Pedestrian reconnections#τίτλος: Pedestrian Reconnections_
#φοιτητική ομάδα: Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος, Valeria Savio, Elisa Taraglio, Augusta Trussoni 
#χρονολογία: Σεπτέμβριος 2013/Φευρουάριος 2014  
#μάθημα: Design Unit/Structure and Shape_Design of a footbridge system over the Bormida river in Millesimo 
#επιβλέποντες καθηγητές: Giovanni Durbiano, Walter Ceretto 
#σχολή: Πολυτεχνίο του Τορίνο (Ιταλία) / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Msc. Architecture Construction and City Planning  
# τεύχος :link
Το έργο επέμβασης έχει ως θέμα την δημιουργία μιας πεζογέφυρας καθώς και την ανάπλαση της παρακείμενης σε αυτή περιοχή. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο της μεσαιωνικής πόλη “Millesimo” (επαρχία της Λιγούρια) της Ιταλίας. Το έργο επέμβασης έχει ως θέμα την δημιουργία ενός συστήματος πεζογεφυρών για την επίτευξη της καλύτερης ένωσης των δύο τμημάτων της περιοχής που χωρίζονται από τον ποταμό “Bormida” καθώς και την ανάπλαση της παρακείμενης σε αυτή περιοχή. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η δημιουργία μιας πεζογέφυρας προσθήκη που θα λειτουργήσει ως προσθήκη στα απομεινάρια μιας ήδη υπάρχουσας ιστορικής γέφυρας (PontedellaGaietta) που ανέρχεται στον δέκατο τρίτο αιώνα. H νέα προσθήκη θεωρείται ως συμπλήρωμα της παλιάς γέφυρας, τόσο από λειτουργικής άποψης, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση μεταξύ των δύο οχθών του ποταμού, όσο και από σημειολογικής άποψης, ως διάλογος μεταξύ του αρχαίου τόξου και του νέου. 

Ο κεντρικός στόχος είναι να σχεδιαστούν νέες λειτουργίες που θα προωθήσουν την ανάπλαση της περιοχής κοντά στην νέα γέφυρα με σκοπό την επανένωση του ιστορικού κέντρου με τις νέες περιοχές εξάπλωσης της πόλης. Η βασική πρόθεση είναι να ανακτήσει η περιοχή την ιστορική της ταυτότητα που σήμερα τείνει να χαθεί καθώς αντικαταστάθηκε από μια νέα ιδέα της βιομηχανικής πόλης που τείνει όλο και περισσότερο να εξαπλώνεται.
 

 
Pedestrian
 Reconections _“ΝΗΜΑ” ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της νέας πεζογέφυρας γεννιέται ξεκινώντας από παρατήρηση της υπάρχουσας ιστορικής γέφυρας/
PontedellaGaietta που, κοιτάζοντας την προοπτική της, μοιάζει να έχει τη μορφή μιας τεντωμένης κορδέλας πάνω από ένα τόξο.  

Η νέα γέφυρα ακολουθεί το σχεδιαστικό ρυθμό της ιστορικής γέφυρας χρησι
μοποιώντας με έξυπνο τρόπο τη τεχνολογία.  

Το κατάστρωμα, από τη μέση της γέφυρας, χωρίζει μετά την καμπυλότητα του τόξου και οδηγεί απευθείας τον χρήστη στο επίπεδο της όχθης του ποταμού όπου προτείνεται μια ήπια επέμβαση ανάπλασης ώστε να μπορεί να γίνει ένας επισκέψιμος χώρος αναψυχής. 
Η νέα γέφυρα θέλει να παραμείνει ένα καθαρό στοιχείο σε φόρμες και υλικά, χωρίς να αποπλανήσει και να αποσπάσει την προσοχή από την γύρο περιοχή, καθορίζοντας έτσι ένα πέρασμα το οποίο δεν είναι μόνο αυτοσκοπός, αλλά η οποία θα οδηγήσει τελικά σε κάτι ελκυστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες. 
 


