Rome, Manhattan: From religious economies to road networks#τίτλος: Ρώμη, Μανχάταν: Από την οικονομία του ιερού στα δίκτυα κίνησης
#φοιτητής: Λαμπροπούλου Αγλαΐα, Μπούσιος Γιώργος
#επιβλέποντας: Τουρνικιώτης Παναγιώτης
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2016
#μάθημα: Ερευνητική Εργασία
#σχολή / τμήμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
#τεύχος: link
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια αφηγηματική πορεία, που επιχειρεί να εξετάσει την διαρκή εναλλαγή ισσοροπιών ανάμεσα στο θρησκευτικό και το οικονομικό στοιχείο, την οικονομία του ιερού, όπως αυτή εκφράζεται χωρικά στην πόλη. 

Η παρατήρηση επικεντρώνεται σε δύο case studies, όπου σχέσεις εξουσίας και δύναμης πυροδοτούν πρωτοφανείς αστικές μεταβολές.  Από τη μία στη Ρώμη, την ιστορική πόλη, ένας Πάπας της Ώριμης Αναγέννησης οραματίζεται και θέτει τα θεμέλια της Baroque πόλης, έχοντας ως αφορμή τους ναούς-σταθμούς ενός θρησκευτικού προσκυνήματος. Από την άλλη, το σχέδιο του Μανχάταν στις αρχές του 19ου αιώνα χαράσσεται ως ένας απόλυτα ουδέτερος κάναβος που εκφράζει τις επιταγές μιας ανερχόμενης καπιταλιστικής κοινωνίας και αποβάλλει οποιαδήποτε αναφορά θρησκευτικής ή άλλης παράδοσης. Μέσα από τις αναλύσεις του Bacon και του Kostof, τα ταξιδιωτικά απομνημονεύματα του Le Corbusier και τα κελιμενα του  Sennett, το Project Manhattan εξετάζεται δίπλα στη Ρώμη του Sixtus V. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται, αλλά τα δίκτυα κίνησης αναδεικνύονται κάθε φορά σε εργαλεία σχεδιασμού και φορείς νοημάτων, αποτελούν τον τόπο ανατροπής του φαινομενικού διπόλου ιερής και κοσμικής πόλης.

Μετά τις μεγαλειώδεις Vistas της Ρώμης και τις πανομοιότυπες λεωφόρους του Μανχάταν, ο 20ος αιώνας ωθεί πλέον την οικονομία του ιερού στο χώρο ανάμεσα στις πόλεις και τους υπερτοπικούς άξονες που τις συνδέουν. Από το Las Vegas Strip στη "City of God" του Lagos, η υποδομή του αυτοκινητόδρομου αναδεικνύεται σε προορισμό ενός νέου προσκυνήματος.


#Title: Rome, Manhattan: From religious economies to road networks
#Student: Lampropoulou Aglaia, Boussios Giorgos
#Supervisor: Tournikiotis Panayotis
#Course: Research Thesis
#Date: February 2016
#School / Department: National Technical University of Athens 
/ School of Architecture

#issuu: link


The current thesis embarks on a narrative, examining the continuous shift in balance between the religious and the economic sphere and its manifestation in the city. 

Research mainly focuses on two case studies, where power and authority trigger unprecedented urban reforms. On the one hand, in the late Renaissance, a Pope envisions and lays the foundations of Baroque Rome as a historic city, connecting the seven basilicas– stops of a religious pilgrimage. On the other hand, Manhattan’s 19 th century plan is drawn as an utterly neutralizing grid, following the dictates of an emerging capitalistic society, while disposing of any reference to tradition, religious or not. From Bacon’s and Kostof’s urban analysis to Le Corbusier’s memoir and Sennett’s works, Project Manhattan is juxtaposed with Sixtus V’s Rome. Each of the urban patterns highlights the importance of road networks, both as planning tools and symbolic forms. Through close observation, they are redefined as the loci where the supposed sacred – profane bipolar is questioned.

Far beyond the grandiose Vistas of Rome and the identical Manhattan Streets and Avenues, the 20 th century lures religious economies into the wide, empty space between cities and their supra-local connections. From the Las Vegas Strip to Lagos’ ‘City of God’, the highway infrastructure gradually becomes the destination of a different, brand new pilgrimage.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...