AI | AA ATHENS VISITING SCHOOL 2015 :: Symmetry Sentience


#τίτλος:  Aποτελέσματα του Symmetry Sentience: ΑI | AA ATHENS VISITING SCHOOL 2015 
#φοιτητική ομάδα: Ν. Αφεντούλη, Φ. Φωτεινάκη, Ph. R. HadjisymeouO. Kirazoglu, Π. Παρταλίδης, K. HohensteinSt. Ren, Ε. Σαφλαγιούρα, Σπ. Κούλιας, Γ. Κόκκορης, Χρ. Κολοβού, A. Majid, Α. Πέτρας, Ι. Σιβήτη, Α. Γ. Τσάκωνα, Ε. Βιαροπούλου, Κ. ΒακαλιουΧρ. ΣίνηΑ. ΜαλαμοςS. PalingN. Grewal, Σ. Μπαλτάς, Δ. Σπανού, Ι. Μπέκα, A. Müüripeal
#επιβλέποντες A. Καλλέγιας, Dr.E. ErdineD. Çam, Ά. Λάσκαρη, Τ.Κανέλλος, Z. Aksoz, Ε. Παττίχη
#χρονολογία: 03 – 12 Ιουνίου 2015
#σχολή/ τμήμα: Architectural Association School of Architecture (UK) και  AKTO Art & Design College (GR)SYMMETRY SENTIENCE :: ZnS
Τον Ιούνιο του 2016, ως μέρος του AA Athens | AA Istanbul Visiting School η σχολή Architectural Association θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την προηγμένη αρχιτεκτονική της έρευνα σχετικά με την βιομιμητική και συμμετοχική σχεδίαση. Το 2015, το ΑΑ Athens Visiting School ξεκίνησε τη νέα ατζέντα Symmetry Sentience, σε συνεργασία με τη σχολή ΑΚΤΟ Art & Design College. Από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου 2015, 31 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στο διεθνές αυτό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Καλλέγια με 6 επιπλέον διεθνείς διδάσκοντες και σε μια εκπαιδευτική εμπειρία δύο σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν βασικά καθώς και προηγμένα μαθήματα αλγοριθμικού παραγωγικού σχεδιασμού και εργαλείων σχεδιαστικής ανάλυσης, ομαδικές παρουσιάσεις και διαλέξεις από τους Dr.George Jeronimidis, Enrico Dini και Dr.Sean Hanna. Αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκε με τις σχεδιαστικές προτάσεις από τις ομάδες των συμμετεχόντων και ακολούθησε το δεύτερο στάδιο, όπου ο σχεδιασμός και η κατασκευή του τελικού πρωτότυπου έγινε ως ομαδική προσπάθεια από όλους τους συμμετέχοντες και τους διδάσκοντες.

Η νέα έρευνα του ΑΑ Athens Visiting School ξεκίνησε με την αναθεώρηση των αρχών της θεωρίας Gestalt. Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού αυτής της θεωρίας, όπως η αντίληψη του χώρου, η μορφή, το χρώμα και η διαφάνεια, η ατομική και ολιστική αντίληψη των πολλαπλών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν ως κύρια δεδομένα που αξιολογήθηκαν στο έργο των σχεδιαστικών ομάδων. Στη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν διαφορετικά λογισμικά παραμετρικού σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων του Grasshopper για McNeel Rhinoceros, της open-source πλατφόρμας κώδικα Processing, και της open-source ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino. Με χρήση αυτών των εργαλείων οι συμμετέχοντες κινήθηκαν μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σχεδιαστικών μεθόδων αρχιτεκτονικής. Ως αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας σχεδιασμού, τα παραμετρικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο ΑΑ Athens Visiting School επέτρεψαν την εξέλιξη πέραν ​​από τη γραμμική προσέγγιση και προς την προσομοίωση μορφοποίησης σε πραγματικό χρόνο και την προσαρμογή της μορφής σε διαφορετικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο η παρουσίαση των προτάσεων για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου που αντιδρά σε διαφορετικά εξωτερικά ερεθίσματα έγινε πιο δυναμική.

