Κατασκευάζοντας την ιδέα

ARTICLES

15ΜΑΡ 2014
# TITLE: Κατασκευάζοντας την ιδέα
# STUDENTS: Πέτσιου Χριστίνα
# DATE: 2012
# COURSE: Fingerstorming: Η χειροναξία ως νόημα
# SCHOOL / DEPARTMENT: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στην τέχνη κύρια πηγή έμπνευσης είναι οι καθημερινές εικόνες και εμπειρίες, κάθε μέρα υλοποιούμε εικόνες στο μυαλό. Πως, όμως υλοποιούμε την «ιδέα»; Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί μια έννοια; Και όμως γίνεται η νοητή «ιδέα» να βρει τη διαδικασία που θα την υλοποιήσει. Το σύρμα, τα καρφιά, η ταινία από βιντεοκασέτα είναι μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να δώσουν συμβολική μορφή στις έννοιες βλέμμα-συλλογή εικόνων, όνειρο, σκέψη, κενό, ανάμνηση. Όλα αυτά παίρνουν τη θέση τους στον μηχανισμό της επεξεργασίας και της απεικόνισης για να κατασκευάσουν την ιδέα με τον φωτεινό δέκτη που ορίζει την πορεία για τη δημιουργικότητα. Έτσι, μιλάμε για έναν μηχανισμό, μια λωρίδα που επεξεργάζεται έννοιες, το μηχανισμό «κατασκευής της ιδέας». Το νόημα γίνεται πράξη και η χειροναξία γίνεται νόημα.