Το σπίτι του θαλάσσιου σκίουρου

ARTICLES

06ΙΑΝ 2013
# TITLE: Το σπίτι του θαλάσσιου σκίουρου
# STUDENTS: Κασιμάτη Σ.
# DATE: 2011-2012
# COURSE: Πλαστική στο δημόσιο χώρο
# SCHOOL / DEPARTMENT: Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Στόχος της κατασκευής ήταν η δημιουργία ενός χώρου κατάλληλου για την εγκατάσταση ενός σκίουρου, που άλλοτε ζει στο χώμα και άλλοτε στο υγρό δυναμικό περιβάλλον μιας λίμνης. Δημιουργείται λοιπόν μια κατασκευή ευέλικτη, η οποία προσαρμόζεται και στους δύο αυτούς χώρους, συνδυάζοντας στο μεταξύ χωρικό διάστημα στοιχεία και των δύο. Χωρισμένη σε δύο τμήματα, ακολουθεί σχεδόν σφαιρικούς επαναλαμβανόμενους σχηματισμούς -κενούς ή πλήρεις- έχοντας ως πρότυπο αντίστοιχες οργανικές μορφές.
  Το πάνω μέρος, προορισμένο για το χώμα, αποτελείται από χορτάρια που μετατρέπουν σε τραχεία την επιφάνεια του, ενώ οι εσωτερικοί του χώροι είναι αρκετά απλοί, με πολλαπλές διεξόδους για την επαφή με τον εξωτερικό χώρο. Για το κάτω μέρος επιδιώκεται η δημιουργία μιας σχέσης κενού-πλήρους, όπου οι επιφάνειες είναι ημιδιαφανείς ώστε να προσαρμόζονται χρωματικά στο υδάτινο περιβάλλον. Οι αλλαγές της μορφής καθίστανται εφικτές με την αλλαγή του ρεύματος του νερού. Οι δεσμοί των δύο συνόλων είναι ισχυροί. Το ένα διαχέεται υλικά και μορφολογικά στο άλλο. Το μεν έχει μια ισχυρή στέρεα παρουσία, ενώ το άλλο φαίνεται να παρασύρεται δυναμικά από τις γύρω αλλαγές. Η ένωσή τους, όμως, είναι που καθιστά την κατασκευή αυτή απόλυτα αυτοδύναμη, ικανή να φιλοξενήσει το σκίουρο σε οποιοδήποτε περιβάλλον.