Adapting to the Ground - A case study of Underground Structures#τίτλος: Προσαρμογές στο έδαφος - Τα υπόσκαφα
#ονόματα: Λυδία Σιδέρη, Ελένη Μερτζίδη
#χρονολογία: Απρίλιος 2016
#μάθημα: Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική έρευνα - Διάλεξη
#επιβλέποντες: Π. Κόκκορης, Ε. Αμερικάνου, Γ. Πατρίκιος
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών _Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
#link: issuu.comΠερίληψη

Πώς ορίζεται η προσαρμογή μιας κατασκευής στο έδαφος; Με ποιους χειρισμούς μπορεί να επιτευχθεί; Ποιά είναι, τελικά, τα κριτήρια που την επαληθεύουν; Ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις και παράλληλα ερεθίσματα για περαιτέρω προβληματισμό. Μέσω έρευνας, αναζητήσεων και κυρίως παραδειγμάτων, σε ένα ευρύ φάσμα χρόνου και τόπου, προσπαθούμε να εισέλθουμε ακόμα πιο βαθιά στους προβληματισμούς που υπάρχουν σαν από πάντα στις σκέψεις μας. Ανώνυμες, υπόσκαφες κατασκευές που χάνονται στο χρόνο, χωρίς σχεδιαστή αλλά με αξιοθαύμαστους χτίστες, προκαλούν, και θα συνεχίζουν να προκαλούν, κατάπληξη και δέος. Θεμέλια της έρευνας μας αποτέλεσαν αυτές οι κατασκευές που αντικατοπτρίζουν την ουσία της προσαρμογής χωρίς να την αποζητούν τυφλά, απλά να την δημιουργούν με σοφία και οικονομία. Εστιάζουμε στην κατηγορία που το κτίριο και το έδαφος αλληλεπιδρούν τόσο ώστε γίνονται αντιληπτά ως ένα. Τα υπόσκαφα. Με το ένα μάτι συνεχώς στραμμένο στο σήμερα, στην απόδοση θεμελιωδών αξιών στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, ψάχνουμε το λεξιλόγιο που θα μεταφράσει στα σημερινά δεδομένα τη γνώση του χθες. Μας απασχολεί αν τα υπόσκαφα κτίρια του σήμερα μπορούν να χαρακτηριστούν αυτόματα προσαρμοσμένα στο έδαφος, όχι μόνο μορφολογικά αλλά και ουσιαστικά. Ανακαλύπτουμε ποιες ανάγκες ή ποιες επιθυμίες είναι αυτές που καθοοδηγούν τους σημερινούς αρχιτέκτονες στην επιλογή αυτή. Πόσο μοιάζουν ή διαφέρουν με αυτές των ανώνυμων χτιστών; Υπόσκαφες κατασκευές, σε πολλές περιπτώσεις, θα μπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν ως η επιτομή της προσαρμογής. Απαιτείται όμως πάντοτε μια προσεκτικότερη ανάγνωση, τόσο στους λόγους όσο και στους τρόπους που χρησιμοποιούνται. Σήμερα ίσως εναπόκειται στον αρχιτέκτονα να επιχειρηματολογήσει για τις επιλογές του και έπειτα μόνο στο χρόνο να επαληθεύσει ή να διαψεύσει την επιτυχία τους.#Title: Adapting to the Ground - A case study of Underground Structures
#Student Names: Lydia Sideri, Eleni Mertzidi
#Supervisors: P. Kokkoris, E. Amerikanou, G. Patrikios
#Year: April 2016
#Course Title: Research Thesis
#School/Department: Department of Architectural Engineering _Democritus University of Thrace


Abstract

How do we define the adaptation of a structure in the ground? In what ways is that possible? What are the criteria that verify this adaptation? These questions seek answers and at the same time stimuli for further discussion. Through research, constant searches and particularly examples, from a wide range of time and space, we try to dig deeper into those questions that exist in our thoughts. Anonymous, underground structures that are lost in time, not designed by an architect but by admirable builders, cause awe and wonder, and will continue to do so. The foundations of our research were those structures that reflect the essence of the adaptation, without blindly seeking it, but by creating it themselves according to wisdom and frugality. We focus on the part where the building and the ground interact in a way that they are ultimately perceived as one. Underground structures. As we try to keep in mind the present situation, we are searching for the appropriate vocabulary that will translate in today’s terms the knowledge of the past, so that fundamental values are incorporated in contemporary architecture. What really concerns us is if the underground buildings of today can automatically be identified as adapted into the ground, not just morphologically but substantially. We discover the needs and the desires that lead architects to this choice. How similar or different are they to those of the anonymous builders? Underground structures could easily be characterized, in many cases, as the epitome of adjustment. Although, a more careful interpretation of the reasons and the ways that are used, is always required. Today, it is perhaps up to the architects to justify their choices. After all is said and done, only time can verify or disprove their
success.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...