Ο Μουσειακός Χώρος

ARTICLES

01ΙΟΥΛ 2018
# TITLE: Ο Μουσειακός Χώρος
# STUDENTS: Μαρία Γερογιαννάκη
# SUPERVISOR: Χρυστάλλα Ψαθίτη
# DATE: 2018
# COURSE: Ερευνητική εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Ο Μουσειακός Χώρος -
ένα σύστημα συνύφανσης χώρου, αντικειμένου, επιμέλειας και ανθρώπινης
συμπεριφοράς.

 

Πως ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επηρεάζει τον τρόπο τοποθέτησης των εκθεμάτων?

Πως ο τρόπος αυτός επηρεάζει την κίνηση εντός του εκθεσιακού χώρου?

Και πως η κίνηση επηρεάζει την εμπειρία του επισκέπτη εντός αυτού?

Αυτά αποτελούν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που δημιουργούν τον σκελετό αυτής της εργασίας, έχοντας ως σημείο αναφοράς την έννοια του χώρου. Για να γίνει κατανοητή αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης, αρχικά παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πορεία των εκθεσιακών χώρων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλλά και των τρόπων παρουσίασης στους χώρους αυτούς. Στην συνέχεια, θα δοθούν κάποιοι βασικοί ορισμοί όπως, ο μουσειακός και εκθεσιακός χώρος και το μουσειακό αντικείμενο. Βασικός παράγοντας στο τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης είναι ο επιμελητής, οπότε και θα αναφερθεί ο ρόλος του και πως μέσα από τις αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζει το βίωμα του επισκέπτη. Έτσι, θα παρουσιαστούν οι τρόποι κατηγοριοποίησης των εκθέσεων και θα δοθούν παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση τους. Συνεχίζοντας, στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται η συνδυαστική ανάλυση δύο εκθεσιακών χώρων, ως προς την τοποθέτηση, την κίνηση και την γενικότερη αίσθηση που αφήνουν. Επιπλέον, με την βοήθεια του SpaceSyntax, θα γίνουν ως ένα βαθμό  εκτιμήσεις και προβλέψεις, για τον τρόπο που η χωρική δομή συσχετίζεται με την κοινωνική. Συνεπώς, αυτή η ερευνητική στοχεύει να καταδείξει ότι η εμπειρία του επισκέπτη αποτελεί ένα συν άθροισμα του χώρου, του αντικειμένου, της επιμέλειας, αλλά και των προσωπικών εμπειριών των επισκεπτών.

 

issuu link