AA Greece Visiting School - Thessaloniki


ΑΑ Greece Visiting School 2015. Folded Force:: Revelations. 30 October - 09 November 2015 @Thessaloniki, Greece.AA Thessaloniki RevelationsΤο 2015, το AA Greece Visiting School συνεχίzει με τη προσέγγιση ομαδικής εργασίας την αρχιτεκτονική του αντζεντα εισαγωγης τεχνικών σχεδιασμού και αρχιτεκτονικών θεμάτων. Ξεχωριστές αρχιτεκτονικές ομάδες θα κάνουν χρήση σχεδιαστικών εργαλείων προσομοίωσης και τεχνοτροπιών ψηφιακής κατασκευής κατά τη διάρκεια της ερευνάς τους επάνω στην θεματολογία του ακαδημαϊκού προγράμματος. Καθώς το AA Greece Visiting School επιδιώκει να επαναθεωρήσει το τρόπο με τον οποίο ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν κατασκευαστεί και να τα συνδέσει μέσω ενός εξειδικευμένου κατασκευαστικού μοντέλου, η μεθοδολογία του συμπεριλαμβάνει την ικανότητα αναλυτικής και κριτικής σκέψης των συνηθειών της αρχιτεκτονικής βιομηχανίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνδυαστικής χρήσης διαφορετικών εργαλείων σχεδιασμού, λ.χ. Maya, Rhino, και Grasshopper και με τη σύνδεση των μεθόδων μορφοποίησης με τις τεχνικές υλοποίησης που παρατηρούνται σε εργαλεία ψηφιακής κατασκευής.

Κάθε χρόνο μία σειρά από μαθήματα σχεδιασμού μέσω υπολογιστή λαμβάνει χώρα ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να εξελίξουν τις βασικές δεξιοτεχνίες τους στον παραμετρικό έλεγχο των μοντέλων τους και να δημιουργήσουν παρουσιάσεις διαδραστικού χαρακτήρα. Αυτά τα μαθήματα ενσωματώνουν επίσης τεχνικές κατασκευής επιτρέποντας έτσι μία πρακτική εμπειρία στο ευρύτερο φάσμα των ψηφιακών συστημάτων κατασκευής όπως CNC printers/routers, και 3D Printers. Επιπλέον, διαλέξεις και ειδικά δρώμενα λαμβάνουν χώρα ώστε να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τη γνώση τους σε θέματα νέων σχεδιαστικών ανατομιών και να αρχίσουν την ανάπτυξη ενός θεωρητικού υπόβαθρου σε ζητήματα όπως μηχανικού ελέγχου, υπολογιστικού χώρου, και πολυπλοκότητας συστημάτων, και ριζοσπαστικών προσεγγίσεων αστικού σχεδιασμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Στο πλαίσιο του ετησίου ακαδημαϊκού προγράμματος AA Visiting School της Architectural Association στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύει την πρακτική εκπαίδευση Ελλήνων αρχιτεκτόνων υποστηρίζοντας σειρά υποτροφιών για τη συμμετοχή ταλαντούχων νέων στο πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία υποστήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση δράσεων πρωτοπορειακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα όπως αυτή εφαρμόζεται διεθνώς.

To Architectural Association Visiting School (AAVS) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εργαστηρίων σχεδιασμού, διαλέξεων και συνεδρίων το οποίο απευθύνεται διεθνώς σε φοιτητές, διδάσκοντες, αρχιτέκτονες και άλλους ενδιαφερόμενους για μία εμπειρία στον ξεχωριστό τρόπο διδασκαλίας της AA. Ο τρόπος αυτός βασίζεται στον συνδυασμό ιδιαίτερα εξειδικευμένων θεμάτων αρχιτεκτονικής και σε μικρά τμήματα διδασκαλίας σχεδιασμού με ένα ανοικτό προς το κοινό πρόγραμμα.

Η σχολή ΑΑ στην Ελλάδα επιδιώκει να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση μιας παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κουλτούρας και να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας πειραματικής ματιάς εις βάθος στον τρόπο της αρχιτεκτονικής διδασκαλίας. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παρέχονται θέσεις συμμετοχής στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα (http://greece.aaschool.ac.uk/) στην Θεσσαλονίκη (30 Οκτ. – 9 Νοε. 2015) για Έλληνες νεαρούς αρχιτέκτονες, φοιτητές και επαγγελματίες. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση θέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα της Σχολής και στην Αθήνα σε επόμενο στάδιο. 

Η δωρεά αυτή εκτείνεται στην περαιτέρω παιδεία και πρακτική εκπαίδευση νεαρών Ελλήνων αρχιτεκτόνων καθώς οι επιλεχθέντες θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο δεύτερο στάδιο του θερινού προγράμματος της ΑΑ στην Αγγλία (http://summerdlab.aaschool.ac.uk/), μέσω του προγράμματος υποτροφιών που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες υποβολής αιτήσεως συμμετοχής:


In 2015, the AA Greece Visiting School, Thessaloniki: Revelations, will investigate the urban fabric of one of the most historic places in the Balkans, through a series of multi-parameter morphological operations. Aside from its geopolitical position and commercial significance, Thessaloniki has been for many centuries the military and administrative hub of the region, and beyond this the transportation link between Europe and the Levant. A series of design studies will be put forward to rethink the way by which city environment in Thessaloniki have been affecting its’ population according to changing needs and to visualize such urban shifts on a more hyper specific contextualized construction model. Throughout the investigations on the research agenda, current trends on the habits of architectural practice will be re-visited.
Innovative urban interventions informed by bottom-up rules extracted from existing city conditions will formulate the major focus of design proposals. Design teams will be working with simulation tools and digital fabrication methods throughout the design research phase. The design brief will be initially explored through the combinatorial use of different computational design tools. Methods of connecting form‐finding methods with form‐making techniques will be investigated. Various manufacturing techniques enabling a hands‐on experience on the diverse range of digital fabrication systems will formulate the starting point for the physical tests. Finally, the design and fabrication of a one-to-one scale pavilion will unify the goals of the programme.
Prominent features of the programme / skills developed:

- Participants will be part of an active learning environment where the large tutor to student ratio (5:1) allows for personalized tutorials and debates.
- The toolset of AA Thessaloniki includes Autodesk Maya, Rhinoceros, Grasshopper and Arduino.
- Participants will have access to digital fabrication tools such as 3-axis CNC router, laser-cutter, and 3d-printer.
- Design seminars and lecture series will support the key objectives of the programme, disseminating knowledge on new design anatomies including machinic control, computational space, and complexity in systems, and innovative urban design approaches.

Eligibility: The workshop is open to architecture and design students and professionals worldwide.

Accreditation: Participants receive the AA Visiting School Certificate with the completion of the Programme.

Fees: The AA Visiting School requires a fee of £600 per participant, which includes a £60 Visiting membership fee. The deadline for applications is 15 October 2015. No portfolio or CV is required.

Discount options are available. Please contact the AA Visiting School Coordinator for more details.

Online application link:
https://www.aaschool.ac.uk/STUDY/ONLINEAPPLICATION/visitingApplication.php?schoolID=316

Programme Director:
Alexandros Kallegias (AA Summer DLAB Director): alexandros.Kallegias@aaschool.ac.uk

SCHOLARSHIPS
THE ANNOUNCEMENT IS IN GREEK AS SCHOLARSHIPS CURRENTLY AVAILABLE ARE ONLY FOR GREEK NATIONALS.


facebook page

APPLY HERE No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...