επιλεγμένα σκίτσα

ARTICLES

16ΙΑΝ 2012
# TITLE: επιλεγμένα σκίτσα
# STUDENTS: Τσέρνος Π.
# DATE: 2011-2012
# SCHOOL / DEPARTMENT: τμήμα Αρχιτεκτονικής.Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το σκίτσο αντιπροσωπεύει το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας σχεδιασμού και γίνεται ένα βασικό στοιχείο της μεθόδου. Κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει παραλληλισμούς μεταξύ αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και «τυφλού σημείου» της Derrida. η τυφλή διαρροή που προσπαθεί να εντοπίσει ο Derrida καθορίζει ολόκληρο το κείμενο ως προτάσεις που έχουν γραφτεί είτε υποσυνείδητα είτε χωρίς σκέψη. Επιπλέον, το σκίτσο είναι απαλλαγμένο από υλικές δεσμεύσεις και χωρικές επιδράσεις, εμφανίζεται ως αποτέλεσμα σύντομων, εκρηκτικών στιγμών και γίνεται το κλειδί για ολόκληρο το κτίριο. » Coop Himmelb (l) au στο Μετασχηματισμό Αστικού Τοπίου Αρχιτεκτονικές Μελέτες και Έργα Οργάνωσης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997

Πηγή:leisure sketches