Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: η περίπτωση του Δήμου Ζωγράφου

ARTICLES

21ΦΕΒ 2019
# TITLE: Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: η περίπτωση του Δήμου Ζωγράφου
# STUDENTS: Νεφέλη Ευαγγελία Αλεξοπούλου
# SUPERVISOR: Δρ. Διμέλλη Δέσποινα
# DATE: 2018
# COURSE: Διπλωματική Εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ο δήμος Ζωγράφου, όμορος του δήμου Αθηνών, βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού, παρουσιάζοντας έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, ενώ χαρακτηρίζεται από τη φοιτητική ζωή καθώς φιλοξενεί τα δύο μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ). Πρόσφατες έρευνες κατέταξαν το δήμο στην πέμπτη θέση των πιο πυκνοκατοικημένων περιοχών της Ευρώπης. Η κινητικότητα στο δήμο, αποτελεί πρόκληση τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τον καθημερινό φόρτο που δέχεται από τη λειτουργία των ιδρυμάτων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται ο δήμος Ζωγράφου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα δίκτυα του αστικού ιστού ενώ παράλληλα καταγράφονται οι ελλείψεις και οι σύγχρονες ανάγκες του. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, στοχεύουν στην προώθηση της μη μηχανοκίνητης κίνηση και στην ανάδειξή της ως βασική αστική λειτουργία. Παράλληλα, δίνονται κατευθύνσεις για την ένταξη τεχνολογικών συστημάτων τα οποία διασφαλίζουν απρόσκοπτη και ασφαλή κινητικότητα στο πλαίσιο του δήμου.