Aποτελέσματα του Symmetry Sentience: ΑI | AA ATHENS VISITING SCHOOL 2015

ARTICLES

15ΜΑΡ 2016
# TITLE: Aποτελέσματα του Symmetry Sentience: ΑI | AA ATHENS VISITING SCHOOL 2015
# STUDENTS: Ν. Αφεντούλη, Φ. Φωτεινάκη, Ph. R. Hadjisymeou, O. Kirazoglu, Π. Παρταλίδης, K. Hohenstein, St. Ren, Ε. Σαφλαγιούρα, Σπ. Κούλιας, Γ. Κόκκορης, Χρ. Κολοβού, A. Majid, Α. Πέτρας, Ι. Σιβήτη, Α. Γ. Τσάκωνα, Ε. Βιαροπούλου, Κ. Βακαλιου, Χρ. Σίνη, Α. Μαλαμος, S. Paling, N. Grewal, Σ. Μπαλτάς, Δ. Σπανού, Ι. Μπέκα, A. Müüripeal
# SUPERVISOR: A. Καλλέγιας, Dr.E. Erdine, D. Çam, Ά. Λάσκαρη, Τ.Κανέλλος, Z. Aksoz, Ε. Παττίχη
# DATE: 03 – 12 Ιουνίου 2015
# SCHOOL / DEPARTMENT: Architectural Association School of Architecture (UK) και AKTO Art & Design College (GR)

SYMMETRY SENTIENCE :: ZnS

Τον Ιούνιο του 2016, ως μέρος του AA Athens | AA Istanbul Visiting School η σχολή Architectural Association θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την προηγμένη αρχιτεκτονική της έρευνα σχετικά με την βιομιμητική και συμμετοχική σχεδίαση. Το 2015, το ΑΑ Athens Visiting School ξεκίνησε τη νέα ατζέντα Symmetry Sentience, σε συνεργασία με τη σχολή ΑΚΤΟ Art & Design College. Από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου 2015, 31 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στο διεθνές αυτό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Καλλέγια με 6 επιπλέον διεθνείς διδάσκοντες και σε μια εκπαιδευτική εμπειρία δύο σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν βασικά καθώς και προηγμένα μαθήματα αλγοριθμικού παραγωγικού σχεδιασμού και εργαλείων σχεδιαστικής ανάλυσης, ομαδικές παρουσιάσεις και διαλέξεις από τους Dr.George Jeronimidis, Enrico Dini και Dr.Sean Hanna. Αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκε με τις σχεδιαστικές προτάσεις από τις ομάδες των συμμετεχόντων και ακολούθησε το δεύτερο στάδιο, όπου ο σχεδιασμός και η κατασκευή του τελικού πρωτότυπου έγινε ως ομαδική προσπάθεια από όλους τους συμμετέχοντες και τους διδάσκοντες.

Η νέα έρευνα του ΑΑ Athens Visiting School ξεκίνησε με την αναθεώρηση των αρχών της θεωρίας Gestalt. Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού αυτής της θεωρίας, όπως η αντίληψη του χώρου, η μορφή, το χρώμα και η διαφάνεια, η ατομική και ολιστική αντίληψη των πολλαπλών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν ως κύρια δεδομένα που αξιολογήθηκαν στο έργο των σχεδιαστικών ομάδων. Στη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν διαφορετικά λογισμικά παραμετρικού σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων του Grasshopper για McNeel Rhinoceros, της open-source πλατφόρμας κώδικα Processing, και της open-source ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino. Με χρήση αυτών των εργαλείων οι συμμετέχοντες κινήθηκαν μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σχεδιαστικών μεθόδων αρχιτεκτονικής. Ως αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας σχεδιασμού, τα παραμετρικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο ΑΑ Athens Visiting School επέτρεψαν την εξέλιξη πέραν ​​από τη γραμμική προσέγγιση και προς την προσομοίωση μορφοποίησης σε πραγματικό χρόνο και την προσαρμογή της μορφής σε διαφορετικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο η παρουσίαση των προτάσεων για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου που αντιδρά σε διαφορετικά εξωτερικά ερεθίσματα έγινε πιο δυναμική.

Το τελικό κινητικό πρωτότυπο κλίμακας 1: 1 Flexion, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά το 2ο στάδιο, είναι ένα κρεμαστό στέγαστρο 4 μέτρων σε μήκος και 1 μέτρου πλάτος. Η δομή του αποτελείται από 1 μέγα «εγκέφαλο», 2 περιστροφικούς «μύες» ενεργοποίησης, 72 μεταλλικούς σφόνδυλους, 120 διαφανή κινητά κομμάτια Perspex, 300 μέτρα καλωδίων και 480 συνδετικούς κόμβους. Βρίσκεται εγκατεστημένη στην είσοδο της ΑΚΤΟ College of Art & Design, αιωρούμενη πάνω από το έδαφος με τα «διαφανή» ακρυλικά κομμάτια της κινείται σε χορογραφία ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται από μια σειρά LEDs. Η ικανότητα να ανιχνεύει την ανθρώπινη παρουσία μέσω αισθητήρων απόστασης Arduino ενεργοποιεί τους «μύεις» που περιστρέφονται και με τη σειρά τους θέτουν σε κίνηση τα κομμάτια του στεγάστρου. Η στρατηγική διαρρύθμιση των τριγώνων σε σχέση με το μήκος του συνδετικών χορδών τους δημιουργεί την περίπλοκη χορογραφία φωτισμού. Ο φωτισμός προέρχεται από τις ακτίνες του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τον τεχνητό φωτισμό των LED κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο στόχος είναι η κριτική προς το φαινόμενο της αντιληπτικής σταθερότητας μέσω κινητών διάφανων μορφών και των άυλων σχήματων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Coffee Monsters Ομάδα

[Νικολέττα Αφεντούλη, Φοίβη Φωτεινάκη, Philippe-Raphael Hadjisymeou, Omer Kirazoglu, Πέτρος Παρταλίδης]

Mε βάση την έρευνα στα πλαίσια του εργαστηρίου `Symmetry Sentience`, το project `Active Bending` (2015) είναι μια πρώτυπη ρομποτική κατασκευή αποτελούμενη από καμπυλότητες σε ελέυθερη κίνηση, η οποία ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη κίνηση. Με τη χρήση μίας υπερηχητικής συσκεής εντοπισμού , η οποία μπορεί να εντοπίσει την κίνηση των ανθρώπων αλλά και να υπολογίσει αποστάσεις, κάθε φόρμα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τα δεδομένα που δέχεται ο αισθητήρας έτσι ώστε να αλληλεπιδρά ανάλογα. Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο με τη βοήθεια ψηφιακού υπολογισμού και ψηφιακών σχεδιαστικών προγραμμάτων, το `Active Bending` αντλεί την έμπνευσή του από την χαρακτηριστική καμπύλη που έχει το κτίριο της σχολής Akto.

Οι αρχικές έρευνες είχαν να κάνουν με το χειρισμό της κίνησης της καμπύλης έτσι ώστε η κατασκευή να χαρακτηρίζεται από μία πιό ελέυθερη κίνηση, και να είναι πιό ελαφριά. Μετά από πειραματισμούς με διάφορα υλικά, χωρίς την υπέρβαση των σχεδιαστικών περιορισμών που είχαν δωθεί, δημιουργήθηκε η τελική μορφή της κεντρικής ιδέας.

Timekeeping Appendages Ομάδα

[Kerry Hohenstein, Steven Ren, Εύη Σαφλαγιούρα, Σπύρος Κούλιας, ο Γιώργος Κόκκορης]

