Εξευρωπαϊσμός και Παράδοση σε ένα Αστικό Μέγαρο επί Κρητικής Πολιτείας στα Χανιά: Χωρική Απόδοση της αστικής καθημερινής ζωής.

ARTICLES

07ΣΕΠ 2021
# TITLE: Εξευρωπαϊσμός και Παράδοση σε ένα Αστικό Μέγαρο επί Κρητικής Πολιτείας στα Χανιά: Χωρική Απόδοση της αστικής καθημερινής ζωής.
# STUDENTS: Κουρουπάκη Μαλαματένια
# SUPERVISOR: Αμαλία Κωτσάκη
# COURSE: Διπλωματική Εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών : Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος: Σύγχρονες Σχ

Παρά το γεγονός ότι ο πολιτισμός της υπαίθρου της Κρήτης (λαογραφικά θέματα κλπ) έχει αναδειχθεί επαρκώς μέσω σημαντικού αριθμού ιστορικών λαογραφικών μουσείων στο νησί, δεν συμβαίνει το ανάλογο για τον αστικό πολιτισμό όπως αυτός αναπτύσσεται ειδικά στην περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Έτσι, σκοπός του εγχειρήματος αποτελεί η ανάδειξη του αστικού πολιτισμού επί Κρητικής Πολιτείας και του κοσμοπολιτισμού που τον διακρίνει ως αποτέλεσμα της διοίκησης της νήσου από τις Ξένες Δυνάμεις.

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η επανάχρηση ενός διατηρητέου νεοκλασικού κτίσματος στα Χανιά και η μετατροπή του σε Μουσείο. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία ασχολείται με την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου της βίλας του βουλευτή Μανούσου Κούνδουρου στη Χαλέπα Χανιών, μέσω της δημιουργίας ενός Μουσείου με την ονομασία «Μουσείο - Αστικό Μέγαρο Μανούσου Κούνδουρου», ένα μουσείου «του εαυτού του», όπου οι επισκέπτες μέσα από το ταξίδι τους στο χώρο και στο χρόνο θα έχουν την δυνατότητα να αναβιώσουν την καθημερινότητα μιας αστικής οικογένειας αυτής της χαρακτηριστικής για την Κρήτη Περιόδου.

 

Για την αναβίωση της καθημερινότητας μιας αστικής οικογένειας της  συγκεκριμένης εποχής προτείνεται ο σχεδιασμός μιας μόνιμης έκθεσης η οποία θα στεγάζεται στο κτίριο και θα περιλαμβάνει αντικείμενα που θα αναδεικνύουν τις πτυχές του ιδιωτικού βίου, ηχητικές και ψηφιακές εφαρμογές, καθώς και πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Τα εκθέματα της προτεινόμενης έκθεσης αποτελούν προτότυπα αντικείμενα αυτής της χαρακτηριστικής για την Κρήτη Περιόδου, τα οποία εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένες συλλογές και εκθέσεις [Λύκειο των Ελληνίδων, Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων “Τέχνη και Χειροτεχνία: Η ”ωφέλιμη” Κρήτη της Φλωρεντίνης Σκουλούδη- Καλούτση (1890 -1971)] και αφού καταγράφηκαν και φωτογραφήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν σε λίστες. Η επιλογή και η τοποθέτηση των αντικειμένων για την σχεδιαστική αναπαράσταση της προτεινόμενης διαμόρφωσης του κάθε εσωτερικού χώρου έγινε με βάση συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, αρχειακό, βιβλιογραφικό καθώς και φωτογραφικό υλικό της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το φωτογραφικό Αρχείο του Περικλή Διαμαντόπουλου και πιο συγκεκριμένα η έκθεση με τίτλο «Στιγμές και πρόσωπα της Κρήτης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα», που διοργανώθηκε από τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο Χρυσόστομος». Η τοποθέτηση των αντικειμένων και η εσωτερική διαμόρφωση του καθενός εσωτερικού χώρου-δωματίου προσεγγίζεται και υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώνονται διακριτές θεματικές ενότητες και χώροι με λειτουργικό χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά και αρθρώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο το οποίο δεν είναι άλλο από το αστικό Κρητικό Μέγαρο.

 

Παράλληλα, η μετατροπή του νεοκλασικού κτιρίου σε μουσείο στοχεύει στη δημιουργία ενός  πολιτιστικού και τουριστικού πόλου, στη διεύρυνση της αντίληψης των πολιτών για το πολιτιστικό απόθεμα του τόπου καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς