Conversion of correctional institution to open prison_a sociospatial approach#τίτλος: Mετατροπή σωφρονιστικού ιδρύματος σε ανοιχτή φυλακή_ μια χωροκοινωνική προσέγγιση.
#φοιτήτρια: Αγάθη Κοβάνη
#επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χαρίκλεια Παντελίδου
#χρονολογία: Οκτώβριος 2014
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία
#σχολή / τμήμα: Σχολή γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών / Tμήμα Εσωτερικής αρχιτεκτονικής, 
                         διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων
01_Γενική ιδέα

Η μελέτη υπόκειται στην μετατροπή ενός υπάρχοντος σωφρονιστικού ιδρύματος σε ανοιχτή φυλακή. Το πώς μπορεί να ζωντανέψει ένα άψυχο αντικείμενο, όπως είναι το κτίριο της φυλακής, και να δώσει ζωή και ευεξία στους χρήστες του. Το συγκεκριμένο κτίριο επιλέχθηκε λόγω δομής, διότι δίνει μεγαλύτερη ελευθερία σε νέα διαμόρφωση ανοιχτής φυλακής. Ο καταμερισμός του υπαίθριου χώρου σε αυλές ενισχύει την ατομικότητα των φυλακισμένων ετοιμάζοντας τους για την επανένταξη στην κοινωνία. Στόχος είναι η διάδραση και επικοινωνία της μικρο-κοινωνίας των εγκλείστων με την ευρύτερη κοινωνία έξω από τη φυλακή.
Η διαρρύθμιση και οργάνωση του κτιρίου προωθεί τη συνύπαρξη και συμβίωση μεταξύ των ατόμων, διαφορετικών προσωπικοτήτων, ηλικιών κτλ. Η φιλοσοφία λοιπόν είναι να αντιμετωπιστεί το θέμα παράλληλα από τρεις σκοπιές. Η μία είναι από την πλευρά του φυλακισμένου, του οποίου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να χρήζει σεβασμού σε κάθε δημοκρατικό πολίτευμα, όπως ορίζει άλλωστε και το σύνταγμα. Η δεύτερη είναι από την σκοπιά του προσωπικού που εργάζεται εντός της φυλακής, και των οποίων το έργο και οι συνθήκες εργασίας μπορούν να βελτιωθούν, και η τρίτη είναι από την σκοπιά της κοινωνίας έξω από τη φυλακή. Η κοινωνία έξω από τη φυλακή ορίζεται αφενός από τους συγγενείς και γνωστούς των φυλακισμένων, οι οποίοι επισκέπτονται τον χώρο και είναι σημαντικό η όλη διαδικασία να ενθαρρύνει την διατήρηση των σχέσεων τους με τους έγκλειστους. Αφετέρου από την υπόλοιπη κοινότητα, η οποία μέσα από την επαφή και τη διάδραση με τους έγκλειστους τείνει να αποστιγματίσει τον περιθωριακό χαρακτήρα και να τους εντάξει ομαλά σε αυτήν μετά την αποφυλάκιση.

02_Γεωγραφική θέση και υφιστάμενη κατάσταση

Η υπάρχουσα κλειστή φυλακή βρίσκεται στο Aschaffenburg της Γερμανίας και τέθηκε σε λειτουργία το 1970. Αποτελείται από έναν αυστηρό τετραγωνισμένο κάναβο με τέσσερις (4) εσωτερικές αυλές και περιμετρικά από αυτές βρίσκονται στενόμακρες πτέρυγες που στεγάζουν κατά κύριο λόγο τα κελιά αλλά και άλλες επιμέρους λειτουργίες.

