Αρχιτεκτονική και Βιντεοπαιχνίδια

ARTICLES

12ΦΕΒ 2017
# TITLE: Αρχιτεκτονική και Βιντεοπαιχνίδια
# STUDENTS: Νικολαΐδου Βασιλική
# SUPERVISOR: Παπαδόπουλος Σπύρος
# DATE: 2015
# COURSE: Αρχιτεκτονική και Βιντεοπαιχνίδια
# SCHOOL / DEPARTMENT: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών_ΠΘ

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος ήταν η χρήση παιχνιδομηχανών για την παραγωγή αρχιτεκτονικού χώρου, και μάλιστα της Unreal Engine και της RPG Maker VX Ace. Στη μία περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν τα τρισδιάστατα μοντέλα της περιοχής των Παλαιών του Βόλου και επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί κάποια δράση σε αυτά. Η συλλογή αντικειμένων, η διάδραση του χρήστη με το ψηφιακό αυτό περιβάλλον και η μεταφορά του σε διάφορα σημεία της περιοχής, είτε στο ύψος του δρόμου είτε στις στέγες των κατοικιών, καταλήγει στον τερματισμό της εφαρμογής.

Η ιδέα, στη δεύτερη περίπτωση, ήταν η μεταφορά της πόλης του Βόλου στον ψηφιακό κόσμο μέσω της μηχανής RPG Maker VX Ace, με τη χρήση νέων πλακιδίων που όμως δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της μηχανής. Τα πλακίδια αυτά δημιουργήθηκαν με στόχο την αφαιρετική παρουσίαση της κάτοψης της πόλης και τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να καθίστανται ευδιάκριτοι οι κύριοι άξονες της πόλης, αλλά και τα βασικά στοιχεία της, όπως ο ναός του Αγίου Νικολάου και το Πανεπιστήμιο της οδού Αργοναυτών. Ο παίκτης διαδρά και εδώ με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ώστε τελικά να τερματίσει το παιχνίδι στο τέλος της διαδρομής, στην πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου, στο ανατολικό άκρο του χάρτη.