[Η αναζήτηση της Ελληνικότητας], μέσα από τις απόψεις και το πεδίο εφαρμογής σε έργα κατοίκησης του Άρη Κωνσταντινίδη

ARTICLES

13SEP 2018
# TITLE: [Η αναζήτηση της Ελληνικότητας], μέσα από τις απόψεις και το πεδίο εφαρμογής σε έργα κατοίκησης του Άρη Κωνσταντινίδη
# STUDENTS: Vazakidou Eleni
# SUPERVISOR: Polychronopoulos D., Thomas N., Grigoriadou M.
# DATE: 2018
# COURSE: Research Thesis
# SCHOOL / DEPARTMENT: School of Architecture, Democritus University of Thrace

Generation of the 30s is included in the context of this era, which was remarkable not only for the Greek Architecture but also for Greek history in general. The architects of this period managed to combine tradition with modernism successfully, giving new impetus to artistic creation. They were particularly focused on researching for Greekness, a new identity for the country, which was needed for the new economic, political and social conditions that emerged from advent of the Asia Minor refugees in 1922.

Next stop is the architecture of the post-war period, 1950-1970, which despite the difficulties, it managed to answer successfully to the Greekness subject that 30s generation had set previously. Dimitris Pikionis and Aris Konstantinidis are the dominant creators this period, who are inspired by the Greek tradition and the Greek landscape, while Aris Konstantinidis uses the term true Architecture for the first time. The concept of Greekness is highly linked to modernism, while it is based on the tradition and targeting to the future.

Aris Konstantinidis, born in 1913, lived in Athens and studied at the Munichs Technical University. Being an anxious spirit for knowledge, he enriched his knowledge not only from the his studies but also from travelling around Europe. He worked at Ministry of Public Works and at the Greek National Tourism Organization designing the hotel Xenia. He also led many public and private projects. Rationality and sensitivity were two of his basic characteristics. He chose the simplicity in design, he exploited the tradition and rejected the intense decoration. He was focused on the buildings functionality while aiming at their full integration into the landscape. He used the materials of the region and established the on-site design.

Aris Konstantinidis left his own mark on Architecture with because of the constructive honesty and the orthogonal fitting of the structural elements. This was his own view of the Greekness request, creating a true“ diachronic architecture. Technically, he combined stone and wood with uncoated concrete and wooden traditional symbols carved by experienced workers, as well as the framing technique with which he made the viewer admire the landscape. He created Life bags depending on the needs dictated by the place, climate and timing. A remarkable example of his art is the vacations residence in Anavyssos, which was a universal standard for life, region and world. Vacation residence in Spetses is another characteristic project as well as the 56 detached residences in Thessaloniki, with a network of streets, a small square in the center, aiming at gathering residents around natural spaces.