The Spiral in Architecture











# Τίτλος: Η Σπείρα στην Αρχιτεκτονική
# Φοιτήτρια: Ελένη Πατρώνη
# Επιβλέποντες καθηγητές: Αμερικάνου Ελένη, Αγγελής Γιώργος, Εξαρχόπουλος Πάνος
# Χρονολογία: Μάρτιος 2013
#Μάθημα: Ερευνητική εργασία
#Σχολή/ τμήμα: 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πολυτεχνική Σχολή Ξανθής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
#τεύχος: link issuu 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πηγή έμπνευσης για την ερευνητική εργασία μου αποτέλεσε η ποιητική και μυθική διάσταση του κοχυλιού- μέσω του Paul Valery και του Δαίδαλου- και ο τρόπος που η δομή του, η σπείρα, μετασχηματίζεται σε σύμβολο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες και στη συνεχεία σε χωρικές δομές, δηλαδή σε αρχιτεκτονική.
Η σπείρα είναι η καμπύλη την οποία διαγράφει ένα σημείο καθώς περιστρέφεται γύρω από ένα άλλο σταθερό σημείο, ενώ συγχρόνως απομακρύνεται από αυτό.
Η σπείρα εμφανίζεται σε ένα σύνολο δομών στη φύση, είτε σαν μόνιμοι σχηματισμοί, όπως τα κοχύλια, τα κέρατα κάποιων ζώων και σχηματισμοί διαφόρων φυτών. Σε άλλα παραδείγματα, η σπείρα είναι αποτέλεσμα της επίδρασης κάποιων προσωρινών δυνάμεων στη δομή ενός αντικείμενου, που συνήθως έχει κάποια άλλη μορφή. Φίδια που κουλουριάζονται, γαλαξίες και υδροστρόβιλοι δημιουργούν σπειροειδείς σχηματισμούς.
Ο άνθρωπος, επηρεασμένος από τα στοιχεία της φύσης που του προκαλούσαν δέος, χρησιμοποίησε την σπείρα σαν σύμβολο αναγέννησης και συνδέθηκε με όλες τις φάσεις της ζωής, από την γέννηση ως τον θάνατο. Ένα σύνολο διαφορετικών πολιτισμών χρησιμοποίησε την σπείρα σαν διακοσμητικό μοτίβο σε καθημερινά αντικείμενα και έργα τέχνης. Ζωγράφοι της αναγέννησης, όπως ο Leonardo da Vinci και ο Durer, και σύγχρονοι καλλιτέχνες την χρησιμοποίησαν στα έργα τους.
Εκτός από αντικείμενα τέχνης, η σπείρα χρησιμοποιήθηκε σε ένα σύνολο αρχιτεκτονικών μελών και στοιχείων, κίονες και σκάλες και στα κινήματα της Art Nouveau και του Baroque.
Η σπείρα δεν αποτελεί απλά μια μορφή, αλλά μια δομή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Η σπείρα αποτελεί σύμβολο του απείρου, περιστρέφεται και επεκτείνεται είτε προς την περιφέρεια, είτε προς το κέντρο. Αυτές είναι οι δυο εναλλακτικές κινήσεις που προσφέρει η σπείρα, ένα σύστημα με τεράστια ενέργεια που περιστρέφεται δημιουργώντας ομοιότροπα ή ανομοιότροπα συστήματα. Η σπείρα τρέχοντας στις τρεις διαστάσεις, αποτελεί μια αναπτυσσομένη δομή που υποχρεώνει σε μια συνεχή κίνηση. Ανάλογα με την πορεία που δημιουργεί, η σπείρα αποτελεί ένα εξωστρεφές ή εσωστρεφές σύστημα, που συχνά συνδέεται με την έννοια του καταφυγίου και της προστασίας.
