Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον»


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον»σύμφωνα με το ΦΕΚ 2773/16-10-2014.


 

Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» σύμφωνα με το ΦΕΚ 2773/16-10-2014. Θα εισαχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης: α) στην θεματική ενότητα «Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και στην αρχιτεκτονική τοπίου» και β) στην θεματική ενότητα «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».

Πληροφορίες α) στη σελίδα του διαδικτύου: http://www.arch.tuc.gr και β) στη Γραμματεία της Σχολής, Τηλ : 28210-37102, 28210-37104, FAX: 28210-37183.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2015. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου 2015. Για κάθε διδακτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται τέλος εγγραφής. Από τα ίδια έσοδα του Μ.Π.Σ. θα χορηγείται και αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές του προγράμματος.


LINK  


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...