Σώμα Χώρος Γλυπτική τον 20ο και 21οαιώνα


#Τίτλος:
#φοιτητής/ές: Φ.Λιάκου Ε.Φατσέα
#επιβλέποντες: Κυριακή Τσουκαλά, Claudio Conenna
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2015
#μάθημα: Eρευνητική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠερίληψη


Στην ερευνητική μας εργασία διερευνάται η σχέση της γλυπτικής τέχνης με την αρχιτεκτονική, μέσα από το έργο δύο σπουδαίων καλλιτεχνών του 20ου και 21ου αιώνα, του Eduardo Chillida και του Richard Serra. Προσεγγίζοντας αρχικά τις θεωρίες της φαινομενολογίας και του μεταδομισμού, αντιλαμβανόμαστε ότι τα έργα των δύο καλλιτεχνών δεν αποτελούν απλά αντικείμενα προς παρατήρηση, αλλά βιωματικές εμπειρίες που «απαιτούν» τη συμμετοχή του σώματος και της αντίληψης του επισκέπτη. Στη συνέχεια επιχειρείται η συσχέτιση τεσσάρων γλυπτών έργων του καθένα,  με σπουδαία αρχιτεκτονήματα σημαντικών αρχιτεκτόνων της εποχής, ως προς τις χωρικές ποιότητες τους. Το παιχνίδι του φυσικού φωτός με τις σκιές, η υλικότητα και η επεξεργασία που έχει υποστεί καθώς και η συνομιλία των γλυπτών με το περιβάλλον και τον επισκέπτη αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν και την αρχιτεκτονική σύνθεση. Τελικά ο E. Chillida και ο R. Serra μοιράζονται μια κοινή γλώσσα έκφρασης.In our final research project we explore the relationship between sculpture and architecture, through the works of two significant sculptors of the 20th and 21st  century, Eduardo Chillida and Richard Serra. In first place, we approach the theories of phenomenology and post structuralism, which characterize the works of the two artists. Their sculptures are not just objects but living experiences and require the participation of the body and the perception of the visitor. Then, we introduce four important works of the two sculptors and we relate them with architectural works of significant architects of the time. The different spatial qualities, the game between the natural light and the shadows created, the textures and their operation and the ‘’conversation’’ of the sculptures with their surroundings are elements that characterize also architecture. Finally, E. Chillida and R. Serra share a common language of expression.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...