Το τελικό κινητικό πρωτότυπο κλίμακας 1: 1 Flexion, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά το 2ο στάδιο, είναι ένα κρεμαστό στέγαστρο 4 μέτρων σε μήκος και 1 μέτρου πλάτος. Η δομή του αποτελείται από 1 μέγα «εγκέφαλο», 2 περιστροφικούς «μύες» ενεργοποίησης, 72 μεταλλικούς σφόνδυλους, 120 διαφανή κινητά κομμάτια Perspex, 300 μέτρα καλωδίων και 480 συνδετικούς κόμβους. Βρίσκεται εγκατεστημένη στην είσοδο της ΑΚΤΟ College of Art & Design, αιωρούμενη πάνω από το έδαφος με τα «διαφανή» ακρυλικά κομμάτια της κινείται σε χορογραφία ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται από μια σειρά LEDs. Η ικανότητα να ανιχνεύει την ανθρώπινη παρουσία μέσω αισθητήρων απόστασης Arduino ενεργοποιεί τους «μύεις» που περιστρέφονται και με τη σειρά τους θέτουν σε κίνηση τα κομμάτια του στεγάστρου. Η στρατηγική διαρρύθμιση των τριγώνων σε σχέση με το μήκος του συνδετικών χορδών τους δημιουργεί την περίπλοκη χορογραφία φωτισμού. Ο φωτισμός προέρχεται από τις ακτίνες του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τον τεχνητό φωτισμό των LED κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο στόχος είναι η κριτική προς το φαινόμενο της αντιληπτικής σταθερότητας μέσω κινητών διάφανων μορφών και των άυλων σχήματων.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Coffee Monsters Ομάδα
[Νικολέττα Αφεντούλη, Φοίβη Φωτεινάκη, Philippe-Raphael Hadjisymeou, Omer Kirazoglu, Πέτρος Παρταλίδης]
Mε βάση την έρευνα στα πλαίσια του εργαστηρίου "Symmetry Sentience", το project "Active Bending" (2015) είναι μια πρώτυπη ρομποτική κατασκευή αποτελούμενη από καμπυλότητες σε ελέυθερη κίνηση, η οποία ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη κίνηση. Με τη χρήση μίας υπερηχητικής συσκεής εντοπισμού , η οποία μπορεί να εντοπίσει την κίνηση των ανθρώπων αλλά και να υπολογίσει αποστάσεις, κάθε φόρμα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τα δεδομένα που δέχεται ο αισθητήρας έτσι ώστε να αλληλεπιδρά ανάλογα.
Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο με τη βοήθεια ψηφιακού υπολογισμού και ψηφιακών σχεδιαστικών προγραμμάτων, το "Active Bending" αντλεί την έμπνευσή του από την χαρακτηριστική καμπύλη που έχει το κτίριο της σχολής Akto.
Οι αρχικές έρευνες είχαν να κάνουν με το χειρισμό της κίνησης της καμπύλης έτσι ώστε η κατασκευή να χαρακτηρίζεται από μία πιό ελέυθερη κίνηση, και να είναι πιό ελαφριά. Μετά από πειραματισμούς με διάφορα υλικά, χωρίς την υπέρβαση των σχεδιαστικών περιορισμών που είχαν δωθεί, δημιουργήθηκε η τελική μορφή της κεντρικής ιδέας.

