Επικοινωνία και δημοσίευση

SUBMISSIONS / CONTACT

Προσθήκη συνοδευτικών αρχείων


Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να μας στείλουν υλικό προς δημοσίευση μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω φόρμα επικοινωνίας ή να στείλουν mail στο submission@archstudies.gr.

Yποβολή εργασιών

 1. Μην αγνοήσετε να συμπεριλάβετε αναλυτικά τα στοιχεία σας
  • τίτλος εργασίας
  • όνομα
  • χρονολογία
  • μάθημα
  • επιβλέποντες
  • σχολή/τμήμα
 2. Τα αρχεία εικόνων θα πρέπει να είναι μορφης .jpg (150 dpi) και δε θα πρέπει να υπερβαίνουν σε αριθμό τα 10-12.
 3. Για τυχόν κείμενο περιγραφής ιδέας/πρότασης, ανεξάρτητο δοκίμιο ή ερευνητικό αυτό θα πρέπει να είναι μορφής .doc. ή pdf. με ανώτατο όριο 1000 λέξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια ή τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα απο τουλάχιστον μια εικόνα (βάση των παραπάνω προδιαγραφών) η οποία θα χρησιμοποιείται ως εξώφυλλο.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα συνοδευτικά κείμενα των εργασιών καθώς και οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται ΚΑΙ στα αγγλικά.

Για έργα μεγαλύτερα των 25 mb χρησιμοποιείστε το wetransfer.