εγκατάσταση στα πλαίσια έκθεσης

ARTICLES

20ΣΕΠ 2011
# TITLE: εγκατάσταση στα πλαίσια έκθεσης
# STUDENTS: Γεωργίου Σ. Γροζόπουλος Δ. Κασιμάτη Ε. Κατσαρής Φ. Παναγούλια Ε. Σιαμπακούλης Α. Χαρίδης Α.
# DATE: 2010-2011
# SCHOOL / DEPARTMENT: τμήμα Αρχιτεκτονικής.Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