Timekeeping Appendages Ομάδα
[Kerry Hohenstein, Steven Ren, Εύη Σαφλαγιούρα, Σπύρος Κούλιας, ο Γιώργος Κόκκορης]
Η διαφοροποίηση της κίνησης διαφόρων ζωντανών οργανισμών αποτέλεσε την αρχή της έρευνάς της ομάδας. Μετά από ανάλυση διαφορετικών συστημάτων κίνησης, ανακαλύφθηκε η ύπαρξη μιας γενικευμένης τάσης μεταβολής της κίνησης βάσει του συμπεριφορικού προτύπου των οργανισμών όταν βρίσκονται σε καθεστώς άμυνας ή επίθεσης. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός δομικού στοιχείου/ βραχίονα το οποίο παρουσιάζει ευελιξία και μπορεί να καμφθεί σε δυο διαφορετικές κατευθύνσεις μέσω της πίεσης υπό γωνία.
Λόγω της περιορισμένης πρόσβασης και μετάβασης που παρουσίαζε η τοποθεσία, καθώς και στην ενσωμάτωσή της στην όψη του κτιρίου, το συμπέρασμα ήταν ότι η κατασκευή θα έπρεπε να λειτουργεί ως δέκτης και κατόπιν να αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον. Βασική παράμετρος του σχεδιασμού ήταν η επιρροή της μεταβολής του φωτός στις διάφορες φάσεις της ημέρας, έτσι ώστε η κατασκευή να «συμπεριφέρεται» σαν χρονικός κλωβός.
Οι ανεξάρτητοι βραχίονες αποτελούνται από ένα ευθύγραμμο μέρος το οποίο φέρει σημεία ελέγχου και στις δύο πλευρές, ενωμένα με ένα νήμα. Καθώς το νήμα έλκεται, ο βραχίονας συμπτύσσεται σε σπιροειδή μορφή. Η διεύθυνση της κίνησης εξαρτάται από την πλευρά στη οποία εφαρμόζεται η πίεση και η καμπύλωση εξαρτάται από την απόσταση των συνδέσμων.
Σε ότι αφορά στο συνολικό πρότυπο κίνησης, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας δυναμικός κυματισμός η συχνότητα του οποίου θα εναλασσόταν μέσω της κατασκευής. Τέλος, η έννοια της χρονο-καθυστέρησης και αντιθετικής περιστροφής προστέθηκε στην κίνηση χρησιμοποιώντας μια σειρά από γρανάζια σε κεντροφόρο άξονα.

E.R.C. Catalogue Ομάδα
[Alexander Beranek, William Qian, Εβίνα Καρλιαφτη, Έρικα Γαλίτη, Καλλιόπη Μακρυγιώργου]
Διαμορφώθηκε η θεωρία ότι η αρχιτεκτονική θα πρέπει να λειτουργεί ως υδριβικός παράγοντας που προσαρμόζεται στο κοινωνικό περιβάλλον και διαμορφώνεται από αυτό, μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες διαμορφώνουν το αρχιτεκτονικό περιβάλλον και όχι αντίστροφα. Προτάθηκε έτσι λοιπόν ένας μηχανισμός που έχει ως στόχο να μεταφράσει σε οπτική εικόνα τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων που κινούνται στο χώρο γύρω του. Ένα installation που αφουγκράζεται την ενέργεια των ατόμων, τη μεταφράζει σε αλγόριθμο και ο συνδυασμός των δεδομένων εισαγωγής δίνει την τελική ροή κίνησης κάνοντάς τη κάθε φορά μοναδική και αλληλοεξαρτώμενη από τις προηγούμενες και επόμενες ενέργειες. Ο αρχιτεκτονικός χώρος προσαρμόζεται στα δεδομένα, εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο των χρηστών- φοιτητές στην περίπτωση αυτή. Μια επέμβαση χώρου που θα δείχνει τη διάθεση των μαθητών και θα στοχεύει στην βελτίωσή της, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της αρχιτεκτονικής σε μια σύνθεση που τελικά αντανακλά και αντανακλάται στο κοινωνικό γίγνεσθαι.


