Μεταλλάξεις

ARTICLES

11ΝΟΕ 2012
# TITLE: Μεταλλάξεις
# STUDENTS: Στυλίδης Σ.
# DATE: 2011 - 2012
# SCHOOL / DEPARTMENT: Α.Π.Θ. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έτσι λειτουργούσε και επιβίωνε όλα αυτά τα χρόνια. Συμβιωτικά. Πάντα σε σχέση με ένα πεδίο δράσης. Αν βρισκόταν σε κάποιο άλλο, διαφορετικό περιβάλλον, θα επιβίωνε και πάλι, ίσως με άλλο τρόπο, ισορροπώντας. Αναπτύσσοντας διαφορετικούς μηχανισμούς επιβίωσης... Η φύση εκδηλώνεται με άπειρες μορφές και άπειρες και οι μορφές των οργανισμών που μεγαλώνουν εντός της