που διέπει της μετεγκαταστάσεις, από τη στιγμή της απαλλοτρίωσης έως τη δημιουργία του νέου οικισμού. Για την πληρέστερη ανάλυση του θέματος, επιχειρείται η μελέτη τριών οικισμών, του Κομάνου, της Ποντοκώμης και των Αναργύρων. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης. Καταληκτικά, συνοψίζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, με κεντρικό θέμα τον χωροτακτικό αντίκτυπο της Δ.Ε.Η. και τα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν.

Τεύχος _ issuu