Transforming Terrain Ομάδα
[Χρυσή Κολοβού, Ariss Majid, Ανδρέας Πέτρας, Ιωάννα Σιβήτη, Ασημίνα Γεωργία Τσάκωνα, Ειρήνη Βιαροπούλου]
Η πρόταση είναι εμπνευσμένη από την επίδραση δυνάμεων επάνω σε τεντωμένο ύφασμα και τα διάφορα σχήματα που εμφανίζονται στην επιφάνειά του. Το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου τοπίου μέσω της συμμετρικής, ελεγχόμενης κίνησης στοιχείων με αραίωση και συγκέντρωση- πύκνωση στοιχείων. Η κίνηση τους είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες στο χώρο γύρω από τη κατασκευή ενώ τα σχήματα, τα μεγέθη τους και οι συνδέσεις των κινητών κομματιών αποτέλεσαν σχεδιαστικούς παραμέτρους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τελική πρόταση. Η αλληλεπίδραση του συστήματος έχει ως βασικό έναυσμα την προσσέγγιση της κατασκευής από ένα αντικείμενο/άτομο.
Οι ταυτόχρονες κινήσεις των στοιχείων οι οποίες είναι προγραμματισμένες να λειτουργούν είτε υπό έλεγχο είτε ανεξέλεγκτα σε συνδυασμό με την διαρκή μεταβολή του πρωτοτύπου αποτελεί την καινοτόμο προσέγγιση της ομάδας ως πρόταση αρχιτεκτονικής που κοιτάζει σε αναφαινόμενες καταστάσεις μορφοποίησης.

Creature_Still to Be Determined Ομάδα
[Κατερίνα Βακαλιου, Χρυσάνθη Σίνη, Αχιλλέας Μαλαμος, Sander Paling, Neil Grewal]
Εμπνευσμένη από τα πλάσματα που κατοικούν στις τροπικές θαλάσσιες περιοχές, η ομάδα επικεντρώθηκε στην αποκρυπτογράφηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του Tetraodontidae επίσης γνωστό ως ψάρι puffer (φουσκόψαρο). Η ιδιαίτερη μορφολογία του με την λεπτή εξωτερική επιφανεια καλυμμένη από αγκάθια μαζί με το φυσικό μηχανισμό άμυνας του να γεμίζει με αέρα ή νερό το ελαστικό στομάχι του μεταμορφώνοντας το σε σφαίρα λειτούργησε ως το σημείο εκκίνησης της έρευνας διαδραστικού σχεδιασμού τους. Ο στόχος είναι να δημιουργθεί ένα διαδραστικό εφέ όσον αφορά την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ του πρωτοτύπου και του ατόμου όσο και το σύνολο των ανθρώπων κάτω από αυτό.
Καθώς το άτομο κινείται κατά μήκος του πρωτοτύπου οι διάφορες λωρίδες αρχίζουν να καμπυλώνουν αναδιατάσσοντας έτσι τη θέση των στοιχείων-ακίδες που συνδέονται σε αυτές. Αρχικά οι λωρίδες τοποθετούνται με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα κυρτό τόξο με τις ακίδες να δείχνουν προς τα έξω. Με το άτομο να προσεγγίζει την κατασκευή οι λωρίδες αλλάζουν σχηματίζοντας ένα κοίλο τόξο φέρνοντας τις ακίδες πιο κοντά μεταξύ τους και προς το άτομο. Με τον τρόπο αυτό η αλληλεπίδραση είναι διπλή καθώς όσο περισσότερα άτομα πλησιάζουν τόσο η κατασκευή γίνεται πιο προσεγγίσιμη «προσκαλώντας» περισσότερο κόσμο.