Η διαφοροποίηση της κίνησης διαφόρων ζωντανών οργανισμών αποτέλεσε την αρχή της έρευνάς της ομάδας. Μετά από ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κίνησης, ανακαλύφθηκε η ύπαρξη μιας γενικευμένης τάσης μεταβολής της κίνησης βάσει του συμπεριφορικού προτύπου των οργανισμών όταν βρίσκονται σε καθεστώς άμυνας ή επίθεσης. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός δομικού στοιχείου/ βραχίονα το οποίο παρουσιάζει ευελιξία και μπορεί να καμφθεί σε δυο διαφορετικές κατευθύνσεις μέσω της πίεσης υπό γωνία. Λόγω της περιορισμένης πρόσβασης και μετάβασης που παρουσίαζε η τοποθεσία, καθώς και στην ενσωμάτωσή της στην όψη του κτιρίου, το συμπέρασμα ήταν ότι η κατασκευή θα έπρεπε να λειτουργεί ως δέκτης και κατόπιν να αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον. Βασική παράμετρος του σχεδιασμού ήταν η επιρροή της μεταβολής του φωτός στις διάφορες φάσεις της ημέρας, έτσι ώστε η κατασκευή να «συμπεριφέρεται» σαν χρονικός κλωβός. Οι ανεξάρτητοι βραχίονες αποτελούνται από ένα ευθύγραμμο μέρος το οποίο φέρει σημεία ελέγχου και στις δύο πλευρές, ενωμένα με ένα νήμα. Καθώς το νήμα έλκεται, ο βραχίονας συμπτύσσεται σε σπιροειδή μορφή. Η διεύθυνση της κίνησης εξαρτάται από την πλευρά στη οποία εφαρμόζεται η πίεση και η καμπύλωση εξαρτάται από την απόσταση των συνδέσμων. Σε ότι αφορά στο συνολικό πρότυπο κίνησης, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας δυναμικός κυματισμός η συχνότητα του οποίου θα εναλασσόταν μέσω της κατασκευής. Τέλος, η έννοια της χρονο-καθυστέρησης και αντιθετικής περιστροφής προστέθηκε στην κίνηση χρησιμοποιώντας μια σειρά από γρανάζια σε κεντροφόρο άξονα.

E.R.C. Catalogue Ομάδα

[Alexander Beranek, William Qian, Εβίνα Καρλιαφτη, Έρικα Γαλίτη, Καλλιόπη Μακρυγιώργου]

Διαμορφώθηκε η θεωρία ότι η αρχιτεκτονική θα πρέπει να λειτουργεί ως υδριβικός παράγοντας που προσαρμόζεται στο κοινωνικό περιβάλλον και διαμορφώνεται από αυτό, μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες διαμορφώνουν το αρχιτεκτονικό περιβάλλον και όχι αντίστροφα. Προτάθηκε έτσι λοιπόν ένας μηχανισμός που έχει ως στόχο να μεταφράσει σε οπτική εικόνα τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων που κινούνται στο χώρο γύρω του. Ένα installation που αφουγκράζεται την ενέργεια των ατόμων, τη μεταφράζει σε αλγόριθμο και ο συνδυασμός των δεδομένων εισαγωγής δίνει την τελική ροή κίνησης κάνοντάς τη κάθε φορά μοναδική και αλληλοεξαρτώμενη από τις προηγούμενες και επόμενες ενέργειες. Ο αρχιτεκτονικός χώρος προσαρμόζεται στα δεδομένα, εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο των χρηστών- φοιτητές στην περίπτωση αυτή. Μια επέμβαση χώρου που θα δείχνει τη διάθεση των μαθητών και θα στοχεύει στην βελτίωσή της, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της αρχιτεκτονικής σε μια σύνθεση που τελικά αντανακλά και αντανακλάται στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Transforming Terrain Ομάδα

[Χρυσή Κολοβού, Ariss Majid, Ανδρέας Πέτρας, Ιωάννα Σιβήτη, Ασημίνα Γεωργία Τσάκωνα, Ειρήνη Βιαροπούλου]

Η πρόταση είναι εμπνευσμένη από την επίδραση δυνάμεων επάνω σε τεντωμένο ύφασμα και τα διάφορα σχήματα που εμφανίζονται στην επιφάνειά του. Το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου τοπίου μέσω της συμμετρικής, ελεγχόμενης κίνησης στοιχείων με αραίωση και συγκέντρωση- πύκνωση στοιχείων. Η κίνηση τους είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες στο χώρο γύρω από τη κατασκευή ενώ τα σχήματα, τα μεγέθη τους και οι συνδέσεις των κινητών κομματιών αποτέλεσαν σχεδιαστικούς παραμέτρους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τελική πρόταση. Η αλληλεπίδραση του συστήματος έχει ως βασικό έναυσμα την προσσέγγιση της κατασκευής από ένα αντικείμενο/άτομο.

Οι ταυτόχρονες κινήσεις των στοιχείων οι οποίες είναι προγραμματισμένες να λειτουργούν είτε υπό έλεγχο είτε ανεξέλεγκτα σε συνδυασμό με την διαρκή μεταβολή του πρωτοτύπου αποτελεί την καινοτόμο προσέγγιση της ομάδας ως πρόταση αρχιτεκτονικής που κοιτάζει σε αναφαινόμενες καταστάσεις μορφοποίησης.

