After Polykatoikia: 4+1 Hidden Rooms in the Block
#Τίτλος: Μετά την Πολυκατοικία: 4+1 Κρυμμένα Δωμάτια στο Οικοδομικό Τετράγωνο
#Φοιτήτριες: Ανθή Ροζή, Σοφία Σοφιανού
#Διδάσκων: Πάνος Δραγώνας
#Έτος: 2015
#Μάθημα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7
#Τμήμα / Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η μελέτη μας για μια νέα προσέγγιση του οικοδομικού τετραγώνου (ο.τ.) και της ελληνικής πολυκατοικίας, εστίασε σε ένα εξαιρετικά πυκνοδομημένο τμήμα του κέντρου της Πάτρας. Πρόκειται για το ο.τ. απέναντι από την πλατεία Όλγας, που περικλείεται από τις οδούς Μαιζώνος, Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου, ενώ διχοτομείται από την οδό Ραδινού, ένα στενό πέρασμα μεσαιωνικού τύπου.
Αναγνωρίζοντας μια σειρά από προβλήματα, μία από τις αρχικές μας χειρονομίες ήταν η διάνοιξη κάθετων περασμάτων στην Ραδινού με σκοπό α) να οδηγήσουμε την κίνηση προς το εσωτερικό του τετραγώνου, β) να αποδοθεί επαναληπτικότητα στην ιδέα του μεσαιωνικού περάσματος και γ) να επενδύσουμε στην έκπληξη που προκαλεί η διαδικασία της απόκρυψης και της αποκάλυψης χωρικών στοιχείων. 
Έτσι, η πρότασή μας σε 2 μέρη, πραγματεύεται μια φαινομενολογία του κρυμμένου, καθιστώντας το οικοδομικό τετράγωνο ένα μετασχηματιστή αστικών φαινομένων που παράγει συνθήκες διάρρηξης της ζώσας πραγματικότητας, τόσο εντός του όσο και μέσα στην πόλη.

1ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Το 1ο μέρος της πρότασης, περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό και την αναδιάταξη όλων των διαμερισμάτων και την ορθολογικότερη κατανομή των τετραγωνικών, με εύνοια προς την διατήρηση των μικτών χρήσεων. Κατά τον επανασχεδιασμό των όψεων, προτείναμε μεγάλα ανοίγματα που σκιάζονται πλήρως από συρόμενες περσίδες.

2ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: *4+1 Κρυμμένα Δωμάτια στο Οικοδομικό Τετράγωνο* 
Η 1η επέμβαση, αφορά τον σχεδιασμό ενός μεταβαλλόμενου χώρου ανάπαυσης, το σιεστουάρ (<siesta, ισπ., o μεσημεριανός ύπνος), που αποτελεί μια ρήξη στο ρυθμό της εργασίας, αφού διατίθεται για την ξεκούραση των εργαζομένων στα γραφεία. Η 2η επέμβαση αφορά έναν κατακόρυφο πυρήνα που αποτελείται από δωμάτια χωρίς δίκτυα, που αποκλείουν την εισχώρηση σημάτων και δεδομένων. Τα κουβούκλια παράγουν εντός τους μια σκιά, ένα κενό στο πλέγμα κατανάλωσης πληροφοριών.
Η 3η επέμβαση, το ηχομονωτικό δωμάτιο,  τοποθετείται υπογείως στο πέρασμα της Ραδινού και είναι ένας χώρος απρόσιτος από τα ερεθίσματα της πόλης. Στην 4η επέμβαση εισάγεται το κρυμμένο δωμάτιο παιχνιδιού, μια λαβυρινθώδης διάταξη, που μέσα της προτείνεται ένας περίπατος χωρίς συγκεκριμένο σκοπό.  
Η 5η επέμβαση βρίσκεται σ’ έναν μικρό ακάλυπτο και αφορά έναν κατακόρυφο περίκλειστο μυστικό κήπο. Είναι ένας κοινόχρηστος χώρος ανάμεσα σε πλείστους ιδιωτικούς. Σε αντιδιαστολή με την πλατεία, ο κήπος φιλοξενεί εσωστρεφείς κινήσεις. Εδώ είναι το κατεξοχήν πεδίο της αποκάλυψης και της έκπληξης. 

Δανειζόμενες τα λόγια της Frances Burnett, θα λέγαμε ότι «αν κοιτάξει κανείς με το σωστό τρόπο, θα δει ότι όλος ο κόσμος είναι ένας κήπος».#Title: After Polykatoikia: 4+1 Hidden Rooms in the Block
#Students: Anthi Rozi, Sofie Sofianou 
#Supervisor: Panos Dragonas 
#Year: 2015 
#Course Title: Architectural Design Studio 7
#School: Department of Architecture, University of Patras 

Our study for a new approach of the building block and the Greek polykatoikia, focused on an extremely densely built part of Patra’s center. The block of this study is located opposite to Olgas Sq., enclosed by Maizonos, Kolokotroni and Riga Fereou Str., while bisected by Radinou Str., a narrow, medieval-type alley. 
One of our primary operations was to drill vertical passages to Radinou Str. in order a) to drive the traffic to the inner part of the block, b) to give repetitiveness to the idea of the medieval passage and c) to invest in the amazement caused by the process of concealment and revelation of spatial elements. 
Thus, our proposal, assembled in two parts, deals with a phenomenology of the concealment, while renders the block a transformer of urban phenomena, which produces rupture conditions of living reality both within it and in the city surrounding it. 
1st PART OF PROPOSAL 
This part involves the rearrangement (in terms of plan and section) of all the block apartments, by favoring the preservation of mixed uses and the redesign of the facades. 
2nd PART OF PROPOSAL: *4+1 Hidden Rooms in the Block* 
The 1st intervention concerns the design of a transformable retreat space, the siestoir (<siesta, spanish, an afternoon nap), a break in the pace of work, available for the rest of office employees. The 2nd intervention is a vertical core consisting of rooms, which prevent the penetration of networks and signals, casting a data-free shadow within them. 
The 3rd intervention, located below Radinou Str, is the soundproof room, serving as a place impervious by the stimuli of the city. Τhe 4th intervention introduces the hidden playroom, a labyrinthine arrangement in which, an aimless promenade is proposed. 
The 5th intervention, placed in a polykatoikia inner courtyard, refers to a vertical, enclosed secret garden. It is a communal area between mostly private ones. In contrast to Olga’s Sq., the garden hosts inwards movements. Here lies an area of revelation and surprise par excellence. 
Borrowing the words of Frances Burnett, “if you look the right way, you can see that the whole world is a garden”.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...