P.A.S.I.D. Ομάδα
[Σωκράτης Μπαλτάς, Δήμητρα Σπανού, Ιωάννα Μπέκα, Anni Müüripeal]
Εξετάζοντας την αεροδυναμική ιδιότητα των φτερών σε διάφορα ζώα το σχέδιο «Leonardo Da Vinci Wings" στοχεύει να πετύχει την αναλογία ανάμεσα στο σχήμα φτερού ενός ιπτάμενου ζώου που επηρεάζει την ικανότητα πτήσης του σε σχέση με τη διαμόρφωση μιας συμμετρικής «φτερωτής» κατασκευής, προκειμένου να επηρεάσει το πλήθος γύρω από αυτό. Ένα σύνολο από τριγωνικά στοιχεία τοποθετούνται διαδοχικά κατά μήκος του στεγάστρου συνδεδεμένα από τις κορυφές τους. Ένα δεύτερο σετ από γρανάζια συνδέεται με τα τρίγωνα μέσω γραμμικών τμημάτων που θέτουν τα φτερά σε κίνηση αμέσως μόλις ένα άτομο έρχεται κοντά στο πρωτότυπο.
Με τον καθορισμό των σημείων σύνδεσης των τριγωνικών «φτερών» στο μεταβαλλόμενο προφίλ των γραναζιών, οι ημιτονοειδείς κινήσεις των κυμάτων που δημιουργούνται από το πρωτότυπο μοιάζει με εκείνη του πτερωτών ειδών. Ενώ η μορφή βασίζεται σε αυτό το βιομιμητικό σύστημα, η κίνησή της έχει ως στόχο να επηρεάσει τον τρόπο αντίληψης του περιβάλλοντός χώρου της, ενεργοποιώντας την αίσθηση ηρεμίας των επισκεπτών, έχοντας μια απλή αρμονική κίνηση.


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Διευθυντής Προγράμματος: Αλέξανδρος Καλλέγιας
Διευθυντής Visiting SchoolDr.Christopher Pierce
Συντονιστής Σχολής: Ευάγγελος Κανελλόπουλος
Διδάσκοντες: Αλέξανδρος Καλλέγιας, Dr.Elif ErdineDağhan Çam, Άννα Λάσκαρη, Τάσος Κανέλλος, Zeynep Aksoz, Ελίνα Παττίχη
AKTO Βοηθοί Διδασκαλίας: Κωνσταντίνος Τσιλιβής, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος

--

#Title:  Symmetry Sentience: ΑI | AA ATHENS VISITING SCHOOL 2015 Results
#Students:  N. Afentouli, Ph. Fotinaki, Ph. Hadjisymeou, Om. Kirazoglu, P. Partalidis, K. Hohenstein, St. Ren, E. Saflayioura, Sp. Koulias, G. Kokkoris, A. Beranek, W. Qian, E. Karliafti, E. Galiti, K. Makrygiwrgou, Xr. Kolovou, A. Majid, A. Petras, I. Siviti, A. G. Tsakona, E. Viaropoulou, K. Bakaliou, Chr. Sini, A. Malamos, S. Paling, N. Grewal, S. Baltas, D. Spanou, I. Beka, A. Müüripeal
#Supervisors: A. Kallegias, Dr.E. Erdine, D. Çam, A. Laskari, T. Kanellos, Z. Aksoz, E. Pattichi
#Course: Workshop
#Date 03 - 12 June 2015
#School / Department: Architectural Association School of Architecture (UK) in collaboration with  AKTO Art & Design College (GR)


SYMMETRY SENTIENCE :: ZnS
In June 2016, as part of the AA Athens | AA Istanbul Visiting School, the Architectural Association will travel to Greece to continue its advanced architectural research on biomimetic and participatory design. In 2015, the AA Athens Visiting School began its new agenda, Symmetry Sentience, in collaboration with AKTO Art & Design College. From June the 3rd until June the 12th, 31 students participated in this international programme under the direction of Alexandros Kallegias with 6 more international tutors through a two-stage process. During the first stage, participants were exposed to basic and advanced tutorials on generative design algorithms and analysis tools, team-based tutorials, lectures and presentations by Dr.George Jeronimidis, Enrico Dini and Dr.Sean Hanna. This stage was concluded with the design proposals by the students’ teams and was followed by the second stage where the design and fabrication of the final prototype was made in united effort by all the participants and tutors.

The AA Athens Visiting School research was initiated by revisiting the Gestalt principles. The basic design principles of this theory like the perception of space, form, colour, and transparency, the individual and holistic perception of multiple elements were used as the main data that were evaluated in the work of the student groups. Throughout the program various parametric software were taught including Grasshopper for McNeel Rhinoceros, the open-source scripting platform Processing, and open-source electronic platform Arduino, while the participants were introduced to the workflow between analogue and digital methodologies of the architectural discipline. As integral part of the design methodology, the parametric tools used in the AA Athens Visiting School enabled the designers to evolve beyond the linear approach and towards real-time simulation and adaptation of form. This allowed for a more dynamic presentation of the work by the design teams which managed to effectively present through their proposals how various design elements were being altered in time as the prototype reacted to different external stimuli.

