μουσείο καθημερινής αστικότητας

ARTICLES

17ΦΕΒ 2020
# TITLE: μουσείο καθημερινής αστικότητας
# STUDENTS: Βασιλεία Γκουντουλάκη, Κατερίνα Μαγκαρίνη, Παναγιώτα Πούλιου
# SUPERVISOR: Απόστολος Καλφόπουλος
# DATE: 2018
# COURSE: Διπλωματική Εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

μουσείο καθημερινής αστικότητας

μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη χαρτογράφηση της Θεσσαλονίκης

 

Η εμπειρία του δημόσιου χώρου είναι πολύπλευρη. Το αντικείμενο του σχεδιασμού είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογική χαρτογράφηση του κέντρου της Θεσσαλονίκης, που προσπαθεί να συγκεντρώσει και καταγράψει  όλες αυτές τις αισθήσεις. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ψηφιακό μουσείο των καθημερινών ποιοτήτων και υφών της πόλης. Επιπλέον, αντιδρά ως μέσο για τη διευκόλυνση της αυτο-οργάνωσης και υλοποίησης πρωτοβουλιών σχετικά με δράσεις και παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο.

Στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να διερευνήσουν μια ψηφιακή τρισδιάστατη δομή που δομείται πάνω από τον χάρτη του κέντρου της πόλης και φέρει τις υπάρχουσες καταχωρήσεις που έχουν τη μορφή εικόνας, βίντεο, ήχου ή κειμένου. Η επόμενη σελίδα είναι αυτή όπου πραγματοποιούνται αυτές οι καταχωρίσεις μετά τον γεωγραφικό τους προσδιορισμό, καθώς και μια σελίδα όπου μπορείτε να τις αναζητήσετε χρησιμοποιώντας φίλτρα όπως περιοχή, κατηγορία ή λέξεις-κλειδιά. Πρόκειται για ένα αρχείο εικόνων, εμπειριών, στιγμών της πόλης.

Επιπλέον, υπάρχει μια σελίδα για την υλοποίηση ανοιχτών προσκλήσεων για δράσεις ή παρεμβάσεις, στις οποίες δηλώνονται οι προθέσεις, οι σκοποί και οι ανάγκες της πρωτοβουλίας. Σκοπός αυτού είναι να ενημερώνονται οι κάτοικοι και μη για τις δράσεις στην πόλη και να συνεισφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. Τέλος, υπάρχει μια σελίδα αφιερωμένη στη συγκέντρωση χρήσιμων θεωρητικών και πρακτικών πληροφοριών που σχετίζονται με την πόλη και τη μετατροπή της, όπως βιβλιογραφία, εγχειρίδια αστικοποίησης και DIY παρεμβάσεων, χάρτες με τα διαθέσιμα κενά κτίρια ή τους ανθρώπινους πόρους και έχει ως στόχο την ενεργοποίηση των χρηστών συμμετέχουν στην παραγωγή δημόσιου χώρου.

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τις πρακτικές παρατήρησης και πειραματισμού με τα στοιχεία της αστικής ζωής, τις κοινές συμπεριφορές εξερεύνησης, περιπλάνησης και κοινωνικοποίησης, διότι πιστεύουμε στα ίσα δικαιώματα στην πρόσβαση και την κατοχή της πόλης. Θεωρούμε την πόλη ως κοινό αγαθό και ένα πεδίο συνεχούς συλλογικής παραγωγής. Ελπίζουμε ότι αυτή η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει παρατηρήσεις και προβληματισμούς σχετικά με την πόλη, θα φιλοξενήσει την ανταλλαγή κοινών εμπειριών και θα αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση παρεμβάσεων μικρής κλίμακας και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη δημιουργική μεταμόρφωση του δημόσιου χώρο.