Εγκατάσταση στα πλαίσια της έκθεσης ART IS HARD 2012

ARTICLES

11ΦΕΒ 2012
# TITLE: Εγκατάσταση στα πλαίσια της έκθεσης ART IS HARD 2012
# STUDENTS: Γροζόπουλος Δημήτρης, Κασιμάτη Έφη, Πολυμενίδης Μιχάλης
# DATE: 2012
# SCHOOL / DEPARTMENT: τμήμα Αρχιτεκτονικής.Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ

Στο σύγχρονο διαμεσολαβημένο τοπίο με την εισβολή της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, διαμορφώνονται νέες σχέσεις μεταξύ εννοιών που γνωρίζαμε έως σήμερα. Πραγματοποιείται μια μετάβαση από την υλική βιομηχανική παραγωγή στην παραγωγή άυλων προϊόντων όπως: γνώση, ιδέες, πληροφορία, εικόνες, κώδικες, γλώσσες, σχέσεις. Αυτές οι `μετατοπίσεις` μετασχηματίζουν τον τρόπο αντίληψης του χώρου, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μέσα σε αυτόν. Τα όρια μεταξύ εικονικού και πραγματικού, του αναλογικού και του ψηφιακού, συγχέονται και ένας νέος συνθετικός χώρος αναδύεται. Αυτή η τρίτη `οντότητα`, η Χώρα, βρίσκεται ανάμεσα στον σταθερό κόσμο των αντιληπτών πραγμάτων και τον εικονικό. Μια νέα χωρική μήτρα που γεννά το ενδιάμεσο. Φέρει τη μνήμη μέσα στον χρόνο και την ιστορία (εγκατάλειψη της βιομηχανικής αποθήκης) στον χώρο, αποτυπώνοντας ίχνη και σημεία στίξης, σιωπής και ακινησίας, μέσα από τη σύζευξη της αναλογικής και της ψηφιακής γλώσσας.

chora II from archstudies.gr on Vimeo

chora II installation during ART IS HARD 2012 exhibition

ARTICLES

11ΦΕΒ 2012
# TITLE: chora II installation during ART IS HARD 2012 exhibition
# STUDENTS: Grozopoulos Dimitris, Kasimati Efi, Polymenidis Michalis
# DATE: 2012
# SCHOOL / DEPARTMENT: A.U.T.H.

In the modern landscape mediated by the invasion of technology into every aspect of daily life, new relationships and notions, are being formed. A transition is made from the `material` production in the production of intangible `goods`, such as knowledge, ideas, information, images, codes, languages, relationships. These `shifts` transform perceptions of space, but also the interactions within it. The boundaries between virtual and real, the analog and the digital, are mixed and a new synthetic space pops up. This space This third Kind, `Chora` , lies between the perceived world and the virtual one. A new spatial matrix which is generated through the intermediate. It brings the idea of memory through time and history (the dereliction of the industrial warehouse) into space, imprinting traces and punctuation points of stillness, through the conjunction of the analog and the digital language. ...and a third Kind is ever-existing Place, which admits not of destruction, and provides room for all things that have birth, itself being apprehensible by a kind of bastard reasoning by the aid of non-sensation, barely an object of belief... Plato, Timaeus, 52b

chora II from archstudies.gr on Vimeo