03_Διερεύνηση σχεδιαστικού ύφους

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής φυλακής με λιτό σχεδιασμό που να αποπνέει ηρεμία και να βοηθά ταυτόχρονα στην ατομική συγκέντρωση και την κοινωνικοποίηση. Οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούν το εσωτερικό του κεντρικού μέρους της κτιριακής εγκατάστασης και την διαμόρφωση των υπαίθριων εξωτερικών χώρων. Το ύφος και η επίπλωση του κάθε χώρου εσωτερικά αλλά και στις αυλές εξωτερικά, είναι λιτό και διαχρονικό, με έμφαση σε αστικές ποιότητες, ώστε να λειτουργεί ως γέφυρα για την επανένταξη στην κανονική ζωή. Παράλληλα, δίνεται σε σημαντικό βαθμό η δυνατότητα ευελιξίας στον σχεδιασμό ώστε να καθορίζεται από τους ίδιους τους χρήστες. Η διάταξη που προτείνεται γίνεται με στόχο την ελευθερία στη ροή κίνησης τόσο στον οριζόντιο άξονα, με τη δημιουργία μεγάλων ενιαίων χώρων, όσο και στον κατακόρυφο, με την προσθήκη ανελκυστήρα και ράμπας για μια από τις αυλές, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και των ΑμεΑ. Στο υφιστάμενο κτίριο υπάρχουν στενόμακροι διάδρομοι που του ενισχύουν τον ιδρυματικό του χαρακτήρα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος εισάγονται σε ορισμένα σημεία δυναμικές διαγώνιες που αποδυναμώνουν αυτόν τον ορθοκανονικό κάναβο. Τέλος, προστίθενται ποικίλες λειτουργίες για την εξέλιξη των δυνατοτήτων των φυλακισμένων, όπως είναι ο χώρος της βιβλιοθήκης, των εργαστηρίων, του σχολείου 2ης ευκαιρίας κ.α., με τρόπους και μέσα που ευνοούν τη δημιουργικότητα και ενεργοποιούν τη διάδραση του χρόνου μεταξύ της κοινότητας εντός της φυλακής και της κοινωνίας έξω από αυτή.

04_Κτιριολογικό πρόγραμμα

Το κεντρικό κτίριο αποτελείται από τρία επίπεδα. Το επίπεδο 1 (όροφος 1), στο οποίο εισέρχεται κάποιος από την κεντρική είσοδο, βρίσκεται στο +1,05m από τη γραμμή του εδάφους και αποτελεί τη ζώνη διημέρευσης. Προτείνεται ένας τύπος συλλογικού μοντέλου διαβίωσης, όπου η οργάνωση των χώρων γίνεται με την κεντρική τοποθέτηση των δημόσιων χώρων και την περιμετρική οργάνωση των πιο ιδιωτικών χώρων. Το επίπεδο 2 (όροφος -1) είναι ο ημιυπόγειος χώρος που διαμορφώνεται ως ζώνη διανυκτέρευσης και αποτελείται καθαρά από την οργάνωση ιδιωτικών μονάδων κατοίκησης, ένα ιατρείο για πρώτες βοήθειες και έναν χώρο ιματιοθήκης και λευκών ειδών. Ενδιάμεσα στα 2 αυτά επίπεδα βρίσκεται το επίπεδο των αυλών. Το υπόγειο επίπεδο 3 (όροφος -2) περιλαμβάνει στην υφιστάμενη κατάσταση χώρους αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, οπότε δεν έγινε καμία επέμβαση σε αυτό το επίπεδο και θεωρήθηκε ότι παρέμεινε ως έχει.

05_Συμπέρασμα

Η εφαρμογή των ανοιχτών φυλακών έχει αποδείξει έμπρακτα τον μεγάλο βαθμό αποτελεσματικότητας της στην προσπάθεια μείωσης της εγκληματικότητας. Όπως όμως είναι φυσικό, τα διάφορα αυτά συστήματα που εφαρμόζονται χρειάζεται να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα της εκάστοτε κουλτούρας των ποικιλόμορφων κοινωνιών.
Το κτιριακό περιβάλλον βέβαια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων μιας ανοιχτής φυλακής, ωστόσο δεν μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει την επιτυχία. Χρειάζεται να δουλέψει σε συνάρτηση με τη διοίκηση, το προσωπικό, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες αλλά και με την υποστήριξη της ευρύτερης κοινωνίας. Το κτίριο μπορεί μόνο να παρεμποδίσει ή να βοηθήσει, όχι όμως να καθορίσει. Στόχος λοιπόν είναι η ομαλή ένταξη των φυλακισμένων στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους αλλά και ο αποστιγματισμός του χαρακτήρας τους, μέσω της διαμόρφωσης χώρων που επιτρέπουν την κοινωνικοποίηση μεταξύ των εγκλείστων αλλά και με την ευρύτερη κοινότητα, καθώς και με μια σειρά από δυνατότητες δραστηριοτήτων.


