Σχεδιασμός κατοικίας στα Τίρανα (παλιό αεροδρόμιο)

ARTICLES

14ΣΕΠ 2011
# TITLE: Σχεδιασμός κατοικίας στα Τίρανα (παλιό αεροδρόμιο)
# STUDENTS: Elios Kovaci
# DATE: 2010-2011
# COURSE: Στούντιο αρχιτεκτονικής 6
# SCHOOL / DEPARTMENT: Πανεπιστήμιο Polis Αρχιτεκτονικής και Αστικών Πολιτικών

Η κατοικία ABCDE περιλαμβάνει τα στοιχεία για μια μη-τυπική κατοικία πόλης. Το κτήριο έχει εμπορική χρήση αλλά και πρόγραμμα κατοικίας σε διαφορετικά επίπεδα.Μορφολογικά ο όγκος χωρίζεται σε τρία μέρη όπου εκτείνονται οι εμπορικές χρήσης,σαν μια `σκάλα` που ανεβαίνει τα διαφορετικά επίπεδα.Τέλος,οι κοινόχρηστοι χώροι δημιουργούν μια διαδρομή στο κτήριο η οποία διαφοροποιείται από το δίκτυο κίνησης των κατοικιών.