Sculpturing the Mediterranean


#τίτλος: Λαξεύοντας τη Μεσόγειο
#φοιτητική ομάδα: Μαλβίνα Γιάπα, Κλείτος Σάββα, Στέλιος Χατζησωτηρίου
#επιβλέποντες: Γιώργος Παπακώστας, Ιωάννης Τσουκαλάς
#χρονολογία: 2015
#μάθημαΔιπλωματική εργασία
#σχολή/ τμήμα:
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Μεσόγειος είναι μία πολυσήμαντη έννοια. Μέσα από πολλαπλούς δεσμούς ιστορικής εμπειρίας, πολιτισμού και ανταλλαγών, η Μεσόγειος κατορθώνει να ενώνει το πολύμορφο μωσαϊκό των παράλιων και νησιωτικών λαών της. Είναι χιλιάδες πράγματα μαζί - κατά τον Μπροντέλ -. Δεν είναι ένα μόνο τοπίο αλλά αμέτρητα τοπία. Δεν είναι μία θάλασσα αλλά διαδοχή θαλασσών. Δεν είναι ένας πολιτισμός, αλλά μια κοινότητα πολιτισμών που συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον άλλο.Στην παρούσα διπλωματική, επιχειρούμε να σχεδιάσουμε ένα Κέντρο Μεσογείου στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Πάφου, όπου θα προάγεται ο Μεσογειακός Πολιτισμός μέσα από το βίωμα και την εμπειρία του χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ιδιαίτερη γεωμετρία των χώρων που προκύπτει με την τεχνική της λάξευσης του βράχου αλλά και με την επανάχρηση του Ναυαγίου που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Αρχικά, προτείνουμε μια θαλάσσια συγκοινωνία που να ενώνει τα ιστορικά σημεία της πόλης που εκτείνονται παραλιακά, με το Κέντρο Μεσογείου. Το μικρό ψαρολίμανο με το Κάστρο, το αρχαιολογικό πάρκο της οικίας Διονύσου, ο αρχαιολογικός χώρος Τάφοι των Βασιλέων, το Μεσογειακό Κέντρο και το ναυάγιο, είναι όλα αυτά που επισκέπτης θα μπορεί να βιώσει από την θάλασσα για να συγκροτήσει μια συνολική εικόνα για την πόλη.Κεντρική μας ιδέα είναι μια γραμμική ημι-υπαίθρια στοά που ανοίγεται πίσω σε σπηλιές. Η στοά αυτή εντάσσει τον παραλιακό πεζόδρομο της Πάφου μέσα στο Κέντρο, προκαλώντας τον επισκέπτη να βιώσει μια σειρά από ιδιόμορφους χώρους. Την εγκόλπωση, τα μικρά δωμάτια, τα μεγάλα δωμάτια και ένα χώρο αναψυχής. Το αποτύπωμα των χώρων αυτών, εμφανίζεται σαν ίχνος στο επάνω μέρος του τοπίου διακριτικά, σηματοδοτώντας την ύπαρξη του Κέντρου. Η εγκόλπωση που σπάει το όριο στεριάς – θάλασσας δημιουργεί ένα μεγάλο κόλπο με χρήση αγοράς - παζαριού. Τα μικρά δωμάτια στο σύνολό τους προσπαθούν μέσα από την ιδιαίτερη γεωμετρία τους και τον μυσταγωγικό φυσικό φωτισμό τους να μεταφέρουν στον επισκέπτη ιδιαίτερες ατμόσφαιρες και βιώματα. Τα μεγάλα δωμάτια με έναν πιο λειτουργικό χαρακτήρα εξυπηρετούν συμβατικές χρήσεις του Κέντρου. Τέλος ο χώρος αναψυχής λειτουργεί ως χώρος γλεντιού και φαγητού. 

Το Ναυάγιο ως προσομοίωση του ταξιδιού είναι το αποκορύφωμα όλης της εμπειρίας του Κέντρου και λειτουργεί ως η Σύνοψης – ο επίλογος της Μεσογείου.#title: Sculpturing the Mediterranean
#students: Giapa Malvina, Savva Klitos, Hadjisoteriou Stelios
#supervisors: George Papakostas, Ioannis Tsoukalas
#date: 2015

#course: Diploma thesis
#school / department: Aristotle University of Thessaloniki / Faculty of Engineering / School of Architecture

Mediterranean is an ambiguous concept. Through multiple bonds historical experience, culture and trade, the Mediterranean manages to unite the diverse mosaic of coastal and island population. Braudel said, It is a thousand things together. Not one landscape but innumerable landscapes. Not one sea but succession of seas. Not a civilization, but a community of civilizations piled on top of one another.

In this thesis, we attempt to design a Mediterranean Centre in Cyprus and specifically in the city of Paphos, which will promote the Mediterranean culture through the experience of space. This is achieved through the special geometry of spaces obtained by the technique of sculpturing the rock and the reuse of Shipwreck located in a close distance.

Initially, we propose a marine transportation that connects the historical parts of the city with the Mediterranean Centre. The small fishing harbor with the Castle, the archaeological park of Dionysus house, the archaeological site Tombs of the Kings, the Mediterranean Center and the shipwreck are all that the visitor can experience  from the sea in order to form an overall picture of the city.

Our idea is a linear semi-outdoor stoa that opened back in caves. The stoa is an extension of the existing pedestrian road of Paphos and guide the visitor to experience a series of quirky space. The engulfment, the small rooms, the large rooms and an entertainment area. On the top of the landscape a footprint of these sites appears as a trace and mark the existence of the Centre.

The engulfment that breaks the limit of land – sea, creates a large area with the use of  market. The small rooms are trying through their special geometry and their mystical and natural light to transmit visitors, special atmospheres and experiences. The large rooms in a more functional character are serving conventional uses of the Centre. Finally, the entertainment area act as a space of festivities and food.

The shipwreck as simulation of the trip is the highlight of the whole experience of the Centre and act as the Compendium - the Mediterranean epilogue.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...