Creature_Still to Be Determined Ομάδα

[Κατερίνα Βακαλιου, Χρυσάνθη Σίνη, Αχιλλέας Μαλαμος, Sander Paling, Neil Grewal]

Εμπνευσμένη από τα πλάσματα που κατοικούν στις τροπικές θαλάσσιες περιοχές, η ομάδα επικεντρώθηκε στην αποκρυπτογράφηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του Tetraodontidae επίσης γνωστό ως ψάρι puffer (φουσκόψαρο). Η ιδιαίτερη μορφολογία του με την λεπτή εξωτερική επιφανεια καλυμμένη από αγκάθια μαζί με το φυσικό μηχανισμό άμυνας του να γεμίζει με αέρα ή νερό το ελαστικό στομάχι του μεταμορφώνοντας το σε σφαίρα λειτούργησε ως το σημείο εκκίνησης της έρευνας διαδραστικού σχεδιασμού τους. Ο στόχος είναι να δημιουργθεί ένα διαδραστικό εφέ όσον αφορά την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ του πρωτοτύπου και του ατόμου όσο και το σύνολο των ανθρώπων κάτω από αυτό.

Καθώς το άτομο κινείται κατά μήκος του πρωτοτύπου οι διάφορες λωρίδες αρχίζουν να καμπυλώνουν αναδιατάσσοντας έτσι τη θέση των στοιχείων-ακίδες που συνδέονται σε αυτές. Αρχικά οι λωρίδες τοποθετούνται με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα κυρτό τόξο με τις ακίδες να δείχνουν προς τα έξω. Με το άτομο να προσεγγίζει την κατασκευή οι λωρίδες αλλάζουν σχηματίζοντας ένα κοίλο τόξο φέρνοντας τις ακίδες πιο κοντά μεταξύ τους και προς το άτομο. Με τον τρόπο αυτό η αλληλεπίδραση είναι διπλή καθώς όσο περισσότερα άτομα πλησιάζουν τόσο η κατασκευή γίνεται πιο προσεγγίσιμη «προσκαλώντας» περισσότερο κόσμο.

P.A.S.I.D. Ομάδα

[Σωκράτης Μπαλτάς, Δήμητρα Σπανού, Ιωάννα Μπέκα, Anni Müüripeal]

Εξετάζοντας την αεροδυναμική ιδιότητα των φτερών σε διάφορα ζώα το σχέδιο «Leonardo Da Vinci Wings` στοχεύει να πετύχει την αναλογία ανάμεσα στο σχήμα φτερού ενός ιπτάμενου ζώου που επηρεάζει την ικανότητα πτήσης του σε σχέση με τη διαμόρφωση μιας συμμετρικής «φτερωτής» κατασκευής, προκειμένου να επηρεάσει το πλήθος γύρω από αυτό. Ένα σύνολο από τριγωνικά στοιχεία τοποθετούνται διαδοχικά κατά μήκος του στεγάστρου συνδεδεμένα από τις κορυφές τους. Ένα δεύτερο σετ από γρανάζια συνδέεται με τα τρίγωνα μέσω γραμμικών τμημάτων που θέτουν τα φτερά σε κίνηση αμέσως μόλις ένα άτομο έρχεται κοντά στο πρωτότυπο.

Με τον καθορισμό των σημείων σύνδεσης των τριγωνικών «φτερών» στο μεταβαλλόμενο προφίλ των γραναζιών, οι ημιτονοειδείς κινήσεις των κυμάτων που δημιουργούνται από το πρωτότυπο μοιάζει με εκείνη του πτερωτών ειδών. Ενώ η μορφή βασίζεται σε αυτό το βιομιμητικό σύστημα, η κίνησή της έχει ως στόχο να επηρεάσει τον τρόπο αντίληψης του περιβάλλοντός χώρου της, ενεργοποιώντας την αίσθηση ηρεμίας των επισκεπτών, έχοντας μια απλή αρμονική κίνηση.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διευθυντής Προγράμματος: Αλέξανδρος Καλλέγιας

Διευθυντής Visiting School: Dr.Christopher Pierce

Συντονιστής Σχολής: Ευάγγελος Κανελλόπουλος

Διδάσκοντες: Αλέξανδρος Καλλέγιας, Dr.Elif Erdine, Dağhan Çam, Άννα Λάσκαρη, Τάσος Κανέλλος, Zeynep Aksoz, Ελίνα Παττίχη

AKTO Βοηθοί Διδασκαλίας: Κωνσταντίνος Τσιλιβής, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος