The 5 most popular projects of 2016The 5 most popular projects of 2016.

#τίτλος: Feel(in)g the city: Αγγίζοντας τον ψυχισμό του περιπλανητή στην Παλιά Πόλη Χανίων
#φοιτητική ομάδα: Θεοδώρα-Δανάη Κολοκυθάκου , Ελένη Ραγκαβάνη, Μαριλένα Σταυρακάκη  
#επιβλέπων καθηγητής: Kωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης 
#σύμβουλος καθηγητής: Αλέξιος Τζομπανάκης 
#χρονολογία : Ιούλιος 2014
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία
#σχολή / τμήμα : Πανεπιστήμιο Κρήτης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Απαρχή της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συναισθηματική ενεργοποίηση του ανθρώπου μέσα από το βίωμα του αστικού σκηνικού στο οποίο βρίσκεται. Το αστικό σκηνικό υπάρχει, ενδυναμώνεται και εμπλουτίζεται με νοηματικά χαρακτηριστικά ικανά να επηρεάσουν τη διάθεση του, τη συμμετοχικότητα του, τις ανάγκες του. Αναζητώντας τις έννοιες εκείνες που συνδέουν τον άνθρωπο με την πόλη και την κίνηση του σε αυτή, συγκεκριμενοποιήσαμε τον όρο «περιπλανητής», διερευνώντας ταυτόχρονα παρεμφερείς όρους όπως: Περιπατητής, Περιηγητής, Πλάνης-ητας ,Περιπλανώμαι, Περιπλάνηση.

Μέσω αυτής της διερεύνησης ορίσαμε τον περιπλανητή ως τον άνθρωπο που περπατά χωρίς σκοπό, είτε γιατί δεν είχε αρχική υποχρεωτική πορεία είτε γιατί παρέκκλινε από αυτήν. Παρατηρεί το αστικό σκηνικό, άλλες φορές λιγότερο και άλλες περισσότερο. Άλλοτε παραμένει αποκομμένος από τα γεγονότα και άλλοτε συμμετέχει. Η κίνηση του επηρεάζεται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πόλης, όπως η αρχιτεκτονική, η ιστορία, ο διάκοσμος, το τοπίο, το φώς, ο ήχος, το κλίμα, οι άνθρωποι, οι υφές και ψυχολογικές συνιστώσες, όπως οι επιθυμίες, η διάθεση, τα συναισθήματα, οι ανάγκες  που συντελούν στην μη προβλέψιμη συνέχιση της πορείας του.(…)


#title: Feel(in)g the city: Reaching the wanderer’s disposition into the Old Town of Chania
#students: Theodora-Danai Kolokythakou, Eleni Ragkavani, Marilena Stayrakaki 
#supervisor: Konstantinos-Alketas Ouggrinis
#consultant: Alexios Tzompanakis 
#date:  July 2014
#course: Diploma Thesis
#school / department: University of Crete / Faculty of Engineering / School of Architecture


The scope of this thesis is the arousal of people’s emotions through their experience in the surrounding urban scenery. This urban scenery does exist; it is being reinforced and enriched with a meaningful content capable to influence someone’s disposition, participation and needs. After looking for those notions which connect people, the city and their movement in it, we clarified the notion “wanderer”, while exploring congnate notions such as: stroller, excursionist, flaneur, to wander,  wandering. Through this research we decided to define the notion “wanderer” as someone walking without a cause; someone without a determined course or someone who diverted from it.  The wanderer observes the urban scenery, thoroughly or not. Sometimes, he/she remains distant, while others he/she participates in what happens around.  His/her movement is influenced by the city’s characteristics, such as the architecture, the history, the decoration, the scenery, the light, the sounds, the climate, people, the textures etc.  Additionally, the wanderer’s phychology, such as the desires, the disposition, the feelings and the needs, are crucial. (…)
#τίτλος: Μουσείο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης_Mount Museo
#φοιτήτριες: Καραγιάννη Στέλλα, Κοσκερίδου Ελένη-Μαρία
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2016
#μάθημα: Εμβαθύνσεις: Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων
#επιβλέποντες: Καλογήρου Νικόλαος, Λεφάκη Στυλιανή, Πάκα Αλκμήνη, Σακαντάμης, Κωνσταντίνος, Σκαλτσά Μαλαματένια, Γαλίκας Στέργιος
#σχολή/τμήμα: 
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Σε ένα πρώτο στάδιο, έγινε η προσπάθεια για την αναζήτηση της κεντρικής ιδέας και του
μουσειολογικού σεναρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε μια ανασκόπηση της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης καθώς και μια εμβάθυνση πάνω στις έννοιες όπως “μουσείο” και “αρχιτεκτονική”.

Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη με μακρόχρονη ιστορία και διαχρονική παρουσία, αποτελώντας ένα είδος παλίμψηστου. Έτσι, η κεντρική ιδέα του project επιδιώκει να εκφράσει την πορεία και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της πόλης σε διάφορες χρονικές περιόδους καθώς επίσης και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συγκυρίες που τις επηρέασαν. Παρουσιάζεται, με τον τρόπο αυτό η ιδέα της διαστρωματικότητας όπως επίσης και των αρχιτεκτονικών ιχνών που αφήνει η μία περίοδος στην άλλη.

Κατά αυτό τον τρόπο, το αφηγηματικό σενάριο διαρθρώνεται ως εξής: Η έκθεση διαρθρώνεται σε 5 ενότητες- “πυρήνες” , η καθεμία από τις οποίες διαθέτει δύο υποενότητες.
Η πορεία της μόνιμης έκθεσης ξεκινά από την ενότητα των πρόσφατων εξελίξεων και συνεχίζει κάνοντας μια αναδρομή από στο παρελθόν, ξεκινώντας από την ελληνιστική περίοδο και τελειώνει στο σήμερα. Στο τέλος της μόνιμης έκθεσης, ο επισκέπτης συναντά το κομμάτι της περιοδικής έκθεσης.


title: Thessaloniki Architecture Museum_Mount Museo
#students: Karagianni Stella, Koskeridou Eleni-Maria
#date: February 2016
#subject: Museum and Exhibition Design
#supervisors: Kalogirou Nikolaos, Lefaki Stuliani, Paka Alkmini, Sakantamis Konstantinos,
Skaltsa Malamatenia, Galikas Stergios
#faculty/department: Faculty of Engineering AUTH/School of Architecture


The main subject of this studio is the design of a museum about the architecture of Thessaloniki.

At the beginning of the project, we tried to find the central idea and the museological scenario, during which there was a review of the history and architecture of Thessaloniki and a deepening on the concepts such as " museum " and " architecture ".
Thessaloniki is a city with a long history and timeless presence, forming a kind of palimpsest. So, the central idea of the project seeks to express the state and evolution of architecture in the city at various times as well as the economic, social and cultural circumstances that affected it. Occurs, thus the idea of layering as well as the idea of architectural traces left by one period to another.
In this way, the narrative scenario is structured as follows: The exhibition is structured into 5 sections- " cores “, each of which has two subsections. The route of the permanent exhibition starts from the unity of the recent events and continues with a flashback, starting from the Hellenistic period and ends in nowadays. At the end of the permanent exhibition, the visitor meets the session of the temporary exhibition.#τίτλος: ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ. η "κρυφή" διάσταση του φύλου
#φοιτητική ομάδα: Μυρτώ Βραβοσινού, Στεφανία Ορφανίδου
#επιβλέπουσα: Βάνα Τεντοκάλη
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2015
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία
#σχολή / τμήμα:
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αφετηρία για αυτή τη διπλωματική αποτέλεσε η αναζήτηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της έλλειψης μνήμης σε άδεια κελύφη της πόλης και η σχέση αυτών με το δομημένο περιβάλλον. Η αναζήτηση αυτή μας οδήγησε σε ένα γιαπί στις παρυφές των Λαδάδικων. Κενό μνήμης, χρήσης και περιεχομένου, ατελές, αλλά συμμετρικά τέλειο, αποτελεί έναν επιβλητικό όγκο μέσα στον αστικό ιστό.
Τα Λαδάδικα, ο τόπος ένταξης του γιαπιού, είναι ένας τόπος με λησμονημένες μνήμες από το αλισβερίσι, τις μυρωδιές από τα λάδια και τα μπαχάρια, που υπήρχαν ήδη από τον 16ο αιώνα και τέλος τα πορνεία που λειτουργούσαν εκεί από το 1910, ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν η περιοχή άρχισε να μεταλλάσσεται. Προγράμματα ανάπλασης σήμαναν το τέλος της "γειτονιάς με τα κόκκινα φανάρια" και του λαϊκού της χαρακτήρα και τη μετατροπή της περιοχής σε έναν τουριστικό ψυχαγωγικό προορισμό.
Εστιάζοντας την προσοχή μας στα πορνεία ή "σπίτια" όπως συνήθιζαν να τα αποκαλούν, διαπιστώσαμε ότι ο εκτεταμένος εκτοπισμός τους από το κέντρο της πόλης κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες φανερώνει ένα θέμα το οποίο η κοινωνία προσπαθεί να κρατήσει "κρυφό", αν όχι "απαγορευμένο", ένα θέμα που παραμένει "κοινό μυστικό". Η σεξουαλικότητα εδώ, αποτελεί το κατεξοχήν θέμα ταμπού, και οι σχέσεις υπό αυτό το πρίσμα, μπορούν να περιλάβουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό της πορνείας.


#title: SPATIAL DEVIATIONS. The "secret" aspect of gender
#students: Myrto Vravosinou, Stefania Orfanidou
#supervisor: Vana Tentokali
#date: February 2015
#course: Diploma Thesis
#school / department: Aristotle University of Thessaloniki / Faculty of Engineering / School of Architecture


The starting point for this thesis was the search on theoretical and practical level of the absence of memory on empty buildings of the city and their relation to the urban environment. The search led us to an unfinished building on the outskirts of Ladadika, in Thessaloniki. Empty of memory, use and content, incomplete, but symmetrically perfect, the building is an impressive volume inside the urban fabric.
Ladadika, the site area of this building, is a place of forgotten memories of the bazaars, the scent of the oils and spices which existed from the 16th century, and the brothels that operated there from 1910 until the beginning of 1990s, -when the area began to being transformed. Renewal programs marked the end of the bazaars and the "red light district", by converting the area into a touristic, entertainment destination.
Focusing our attention on the brothels or "houses" as they used to call them, we found that their vast displacement from the city center during the last two decades reveals a problem which society tries to keep"secret", if not "banned". Sexuality, here, is the prime taboo, and the relationships that are seen from this angle , can include wider issues than prostitution.


τίτλος: Λαξεύοντας τη Μεσόγειο
#φοιτητική ομάδα: Μαλβίνα Γιάπα, Κλείτος Σάββα, Στέλιος Χατζησωτηρίου
#επιβλέποντεςΓιώργος Παπακώστας, Ιωάννης Τσουκαλάς
#χρονολογία: 2015
#μάθημαΔιπλωματική εργασία
#σχολή/ τμήμα:
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Μεσόγειος είναι μία πολυσήμαντη έννοια. Μέσα από πολλαπλούς δεσμούς ιστορικής εμπειρίας, πολιτισμού και ανταλλαγών, η Μεσόγειος κατορθώνει να ενώνει το πολύμορφο μωσαϊκό των παράλιων και νησιωτικών λαών της. Είναι χιλιάδες πράγματα μαζί - κατά τον Μπροντέλ -. Δεν είναι ένα μόνο τοπίο αλλά αμέτρητα τοπία. Δεν είναι μία θάλασσα αλλά διαδοχή θαλασσών. Δεν είναι ένας πολιτισμός, αλλά μια κοινότητα πολιτισμών που συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον άλλο.
Στην παρούσα διπλωματική, επιχειρούμε να σχεδιάσουμε ένα Κέντρο Μεσογείου στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Πάφου, όπου θα προάγεται ο Μεσογειακός Πολιτισμός μέσα από το βίωμα και την εμπειρία του χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ιδιαίτερη γεωμετρία των χώρων που προκύπτει με την τεχνική της λάξευσης του βράχου αλλά και με την επανάχρηση του Ναυαγίου που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. 
Αρχικά, προτείνουμε μια θαλάσσια συγκοινωνία που να ενώνει τα ιστορικά σημεία της πόλης που εκτείνονται παραλιακά, με το Κέντρο Μεσογείου. Το μικρό ψαρολίμανο με το Κάστρο, το αρχαιολογικό πάρκο της οικίας Διονύσου, ο αρχαιολογικός χώρος Τάφοι των Βασιλέων, το Μεσογειακό Κέντρο και το ναυάγιο, είναι όλα αυτά που επισκέπτης θα μπορεί να βιώσει από την θάλασσα για να συγκροτήσει μια συνολική εικόνα για την πόλη.
Κεντρική μας ιδέα είναι μια γραμμική ημι-υπαίθρια στοά που ανοίγεται πίσω σε σπηλιές. Η στοά αυτή εντάσσει τον παραλιακό πεζόδρομο της Πάφου μέσα στο Κέντρο, προκαλώντας τον επισκέπτη να βιώσει μια σειρά από ιδιόμορφους χώρους. Την εγκόλπωση, τα μικρά δωμάτια, τα μεγάλα δωμάτια και ένα χώρο αναψυχής. Το αποτύπωμα των χώρων αυτών, εμφανίζεται σαν ίχνος στο επάνω μέρος του τοπίου διακριτικά, σηματοδοτώντας την ύπαρξη του Κέντρου.

#title: Sculpturing the Mediterranean
#students: Giapa Malvina, Savva Klitos, Hadjisoteriou Stelios
#supervisors: George Papakostas, Ioannis Tsoukalas
#date: 2015
#course: Diploma thesis
#school / department: Aristotle University of Thessaloniki / Faculty of Engineering / School of Architecture


Mediterranean is an ambiguous concept. Through multiple bonds historical experience, culture and trade, the Mediterranean manages to unite the diverse mosaic of coastal and island population. Braudel said, It is a thousand things together. Not one landscape but innumerable landscapes. Not one sea but succession of seas. Not a civilization, but a community of civilizations piled on top of one another.
In this thesis, we attempt to design a Mediterranean Centre in Cyprus and specifically in the city of Paphos, which will promote the Mediterranean culture through the experience of space. This is achieved through the special geometry of spaces obtained by the technique of sculpturing the rock and the reuse of Shipwreck located in a close distance.
Initially, we propose a marine transportation that connects the historical parts of the city with the Mediterranean Centre. The small fishing harbor with the Castle, the archaeological park of Dionysus house, the archaeological site Tombs of the Kings, the Mediterranean Center and the shipwreck are all that the visitor can experience  from the sea in order to form an overall picture of the city.
Our idea is a linear semi-outdoor stoa that opened back in caves. The stoa is an extension of the existing pedestrian road of Paphos and guide the visitor to experience a series of quirky space. The engulfment, the small rooms, the large rooms and an entertainment area. On the top of the landscape a footprint of these sites appears as a trace and mark the existence of the Centre.#τίτλος: Mashaa Allah: Ισλαμικό κέντρο στην Αθήνα
#φοιτητική ομάδα: Αλίκη Σιγάλα, Άγγελος Χιώτης 
#χρονολογία: Ιούλιος 2015 
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία
#επιβλέποντες καθηγητές: Σταύρος Γυφτόπουλος, Κατσαρός Μιλτιάδης
#σύμβουλος: Ειρήνη Κλαμπατσέα
#σχολή: Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Η σύνθεση


Βασικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελούν τα συναισθήματα που προκαλούνται στους πιστούς κατά την χρήση των χώρων του τεμένους. Επιθυμητή ήταν η δημιουργία ενός ατμοσφαιρικού μυστηριακού χώρου με  διαβαθμίσεις φωτός και έντονες αντιθέσεις. Έτσι, εισάγεται η έννοια της «σχισμής». Επιχειρείται μια μετάφραση της λουτρικής διαδικασίας της κάθαρσης, που προηγείται της προσευχής, σε στάδια που αντιστοιχίζονται σε αλληλουχία χώρων που επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στην ψυχοσύνθεση του ατόμου που κινείται σε αυτούς. Εργαλείο για την απόδοση της αίσθησης αυτής είναι η βύθιση της στάθμης της προσευχής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος που τέμνει την γη (τέμνω> τέμενος) και είναι αποκομμένος από το περιβάλλον, όπως επίσης και η διακύμανση του φωτός και η κατηφορική κίνηση προς τον χώρο προσευχής.#title: Mashaa Allah: Islamic cultural center in Athens
#students: Aliki Sigala, Angelos Chiotis
#supervisors: Stavros Giftopoulos, Miltiadis Katsaros
#advisor: Irene Klabatsea 
#date: July 2015
#course: Diploma Thesis
#school / department: University of Athens / Faculty of Engineering / School of Architecture


Architectural synthesis

The main idea of this synthesis is dictated by the emotions that evoke to the worshippers during the use of the mosque. As a result, a mysterious atmosphere was to be created by gradations of light and intense contrasts. Thus, the concept of the “crack” is inserted. The bathing procedure – the catharsis is interpreted to consequent stages and areas that influence, in different way to each person, the spiritual and emotional ego of the prayer. In order to render this sense, the place of worship is immersed, so that a place isolated from its surroundings to be created. The prayers follow a downhill movement around the mosque to enter the mosque.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...