Τhe Bostel, a pattern hosting space for cyclists#τίτλος: The Bostel, ένας πρότυπος χώρος φιλοξενίας για ποδηλάτες
#φοιτητής: Παναγιώτης Σαρπάκης
#επιβλέπων: Νικόλαος Αναστασόπουλος 
#χρονολογία: Ιούνιος 2016
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ


Το Bostel είναι ένας πρότυπος χώρος φιλοξενίας για ποδηλάτες κι όχι μόνο. Προκύπτει από τις λέξεις Bicycle, Hotel και Hostel και ξεφεύγει από τα στερεότυπα μιας συγκεκριμένης τυπολογίας.
   Σε μια εποχή που ο εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης κερδίζει έδαφος και η κουλτούρα του ποδηλατικού τουρισμού ανθεί, η εύρεση πολιτικών προώθησής τους κρίνεται πιο αναγκαίος από ποτέ. Η Αθήνα, ακολουθώντας το παράδειγμα ευρωπαϊκών πόλεων, προσπαθεί να δώσει λύση στη βιώσιμη κινητικότητα και μια από αυτές, είναι το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων, που εντάσσεται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο.
   Οι ποδηλατοδρόμοι όμως, για να είναι βιώσιμοι και να μην αποτύχουν ως κατασκευή, χρειάζονται κίνητρα. Το Bostel είναι το κίνητρο. Είναι μια κατασκευή που, τυπολογικά, συνδυάζει τις κλασσικές ξενοδοχειακές μονάδες με τους λεγόμενους πολυεπίπεδους σταθμούς αυτοκινήτων και εισάγει μια νέα τυπολογία, άγνωστη έως τώρα. Απευθύνεται κυρίως σε ποδηλάτες-ταξιδιώτες, που επιθυμούν να επισκεφτούν την Αθήνα, για λόγους επαγγελματικούς ή αναψυχής και να περιπλανηθούν σε αυτήν με όχημα το ποδήλατό τους.
   Δίνεται έμφαση στη δυνατότητα του ποδηλάτη-ενοίκου, να μετακινηθεί εντός του με το ποδήλατο, όπως το αυτοκίνητο στο σταθμό για να παρκάρει, πριν φτάσει στο δωμάτιό του και "απενεργοποιήσει" το ποδήλατο. Αυτοκίνητο και ξενοδοχείο γίνονται ποδήλατο και Bostel και το ποδήλατο διατηρεί το χαρακτήρα του μέχρι το δωμάτιο του ποδηλάτη-ενοίκου. Ο "ποδηλατοδρόμος" που οδηγεί τον ποδηλάτη-ένοικο στο δωμάτιό του, αποκτά την έννοια παιχνιδιού αλλά και δράσης, καθώς παρατηρεί, μέσω της διαδρομής, την περιοχή που βρίσκεται και δέχεται οπτικοακουστικά ερεθίσματα, έχοντας μια πρώτη επαφή με την περιοχή.
   Το Bostel μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες περιοχές εντός ή εκτός του αστικού ιστού, στην παρούσα διπλωματική όμως επιλέχθηκε η περιοχή του Κεραμεικού, στο Γκάζι, επί της Ιεράς Οδού. Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι γιατί είναι μια ιστορική περιοχή με μεταβολές στις χρήσεις γης ανά τα χρόνια, έχει πλήθος τοπόσημων και η περιοχή αποτελεί πόλο υπερτοπικής σημασίας ενώ βρίσκεται κοντά σε πολυάριθμους σημαντικούς χώρους, όπως ο Παρθενώνας και το Μουσείο Ακρόπολης, το Ολυμπιείο, το Καλλιμάρμαρο.
   Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι η περιοχή, σαν πόλος υπερτοπικής σημασίας με έμφαση στον πολιτισμό, θέλει να αναπτύξει μία συγκεκριμένη ταυτότητα, που χάθηκε με την αλόγιστη ανάπτυξη της περιοχής σε διασκεδαστήριο, καθιστώντας την σε ένα συνονθύλευμα χρήσεων χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Το Bostel, ως κατασκευή με συγκεκριμένη ταυτότητα, θα είναι ένα ακόμη λιθαράκι για την ανάδειξη της περιοχής. Οπότε η επιλογή της περιοχής αποδεικνύεται εύστοχη.
   Το Bostel όμως απευθύνεται και σε επισκέπτες, καθώς λειτουργεί και στα πρότυπα ενός mall. Έχει κινηματογράφο, χώρους αναψυχής, συνεργείο επισκευής ποδηλάτων και πώλησής τους. Είναι ένας πρότυπος χώρος για τους λάτρεις της κουλτούρας του ποδηλάτου και σίγουρα είναι μια κατασκευή που λείπει από την Αθήνα στην εποχή της Βιώσιμης Κινητικότητας.#Τitle: Τhe Bostel, a pattern hosting space for cyclists
#Student: Panagiotis Sarpakis
#Supervisor: Nikolaos Anastasopoulos
#Date: June 2016
#Course: Diploma Thesis
#School / Department: School of Architecture, National Technical University of AthensThe Bostel is a standard guest room for cyclists and not only. Derived from the words Bicycle, Hotel and Hostel and goes beyond the stereotypes of a certain typology.

   At a time when the alternative way to travel is gaining ground and the culture of cycling tourism is booming, finding their political promotion seems more necessary than ever. Athens, following the example of European cities, trying to provide a solution to sustainable mobility and one of these is the Metropolitan Network Bike Path, part of the new Master Plan.
   However, bike paths, to be viable and not fail as construction, they need incentives. The Bostel is motivation. It is a structure, typological, combines classic hotel units with so-called multilevel car parks and introduces a new typology, unknown until now. Intended for cyclists-travelers, who wish to visit Athens for business or leisure purposes and wander in this vehicle with their bike.
   The emphasis is on the ability of the cyclist-tenant, moved in with the bike, such as the car in the station to park, before reaching his room and "turned off" the bike. Car and hotel are bicycle and Bostel and the bike keeps its character to the room cyclist-tenant. The "bicycle path" that leads the cyclist-tenant in his room, gets the game concept and action, as observed by the way, the exact location and receives audiovisual stimuli, having a first contact with the region.
   The Bostel can be placed in various locations within or outside of the urban fabric, but in this diplomatic area of ​​Kerameikos chosen in Gazi, on the Sacred Way. The reason we selected this particular location is because it is a historical area with changes in land use over the years, has numerous landmark and the area is a pole hyperlocal importance and close to many important sites such as the Parthenon and the Acropolis Museum, Olympieion , Kallimarmaro.
   Another reason is that the region as a pole hyperlocal importance with emphasis on culture, wants to develop a particular identity, lost by reckless development of the region in diaskedastirio, making a patchwork uses without purpose. The Bostel, as construction of a specific identity, will be another building block for the promotion of the area. So the choice of the area proves the point.
   But Bostel addressed to visitors, as it operates and standards of a mall. It is cinema, recreation areas, bicycle repair shop and sell. It is a model area for culture lovers of cycling and certainly a structure missing from Athens to Sustainable Mobility season.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...