Αστικός σχεδιασμός

ARTICLES

15ΣΕΠ 2011
# TITLE: Αστικός σχεδιασμός
# STUDENTS: Κανέλλη Θ. Παναγιωτίδου Β.
# DATE: 2010-2011
# COURSE: 2Σ302 Αστική σύνθεση
# SCHOOL / DEPARTMENT: Tμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ

Το έντονο φυσικό ανάγλυφο αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για το σχεδιασμό, καθώς τέθηκε ο στόχος διατήρησης του χαμηλού ύψους με σκοπό την προσαρμογή στο φυσικό τοπίο. Επίσης, σχεδιάζεται ενα βασικό δίκτυο πεζοδρόμων μεταξύ των κτιρίων δημόσιας χρήσης και των δωμάτων των κατοικιών.Τέλος, ο αστικός ιστός περιλαμβάνει κτίρια έως 4 ορόφων και όπου αυτό είναι δυνατό γίνονται υπόσκαφα ή ημι-υπόσκαφα για την καλύτερη προσαρμογή στο ανάγλυφο.