#title: Conversion of correctional institution to open prison_a sociospatial approach.
#student: Agathi Kovani
#supervisor: Charikleia Pantelidou
#date: October 2014
#course: Diploma Thesis
#school / department: Academy of Fine Arts and Design / Department of Interior Architecture, Decoration and Product Design

01_Concept

The study is part of the conversion of an existing correctional institution to an open prison. The way it can enliven an inanimate object, such as the prison building, and give life and well-being to its users. This building was selected because of its structure, as it gives greater freedom in new configuration of open prison. The distribution of outdoor space in yards enhances the individuality of the prisoners preparing them for reintegration into society. The aim is the interaction and communication between the micro-society of inmates and the broader society outside the prison. The layout and organization of the building promotes coexistence and cohabitation among people, of different personalities, ages etc. The philosophy is therefore to address the issue in parallel by three viewpoints. The one is to see it from the side of the prisoner, whose human dignity needs to be respected in any democratic system, as stated besides to constitution. The second is from the perspective of staff working inside the prison, and whose work and working conditions can be improved, and the third is from the perspective of society outside prison. The society outside prison is defined both by relatives and acquaintances of prisoners who visit the area and it is important that the whole process is encouraging the maintenance of their relationships with inmates. Moreover, from the rest of the community, which through contact and interaction with the inmates tends to destigmatize the marginal nature and integrate them smoothly into it after the release.

02_Geographical location and current situation

The existing closed prison located in Aschaffenburg of Germany and operates since 1970. It consists of a strict square grid with four (4) interior courtyards and parametrically of these are oblong wings which house mainly the cells and other individual functions.


03_Exploring the design style

The aim of the study is to create an open prison with a simple design that exudes calm and help both to the individual concentration and socialization. The changes that are made concern the interior of the central part of the building installation and the configuration of outdoor spaces. The style and furnishing of each space internally and externally in the courtyards, is simple and timeless, with a focus on urban qualities, which acts as a link for the reintegration into normal life. Furthermore, flexibility in the design is given in great extent in order be determined by the users themselves. The proposed layout aims at freedom in traffic flow both on the horizontal axis, with the creation of open space areas, and on the vertical, with the addition of an elevator and ramp for one of the courtyards, for the best possible wheelchair access. In the existing building there are oblong corridors that strengthen the institutional goal. Dynamic diagonals which soften this orthogonal grid are inserted at some places to deal with this problem. Finally, various functions are added for the development of the prisoner’s capabilities such as the space of the library, the laboratories, second chance school, etc., in ways of encouraging creativity and activate the interaction time between the community within prison and society outside of it.


04_Building program

The main building considered of three levels. Level 1 (floor 1), in which one enters the main entrance is at +1,05m from the ground line and is considered a living room area. It is proposed a type of collective living model, where the organization of spaces is done with the central installation of public spaces and the peripheral organization of more private spaces. Level 2 (floor -1) is formed as a night zone and consists exclusively of organizing private habitation modules, a dispensary for first aid and the wardrobe and linens space. In between of these two levels is the level of courtyards. The basement level 3 (floor -2) includes the current situation storage areas and the mechanical installations, so there was no intervention at this level and it was considered to have remained unchanged.

05_Conclusion

The implementation of open prisons has actively demonstrated the high efficiency in reducing crime. But, as it is reasonable, these various systems applied have to be adapted to the reality of each culture of diverse societies. The building environment certainly plays an important role in achieving the objectives of an open prison, however cannot by itself ensure success. It needs to function in conjunction with management, the staff, the functions and activities and the support of the wider society. The building can only hinder or help, but not to fix. The aim therefore is the smooth integration of prisoners into the society after their release and the destigmatization of their character, by developing spaces with a number of potential activities that allow socializing among inmates but also with the wider community.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...