Η σπείρα χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική σαν ένα πρωτογενές, αρχετυπικό σχήμα, σε αρχιτεκτονικές δημιουργίες που χάνονται στον χρόνο μέχρι σύγχρονες κατασκευές. Τα πρώτα ιστορικά παραδείγματα σπειροειδούς διαμόρφωσης στην αρχιτεκτονική είναι τα Ασσυροβαβυλωνιακά ζιγκουράτ όπου συναντάμε την ανοδική και, σε πολλά από αυτά, σπειροειδή πορεία προς την κορυφή- κέντρο. Παρόμοιες κατασκευές βρίσκουμε σε μεταγενέστερα μνημεία στην Μέση Ανατολή και αποκτά μια ακόμα διάσταση με τον μύθο του πύργου της Βαβέλ. Οι σπειροειδείς χωρικές δομές χρησιμοποιήθηκαν σε ένα σύνολο λατρευτικών μνημείων, στα οποία ο πιστός έπρεπε να διασχίσει μια σπειροειδή διαδρομή, που ενίσχυε την αίσθηση του αποπροσανατολισμού και του φόβου, σε νεκρομαντεία και λαβυρίνθους. Σε μερικές περιπτώσεις η σπείρα είναι ο άξονας πάνω στον όποιο αναπτύσσεται ο πολεοδομικός ιστός ενός οικισμού. Ο ανώνυμος δημιουργός αναγνώρισε τις ιδιότητες του σχήματος και τις αξιοποίησε δημιουργώντας ένα προστατευμένο χώρο.
Η μορφή της σπείρας σαν κεντρική ιδέα, δηλαδή σαν την βαθύτερη ουσία ενός αρχιτεκτονικού έργου, πηρέ μεγάλες διαστάσεις τον 20ο αιώνα. Η βασική συνθετική δομή προσφέρεται ως υπόβαθρο για τους πρωταρχικούς σχηματισμούς που ιχνογραφούν την ραχοκοκαλιά της σύνθεσης.
Το 1917 ο Tatlin δημιούργησε το μνημείο της Τρίτης Διεθνούς, ένα σύμπλεγμα δυο μεταλλικών σπειρών που συστρέφεται δυναμικά προς τα επάνω. Στη συνέχεια ο le Corbusier ασχολήθηκε με την μορφή της σπείρας σαν μέθοδο οργάνωσης χώρου και αποτελεί τον βασικό τύπο των μουσείων που σχεδίασε. Άλλος αρχιτέκτονας που δημιούργησε τα έργα του βασισμένος στη μορφή της σπείρας ήταν ο Frank Lloyd Wright. Ήδη από την δεκαετία του ’40 η ιδέα του κύκλου κυριαρχούσε στα έργα του και στο Morris Shop εμφανίστηκε η συγγενική μορφή της σπείρας στο κατακόρυφο επίπεδο, με μια σπειροειδή σκάλα. Ένα από τα τελευταία κτήρια που σχεδίασε ήταν το Μουσείο Guggenheim, με την έντονη μορφοπλαστική δομή της σπείρας να κυριαρχεί στην σύνθεση.
Η σπείρα σαν αρχετυπικό σύμβολο έχει χρησιμοποιηθεί και από ένα σύνολο σύγχρονων αρχιτεκτόνων. Η εκκλησία της Άμωμου Συλλήψεως της Θεοτόκου, στην περιοχή Longarone της Ιταλίας, που σχεδιάστηκε το 1966 από τον Giovanni Micheluchi, χαρακτηρίζεται από μια σπειροειδή χάραξη κίνησης που συμβολίζει τον «Δρόμο του Σταυρού» που ακολούθησε ο Ιησούς στην πορεία προς την κορυφή του Γολγοθά. Το σχήμα της σπείρας και οι ιδιότητές του έχουν απασχολήσει τον Tadao Ando, στο πέρασμα του χρόνου. Ακόμα και αν δεν είναι φανερή η μορφή της σπείρας, οργανώνει κάποια κτήρια του –την κατοικία Ito και το Kidosaki House- πάνω στις ιδιότητες του σχήματος, την εσωστρέφεια και την προστασία του εσωτερικού.
Στη σύγχρονη εποχή πολλοί καλλιτέχνες προσπαθούν να συμβολίσουν τη δύναμη της φύσης μέσω των δημιουργιών τους. Έτσι η σπείρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα θέματα της Land Art, που συνδιαλέγονται με το περιβάλλον και διαμορφώνουν σπείρες από φυσικά υλικά