The final 1:1 scale kinetic prototype Flexion, which was designed and fabricated in stage 2, is a suspended canopy of 4 meters in length and 1 meter in width. This structure is made out of 1 mega 'brain', 2 massive rotary 'muscle' actuators, 72 metal flywheels, 120 transparent Perspex moveable pieces, 300 meters of wiring and 480 connecting knots. It is currently installed at AKTO College of Art & Design's entrance hovering above the ground with its’ transparent acrylic triangulated pieces moving in choreography while being illuminated by a set of LEDs. The ability to detect human presence via Arduino distance sensors triggers the actuators that rotate and in turn set in motion the triangulated pieces of the canopy. A strategic arrangement of the triangles position in relation to the length of their hanging strings creates an intricate choreography of lighting effects that are visible by the sunrays during the day or the artificial lighting of the LEDs during the night. The aim is to challenge in this manner the phenomenon of perceptual constancy through moving transparent forms and immaterial shapes.TEAM PROPOSALS
Coffee Monsters Team
[Nicoletta Afentouli, Phoebe Fotinaki, Philippe-Raphael Hadjisymeou, Omer Kirazoglu, Petros Partalidis]
In the agenda of Symmetry Sentience 'Active Bending' is a generative robotic installation populated by free flowing curvatures, which respond to human engagement. Using a real-time ultrasonic tracking system that can locate people and detect distance, each form has the capacity to process data in order to interact accordingly. Imagined and developed through means of digital computation, 'Active Bending' draws its inspiration from the AKTO building curvature. The initial studies were in the manipulation of the movement of the curve in order to create a more freer-flowing, light weight structure. The final form was accomplished through material experiments, within the design constraints.

Timekeeping Appendages Team
[Kerry Hohenstein, Steven Ren, Evi Saflayioura, Spiros Koulias, George Kokkoris]
After analysing the movement of various organisms, a general trend discovered of open and closed stature in response to its organism’s comfort levels. This led to the creation of a module that could exhibit flexure between these two states through angular compression. Due to the site’s limited accessibility, the structure would primarily respond to environmental stimuli. However, the site’s integration into the façade allows the structure to be visually connected to its surroundings. The system was designed to be influenced by fluctuations of light throughout the day, so that the structure would behave as a timekeeping device. The individual appendages consist of a strip of material with control points on either side that are connected with a string. As the string is pulled, the strip is gradually collapsed into a spiral. The direction of movement depends on the side that compression is applied to and the curvature depends on the spacing of joints. In terms of the overall movement pattern, the goal was to create a dynamic wave that would progress through the structure. Using a series of camshaft gears, delay and rotation reversal was introduced in the motion of the axis.

E.R.C. Catalogue Team
[Alexander Beranek, William Qian, Evina Karliafti, Erica Galiti, Kalliopi Makrygiwrgou]
The project's inspiration came from the idea that people should not rely on architecture to change the environment but use architecture to motivate human beings to become aware of their surroundings. The team's design collects human physical interaction and translates the data into a numerical value which is associated with a specific type of emotion. The machine then transforms itself into predetermined shapes that represent that emotion. This method of data collection allowed the surface to collect pools of data that the system could cycle through which would in turn be a direct reflection of the student body. The surface’s location in a school environment allows it to act as a reflection of the student body so when many students are stressed or upset the surface responds and communicates that back to the students. It is then up to the students to address and fix the problems that is causing problems.


