Ξενοδοχειακή μονάδα στον Λιμένα Θάσου

ARTICLES

09ΟΚΤ 2022
# TITLE: Ξενοδοχειακή μονάδα στον Λιμένα Θάσου
# STUDENTS: Μαλαματένια Κουρουπάκη, Βλάχου Ζωή, Φασουλιώτη Κλαίρη
# SUPERVISOR: Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Μαρία Γρηγοριάδου
# DATE: 2016-17
# COURSE: Αρχιτεκτονική και Τοπίο
# SCHOOL / DEPARTMENT: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ

Το θέμα αφορά στο σχεδιασμό χώρων – εγκαταστάσεων φιλοξενίας στην περιοχή του Λιμένα της Θάσου. Βασικό και σημαντικό ζητούμενο αποτελεί η σχέση και η ένταξη του αρχιτεκτονήματος με τις ιδιαίτερες συνθήκες και το περιβάλλον του φυσικού τοπίου στο οποίο εντάσσεται. Το κτιριολογικό του θέματος περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας και τις βοηθητικές τους εγκαταστάσεις όπως  είσοδος – υποδοχή, χώρους λουτροθεραπείας και φυσιοθεραπείας, γυμναστήριο, αναψυκτήριο, εστιατόριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επιδίωξή μας ήταν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν με μια σχετική αυτονομία, αλλά και μαζί με τους χώρους φιλοξενίας να είναι αντιληπτοί ως ένα ενιαίο σύνολο και ταυτόχρονα ένα ανοικτό πέρασμα σε άμεση σχέση με τις περιπατητικές διαδρομές και το φυσικό τοπίο. Οι λειτουργικές ενότητες που θα το πλαισιώνουν θα είναι σε συγκεκριμένες ώρες επισκέψιμες, αναλόγως των χρήσεων και των εκάστοτε αναγκών.

     Όπως αναφέρθηκε, αντικείμενο του θέματος είναι η πολύπλευρη αντιμετώπιση του τρόπου σχεδιασμού και ένταξης του αρχιτεκτονήματος μέσα σε ένα συγκεκριμένο φυσικό τοπίο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έτσι, ο σχεδιασμός της ζητούμενης κτιριακής κατασκευής γίνεται με δεδομένη τη σταδιακή «διάλυση» της στο τοπίο και στη μετατροπή της σε ένα περίπατο – πέρασμα. Αντιμετωπίσαμε, επίσης, τις κατασκευές ως όριο ανάμεσα στο φυσικό και στο τεχνητό, μια σχέση που αποτελεί κεντρικό ζήτημα στον αρχιτεκτονικό μας σχεδιασμό. Το όριο, συνάντηση αλλά και ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αντικρουόμενες δυνάμεις, κατηγορίες, δράσεις και συνθήκες αποτελεί πρωταρχικό αντικείμενο της αρχιτεκτονικής πράξης.

   Η τοποθέτηση της σύνθεσης έγινε με βάση το φυσικό πλάτωμα κοντά στον οδικό άξονα, με σκοπό να τροφοδοτηθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ενταυτόχρονα προσαρμόστηκε στις υπάρχουσες υψομετρικές καμπύλες. Πρόθεση μας υπήρξε η συμπύκνωση των κτιριακών μαζών, όσο και η ύπαρξη διαφορετικών σημείων πρόσβασης και συνδέσεων. Οι διαφορετικές ενότητες θελήσαμε να είναι διακριτές. Οι ενότητες αυτές χωρίστηκαν στην κύρια είσοδο του συγκροτήματος, στους  χώρους φιλοξενείας και στους δημόσιους - αυτόνομους χώρους (αναψυκτήριο, εστιατόριο, χώροι λουτροθεραπείας και φυσιοθεραπείας και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων). Οι παραπάνω ενότητες ενώνονται με την ύπαρξη ενός deck το οποίο τονίζει την κίνηση – πέρασμα του επισκέπτη σε όλη την έκταση του συγκροτήματος.