digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements_Workshop FindingsΘέμα: digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements 
Φοιτητές: Μ.Καλφάκη,Χ.Κατράκης,Κ.Λάμπρου,Ι.Λιοφαγος, Λ.Παπαμιχελάκης, Η.Σκουλούδη, Χ.Δημητριάδου, Χ.Καπρούλια, Μ.Καροφιλάκη, Μ.Μαρακάσης, Ε.Μακρυδάκη, Ο.Μάρκου, Λ. Βομβολάκης, Ε.Δημοπούλου, Θ.Κορδονούρη, Π.Μαραγκάκης, Σ.Πάσσος, Ν.Βλατίση, Β.Ζαχαρία, Μ.Αιντινίδης, Μ.ΜΠαγορδάκη, Δ.νΝικολουδάκη, Β.Πανουτσοπούλου, Γ.Ροζάνη, Α.Βλαζάκη
# Χρονολογία: 2015
# Οργάνωση: Σωκράτης Γιαννούδης, Νίκος Πατσαβός (Ctrl_Space Lab)
#διδακτική υποστήριξη: Αλέξανδρος Πετειναρέλης, Βασίλης Τσεσμετζής
Workshop Links: controlspacelab

Εντατικό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού13-17 Ιουλίου,2015 @ Βίλλα Κούνδουρου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Χανιά

επιστημονική επιμέλεια: Σωκράτης Γιαννούδης, Νίκος Πατσαβός
διδακτική υποστήριξη: Αλέξανδρος Πετειναρέλης, Βασίλης Τσεσμετζής
οργάνωση: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Ctrl_Space Lab
υπό την αιγίδα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η αρχιτεκτονική και πολεοδομική σκέψη και πρακτική του Κωνσταντίνου Δοξιάδη στηρίχτηκε σε ένα ευρύ διεπιστημονικό πλαίσιο όπου δεδομένα, μέθοδοι και ιδέες από τη βιολογία, την επιστήμη των δικτύων, την κυβερνητική και τα μαθηματικά ήρθαν σε μια δημιουργική συμβιωτική σχέση με το διαρκές φαινόμενο της ανθρώπινης κατοίκησης.

Το σύγχρονο ενδιαφέρον για μια νέα κωδικοποίηση της επιστημονικής (αναλυτικής και συνθετικής) γλώσσας της δοξιαδικής Οικιστικής, εντοπίζεται σε δύο καταρχήν επίπεδα: αφενός την κατανόηση της μεθόδου καθευατής, αφετέρου την επικαιροποίησή της με βάση τα σύγχρονα παραμετρικά εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στον αρχιτέκτονα. Σημείο σύγκλισης των δύο εποχών αποτελεί η έννοια του διαγράμματος, αναλογικού και ψηφιακού.


Το εντατικό αρχιτεκτονικό εργαστήριο DIGITAL DOXIADIS: Parametric thinking for Human Settlements, έρχεται να επιχειρήσει στο πεδίο αυτό προτάσσοντας στο πρώτο μέρος την έμπρακτη κατανόηση των βασικών δοξιαδικών χωρικών διαγραμματικών τακτικών. Τα διαγράμματα αυτά θα μελετηθούν τόσο εντός του πλαισίου της δοξιαδικής οικιστικής όσο και μέσα από την αναπαραγωγή τους μέσα από σύγχρονα παραμετρικά εργαλεία σε περιβάλλον rhino/grasshopper. Στο δεύτερο μέρος, αναλυτικά δεδομένα ενός υλοιποιημένου παραδείγματος της δοξιαδικής οικιστικής, θα έρθουν να προσφέρουν το χωρικό υπόβαθρο για την παραγωγή και τη διαγραμματική παραμετροποίηση και προσομοίωση συγκεκριμένων υποθέσεων εργασίας και αρχιτεκτονικών (προγραμματικών και άλλων) προτάσεων.


Το εργαστήριο έχει μια διττή ταυτότητα. Από τη μια προβάλει την ανάγκη για μια νέα θεώρηση μιας καταξιωμένης αναλυτικής και συνθετικής αντίληψης της μεταπολεμικής πρωτοπορίας. Από την άλλη, επιχειρεί να προσδώσει το αναγκαίο, όσο και υπαρκτό, ιστορικό και νοηματικό βάθος σε νέα μέσα και τεχνικές. Υπ' αυτήν την έννοια, ο παραμετρικός σχεδιασμός υιοθετείται ως μια υφιστάμενη λογική τις πραγματικές διαστάσεις και δυνατότητες της οποίας θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα δοξιαδικά διαγράμματα θα μελετηθούν ως προς τις δυναμικές τους ιδιότητες προσαρμοσμένα στις τεχνικές και υπολογιστικές δυνατότητες των σύγχρονων μέσων παραμετρικού σχεδιασμού.
Team A: 
Maria Kalfaki, Charis Katrakis, Katerina Lambrou, Yiannos Liofagos, Lefteris Papamichelakis, Iro Skouloudi.\
Team B: 
Christina Dimitriadou, Haidi Kaproulia, Maria Karofilaki, Manolis Marakakis, Eleftheria Makrydaki, Olga Markou, Lefteris Vomvolakis.
Team C: 
Eirini Dimopoulou, Thomi Kordonouri, Prokopis Maragkakis, Stelios Passos, Natassa Vlatitsi, Vassiliki Zaharia.
Team D: 
Manolis Aintinides, Maria Mpagordaki, Danae Nikoloudaki, Vassiliki Panoutsopoulou, Georgia Rozani, Alexandra Vlazaki.


digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements intensive architectural workshop
July 13-17,2015 @ Villa Koundouros, Center for Mediterranean Architecture, Chania Crete

scientific co-ordination: Socrates Yiannoudes, Nikolas Patsavos

teaching support: Alexandros Peteinarellis, Vassilis Tsesmetzis
organisation: KAM-CMA, Ctrl_Space Lab
under the aegis of: School of Architecture, TUC

DIGITAL DOXIADIS: Parametric thinking for Human Settlements, is an innovative architectural workshop concept which aims to bring Doxiadis's challenging approach on the study and development of human settlements in the context of contemporary tools and techniques, such as rhino/grasshopper and parametric design in general. 
Doxiadis's diagrammes are going to be studied as a way to parametricise the dynamics of human settlements and their development. Based on that understanding, we are going to develop and apply relative rhino/grasshopper tools allowing to simulate the function and evolution of a real case study (one of Doxiadis's own projects).ΤΕΑΜ ΑΤΕΑΜ ΒΤΕΑΜ CTEAM D
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...