# Title: The Spiral in Architecture
# Student: Eleni Patroni
#Supervisors:  Amerikanou Eleni, Aggelis Giorgos, Exarchopoulos Panos
#Course: Research Thesis
#Date: March 2013
#School / Department: Democritus University of Thrace, Architecture school of Xanthi

 SUMMARY IN ENGLISH

Inspiration for my thesis, was the poetic and mythic dimension of the spiral shell -through Paul Valery and Daedalus and the way the structure of the spiral is transformed into a symbol with particular characteristics and properties and then in spatial structures and architecture.
In mathematics, a spiral is a curve which emanates from a central point, getting progressively farther away as it revolves around the point.
The spiral appears in a set of structures in nature, either as permanent formations, such as shells, horns of certain animals and various formulations of plants. In other cases, the spiral is a result of influence of a temporary force to the structure of an object, which usually have some other form. Snakes coiled, galaxies and cyclones rotate into spiral formations.
Man, influenced by the elements of nature that he feared, used the spiral as a symbol of rebirth and associated with all phases of life, from birth to death. A set of different cultures used the spiral as a decorative motif in everyday objects and artworks. Painters of the Renaissance, such as Leonardo da Vinci and Durer and also contemporary artists have used this symbol for their works.
Besides art objects, the spiral was used on a set of architectural elements, columns and  stairs and the movements of Art Nouveau and Baroque.
The spiral is not just a form, but a structure with specific characteristics and properties. The spiral is a symbol of infinity, it rotates and extends either outwards or inwards. These are the two alternative moves offered by the spiral, a system with enormous energy that rotates, creating homeotropic or non homeotropic systems. The spiral when running in three dimensions, is a growing structure that leads to a continuous motion. Depending on the path that is created, the spiral is an extrovert or introvert system, often associated with the concept of shelter and protection.
The spiral is used in architecture as a primary, archetypal figure in architectural creations that are lost in time to contemporary structures. The first historical examples of spiral configuration architecture are the mesopotamian ziggurats, where we meet the rising and spiraling path to the top-center.
Similar structures are found in later monuments in the Middle East and take another dimension to the legend of the Tower of Babel. Spiral spatial structures used in a number of religious monuments, in which the loyal had to cross a spiral path, which enhances the sense of disorientation and fear in necromancy and labyrinths. In some cases the spiral is the axis on which the urban tissue of a city grows. The anonymous creator acknowledged the qualities of shape and exploited them, by generating a protected space.
The form of the spiral as the central idea, that is the essence of an architectural project, got great size in the 20th century. The basic synthesis structure works as a basis for the primary formations, being the main lines of the synthesis.
In 1917 Tatlin created the monument to the Third International, a complex of two metallic spirals dynamically twisted upwards. Then le Corbusier worked on the spiral form as a method of organizing space and is the main type of museum he designed. Another architect, who organized his works based on the shape of the spiral was Frank Lloyd Wright. Since the '40s, the idea of the circle dominated his works and at the Morris Shop it appeared with the form of the spiral in the ground plan, with a spiral staircase. One of his latest buildings the Guggenheim museum was designed based on the strong morphological structure of the spiral that dominates the composition.
The spiral as archetypal symbol has been used by a number of contemporary architects. The Church of the Immaculate Conception of the Virgin, in Longarone Italy, designed in 1966 by Giovanni Micheluchi, is characterized by a spiral traffic that symbolizes the "Path of the Cross" followed by Jesus. The shape of the spiral and its properties have been taken into concern by Tadao Ando. Even if it is not obvious, the form of the spiral, organizes some of his buildings-house Ito and Kidosaki House-taking advantage of the properties of the shape, the introversion and the protection of the internal.
In modern era many artists try to symbolize the power of nature through their creations. So the spiral is one of the main themes of Land Art, which converse with the environment and shape spirals of natural materials.




No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...