Centre of Art & Culture at the site of the former Spiroudi Military Camp in Ayia Paraskevi, Athens#τίτλος: Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού στο πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη στην Αγία Παρασκευή Αττικής
#φοιτητής / φοιτήτρια: Κ. Nικολαίδης 
#επιβλέπουσα: Βάσω Τροβά
#χρονολογία: Νοέμβριος 2014
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία

#σχολή / τμήμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά τον χώρο του πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη, που βρίσκεται στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα. Tο οικόπεδο μελέτης χωροθετείται στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής στους πρόποδες του Υμηττού, ανάμεσα στα τελευταία οικοδομικά τετράγωνα και τον ορεινό δασικό όγκο. Φιλοξενεί το Εργαστήριο Τέχνης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, καθώς και αθλητικές και προσκοπικές λέσχες, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο τα προϋπάρχοντα κτίσματα του στρατοπέδου. Σκοπός και κυρίως θέμα της εργασίας είναι η αναβάθμιση του χώρου με τη διατήρηση και ενίσχυση της υπάρχουσας λειτουργίας του, με τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου κέντρου τέχνης και πολιτισμού, που θα περιλαμβάνει και αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ θα έχει τόσο τοπικό όσο και υπερτοπικό χαρακτήρα και σημασία.
Ο χώρος μελέτης, με εμβαδόν που πλησιάζει τα 40 στρέμματα, παρουσιάζει ιδιαίτερο χαρακτήρα, με διαφορετικές χωρικές ποιότητες και λειτουργίες εντός της έκτασης του. Η εμφανής αντίθεση ανάμεσα στο κεντρικό του τμήμα, που παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, και το βόρειο και νότιο σκέλος του που αξιοποιούνται σχεδόν πλήρως, αποδυναμώνει τη δυναμική και το ενδιαφέρον της λειτουργίας του, καθιστώντας αναγκαία μια διαφορετική προσέγγιση του. Η έμφαση στην τέχνη και τον πολιτισμό, που ήδη αποτελεί τη βάση του χαρακτήρα του οικοπέδου, μπορεί επίσης να αποτελέσει τον πυρήνα μιας διευρυμένης παρέμβασης στον χώρο. Αξιοποιώντας την προνομιακή του θέση στον αστικό ιστό αλλά και μετατρέποντας τις αδυναμίες του, όπως η ασυνέχεια της μορφής του και οι μεγάλες κλίσεις του εδάφους στο εσωτερικό του, σε πλεονεκτικά στοιχεία, προτείνεται η ιδέα ενός συγκροτήματος με πολιτιστική και καλλιτεχνική λειτουργία αλλά με περισσότερο ευρεία έννοια και πολυπρογραμματικό χαρακτήρα.
Αποτέλεσμα αυτής της προσδοκίας είναι η σύσταση ενός συμπλέγματος 4 επιμέρους ‘’φυσαλίδων’’ (bubbles) που λειτουργούν ως ξέφωτα μέσα στο πυκνό δάσος, με το καθένα να εστιάζει σε διαφορετική δραστηριότητα πολιτισμού, εκμεταλλευόμενο την τοποθεσία του οικοπέδου στα όρια μεταξύ της πόλης και του ορεινού δάσους και ενσωματωμένο αρμονικά στο πολυδιάστατο περιβάλλον του.


#title: Centre of Art & Culture at the site of the former Spiroudi Military Camp in Ayia Paraskevi, Athens
#student: C.Nicolaides
#supervisor: V.Trova
#date: November 2014
#course: Diploma Thesis
#school / department: University of Thessaloniki / Faculty of Engineering / School of Architecture

SUMMARY

The subject of this diploma project deals with the site of the former Spiroudi military Camp in the Municipality of Ayia Paraskevi in Athens. Situated in the north-eastern part of the area, at the foothills of mount Hymettus and between the apartment blocks around it and the mountain forest, the field currently accommodates the Municipal Art Workshop of Ayia Paraskevi, as well as various sports clubs, by mainly reusing the already existing infrastractures of the former military camp. The main topic and goal of this project is the improvement of the site by maintaining and further upgrading its existing functions through the introduction of a greater art and culture centre, also containing sports facilities and having both local and hyper topical importance.
This 40 acres study area has a very distinct character, with a variety of spatial environments and functions within its space. The apparent contrast between the almost entirely deserted central part of the site and the northern and southern portions of the field which are fully reclaimed, weakens the dynamic and interest of its current function and therefore creates the need to approach this space quite differently. The stress on arts and culture, which already represents the central aspect of the site’s character, could also become the core of an extended intervention. By reclaiming the preferential position of this space within the urban tissue and transforming its weaknesses like its spatial discontinuity and increased ground inclinations, into decisive advantages, the concept of an extended building complex clearly related to artistic and cultural activities is suggested, with a more multifunctional character.
As a result of this prospect/expectation is the composition/introduction of an educational campus containing 4 bubble-like shaped glade areas surrounded by trees. Each one of them emphasizes a different cultural activity, exploiting the location of the site on the borderline separating the city from the mountain forest  and smoothly incorporated in a demanding environment.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...