Μηχανισμοί Νομαδικής Αρχιτεκτονικής στα Άνιμε

ARTICLES

24ΝΟΕ 2016
# TITLE: Μηχανισμοί Νομαδικής Αρχιτεκτονικής στα Άνιμε
# STUDENTS: Ζουμάκη Μαρία
# SUPERVISOR: Μάντζου Πολυξένη, Αναστασίου Μαρία, Γρηγοριάδου Μαρία
# DATE: 2016
# COURSE: Ερευνητική εργασία
# SCHOOL / DEPARTMENT: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η διάλεξη πραγματεύεται τη σχέση της νομαδικής αρχιτεκτονικής με τα ιαπωνικά anime. Η έρευνα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες οι οποίες έχουν ως στόχο να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: Γιατί νομαδική αρχιτεκτονική και πού χωράει η νομαδικότητα στη σύγχρονη ζωή του ανθρώπου; Γιατί επιλέχθηκαν τα ιαπωνικά anime ως πεδίο έρευνας για τη νομαδική αρχιτεκτονική και πώς αφορά εμάς τους αρχιτέκτονες ο σχεδιασμός των μηχανισμών τους; Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε μέσα από το χειρισμό των σχεδιαστών των ιαπωνικών anime και σε τι διαπιστώσεις μπορούμε να καταλήξουμε σε σχέση με τη δική μας πραγματικότητα;