Η νέα διαμόρφωση “των ερειπίων”: ένας νέος πόλος προσελκύσεως για το “Millesimo”: 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνει επίσης τρία κτίρια σε κατάσταση εγκατάλειψης τα οποία έχουν ενσωματωθεί στη νέα “αστική διαδρομή”, μέσα από μια διακλάδωση της γέφυρας στο τέλος της διαδρομής, που υποστηρίζεται από κάθετους χαλύβδινους στύλους, υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό και για τα δομικά στοιχεία της γέφυρας. 

Εκτός από την διαμόρφωση και ανακαίνιση τους, δημιουργούνται νέοι όγκοι ολοκλήρωσης που θα παραταχθούν στις όχθες του ποταμού και στην διακλάδωση της γέφυρας. Οι νέοι όγκοι σχετίζονται με τους υπάρχον όχι μόνο στο σχήμα, αλλά επίσης και στο υλικό αν και στη πραγματικότητα, οι σχεδιαστικές επιλογές προτιμούν τη χρήση σκυροδέματος, υλικό που μεταδίδει τη βαρύτητα και τη σταθερότητα, που εκπέμπουν τα πέτρινα ερείπια. 

Για την επιλογή και τη τοποθέτηση των νέων χρήσεων σε αυτά τα κτίρια ζητήθηκε η γνώμη του “Πολιτιστικού Συλλόγου R. Aiolfi”. Τοποθετήθηκαν, λοιπόν νέες ελκυστικές υπηρεσίες, τόσο για την πόλη όσο και την τουριστική, και εμπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνει ένα λόμπι, ένα βιβλιοπωλείο, αίθουσα συνεδριάσεων, ατελιέ ζωγραφικής-γλυπτικής, ένα μπαρ και, τέλος, ένα εστιατόριο με εκθεσιακό χώρο. 


Η αισθητική της αστικής πεζογέφυρας: 

Η ομορφιά των νέων χώρων αναφέρεται στην επαναχρησιμοποίηση ενός τόπου και πάλι βιώσιμου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Ακριβώς για το λόγο αυτό η γέφυρα θεωρείται ως ένας αστικός χώρος, που συνδέεται με άλλα μέρη με διαφορετικούς στόχους και ευκαιρίες. Δεν έχει μόνο στόχο να συνδέσει και να κάνει προσιτή τη διαδρομή προς τον χρήστη, αλλά επίσης να δημιουργηθεί ένας εντοπιστικός χαρακτήρας καθώς την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κοινωνική, ιστορική και πολιτιστική.

#title: Pedestrian Reconections_ 
#students: Themistoklis Papadopoulos, Valeria Savio, Elisa Taraglio, Augusta Trussoni 
#supervisors: Giovanni Durbiano, Walter Ceretto 
#date: September 2013 / February 2014
#course: Design Unit/Structure and Shape_Design of a footbridge system over the Bormida river in Millesimo 
#school / department: University of Torino / Faculty of Engineering / School of Architecture / Msc. Architecture Construction and City Planning
#issue: link


The project, is located near the historic centre of the medieval-age city of Millesimo (province of Liguria) and aims to create a system of pedestrian walkways as a response to the problem of the urban mending of the two parts of the village that are separated from the river Bormida. The project idea for the redevelopment of the area adjacent to the bridge, of the thirteenth century, Gaietta, is thought as a supplement of the old bridge, both from the functional point of view, to allow the transition between the two banks, both from the formal point of view, as a dialogue between the ancient bow and the new one. 

The goal is to design new functions, reorganize and redevelop part of a territory otherwise excluded from the village of Millesimo, which due to its own conformation tends to close down the Bormida river. The intent is to communicate with the historic character of the Village, to recover a lost historical identity, as replaced by a new idea of industrial city, which increasingly tends to connote Millesimo. The proposal of the project for the new footbridge was born starting from the observation that Gaietta Bridge, looked in prospect, it calls through its layers of matter in the shape of a tape stretched over an arch. The reference structure therefore becomes this, the relationship with the arch and the asymmetrical cut of Gaietta. 

To complete this project, it was necessary to analyse in detail the technological and structural characteristics of the new pedestrian walkway as was the main objective of the project unit.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...