Transforming Terrain Team
[Xrysi Kolovou, Ariss Majid, Andreas Petras, Ioanna Siviti, Asimina Georgia Tsakona, Eirini Viaropoulou]
The project was inspired by the effect of stretched fabric and the various shapes that appear on a surface. The main interest was focused on a continuously changing terrain that is a result of symmetrical, controlled movement (spread out / gather together) that creates an architectural piece with ongoing possibilities of shapes through interaction. The shapes, sizes and connections of the moving pieces were parameters that played a major role on the final moving result. Furthermore, the interaction of the system with an approaching object was introduced.
Overall, having to deal with various possible movements at the same time, controlled or uncontrollable and the ever-changing architectural piece that is a created, became the team’s innovative approach of thinking when creating a piece of architecture.

Creature_Still to Be Determined Team
[Katerina Bakaliou, Chrysanthi Sini, Achilles Malamos, Sander Paling, Neil Grewal]
Inspired by the creatures inhabiting the tropical sea regions, the team focused on deciphering the form characteristics of the tetraodontidae also known as puffer fish. Its particular morphology with thinner external spines together with its natural defence mechanism to fill with air or water its elastic stomach to take an almost spherical shape acted as the starting point of their interactive design investigations. The aim of the canopy project has been to create a dual effect regarding the interaction between the built prototype and the person under it. As the person moves along the length of the prototype the various design stripes begin to curve and rearrange the position of the spine elements attached to them. Initially the stripes are placed to form a convex arc with the spines pointing outwards. While the person approaches the stripes change to a concave arc bringing the spines closer to each other and to the person. In this manner the dual effect is enabled by having a more intimate connection when someone is close and more distant when they move away.

P.A.S.I.D. Team
[Sokratis Baltas, Dimitra Spanou, Ioanna Beka, Anni Müüripeal]
By looking into the aerodynamic quality of the wings in various animals the “Leonardo Da Vinci Wings” project aimed at the analogy of a flying animal’s flap shape that affects its lift to the configuration of a symmetrical ‘winged’ model in order to affect the crowd around it. A set of triangular elements are positioned sequentially along the length of the canopy fixed by the tips of their form. A second set of gears is connected to the triangles via linear parts that set the wings in motion as soon as a person comes close to the prototype. By setting the connection points of the triangular ‘wings’ to the gears’ varying profile, the sine wave movements generated by the prototype resemble that of flighted species. While the form is based on this biomimetic system, its stir aims to affect the humans’ perceptual sense of their surroundings activating tranquillity by having a simple harmonic motion.


TEAM
Programme Director: Alexandros Kallegias
Visiting School Director: Dr.Christopher Pierce
Host School Coordinators: Evangelos Kanellopoulos
Tutors: Alexandros Kallegias, Dr.Elif Erdine, Dağhan Çam, Anna Laskari, Tassos Kanellos, Zeynep Aksoz, Elina Pattichi
AKTO Teaching Assistants: Konstantinos Tsivilis, Konstantinos Panagiotopoulos

Προοπτική Όψη του Υπολογιστικού Μοντέλου «Flexion».
Perspective View of the Computational Model ‘Flexion’.

Συναρμολόγηση του Αρχιτεκτονικού Πρωτότυπου «Flexion».
Assembly of ‘Flexion’ Prototype.

Λεπτομέρεια Σύνδεσης.
Connection Detail.

Προοπτική Όψη του Κινητικού Μηχανισμού «Flexion».
 Perspective View of ‘Flexion’ kinetic mechanism.

Άνοψη του Αρχιτεκτονικού Πρωτότυπου «Flexion».
Bottom-up View of ’Flexion’.

Μοτίβα Φωτισμού μέσω Κινητικής Χορογραφίας «Flexion».
Reflection Patterns Via ‘Flexion’ Kinetics.

Κοντινή Όψη του «Flexion».
Close-up View of ‘Flexion’.

Πρόταση Σύστηματος της ομάδας Transforming Terrain.
System Proposal by Transforming Terrain Design Team.

Σχεδιαστική Διαμόρφωση της ομάδας Creature_Still to Be Determined.
Spikes Configuration Design by Creature_Still to Be Determined Team.


Πρόταση της ομάδας Timekeeping Appendages.
Design Proposal by Timekeeping Appendages Team.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...