Junkspace: μετα-τυπολογίες


#Τίτλος: Μετα-τυπολογίες
#φοιτητής/ές: Λάσκαρη Σ., Κάβουρα Χ.
#επιβλέποντες: Βεργόπουλος Σ.
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2015
#μάθημα: Διπλωματική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΞεκινήσαμε τη μελέτη βασισμένες σε κάποιους  προσωπικούς προβληματισμούς –εμμονές σχετικά με αστικά κέντρα και κάποιους  χώρους που εμείς ορίζουμε ως αστικά κενά. Εστιάσαμε σε χώρους που σε υποβάλλουν σε ορισμένο τρόπο κίνησης και που διαμορφώνουν μια λανθάνουσα αντίληψη όχι μόνο χωρική, αλλά και κοινωνική. Υποσυνείδητα άρχισαν να μας απασχολούν τόποι χωρίς ταυτότητα που υπάρχουν στην καθημερινότητα του κάθε ατόμου.

Η μελέτη που κάναμε έχει αναφορές στο κείμενο ‘Junkspace’ του Koolhaas, κείμενο στο οποίο περιγράφονται χώροι όμοιοι με αυτούς που αρχικά μας προβλημάτιζαν.  Ο Koolhaas  ονομάζει Junkspaces τους χώρους που σχεδιάστηκαν ως απόρροια του μοντερνισμού, με κυρίαρχο σκοπό το κέρδος, χωρίς αρχιτεκτονικές και χωρικές ποιότητες. Αν η αρχιτεκτονική μεταφράζεται σε δημιουργία με νόημα, το  junkspace μεταφράζεται σε χώρους και κτίρια χωρίς αρχιτεκτονικές και ανθρώπινες ποιότητες, που η μορφή τους είναι η αμορφία. Τέτοιοι χώροι δεν υποκρίνονται την τελειότητα, αλλά προκαλούν μόνο ενδιαφέρον. Προκειμένου να εξυπηρετήσουν το design, το design εξαφανίζεται  από το junkspace. 

Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία του junkspace που εμείς τα αντιληφθήκαμε στη μελέτη μας ως τα πιο χαρακτηριστικά ενός αστικού κέντρου και σε αυτά εστιάσαμε στην επέμβασή μας. Μέσα απο το κείμενο αναγνωρίσαμε ως πιο χαρακτηριστικές αστικές τυπολογίες  με στοιχεία junkspace το υπόγειο parking, το παλιό βιοτεχνικό κέλυφος, τον κυκλοφοριακό κόμβο και το εμπορικό πολυκατάστημα. Συγκεκριμένα επιλέξαμε προς ανάλυση το υπόγειο parking της ΔΕΘ, τα δίδυμα βιοτεχνικά κτίρια στην οδό Εμπράρ, τον κυκλοφοριακό κόμβο της ΧΑΝΘ και το πολυκατάστημα notos galleries.

Υπόγειο πάρκινγκ

Η πρώτη τυπολογία που εξετάζουμε τοποθετείται στο υπόγειο πάρκινγκ της ΔΕΘ, όπου αντιλαμβανόμαστε ως κυρίαρχο στοιχείο την πλήρη απουσία ορίων, χαρακτηριστικό που προσδίδει στο χώρο αποπροσανατολιστικό χαρακτήρα. Ο χρήστης έχει την αίσθηση ότι η οροφή έχει αντικατασταθεί από πολλαπλά προσθετικά layers καννάβων που σχηματίζονται από ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα. Το οπτικό του πεδίο μονοπωλούν ακατανόητα στοιχεία που αποτελούν τμήματα αυτών των δικτύων, όπως σωληνώσεις, καλώδια, σχάρες, στηρίξεις και συνδέσμους.  Θεωρούμε αυτά τα στοιχεία υπεύθυνα για τον αποπροσανατολιστικό χαρακτήρα της τυπολογίας του υπόγειου πάρκινγκ και σε αυτά εστιάζουμε την πρόταση μας.

Πιο ειδικά, χρησιμοποιούμε το πλαίσιο ως συνθετικό εργαλείο και μελετάμε πως δίνει την δυνατότητα, μέσω της επανάληψης του βασικού μοτίβου να αποδώσει τη στροφή που αναγκάζεται να  κάνει ο χρήστης στο τέλος του διαδρόμου. Επαναλαμβάνοντας τον πειραματισμό πάνω στις έννοιες αυτές διαπιστώνουμε ότι η αίσθηση της στροφής δίνεται πιο αποτελεσματικά όταν 2 συνεχόμενα τμήματα του πλαισίου σταδιακά αποκολλώνται το ένα από το άλλο από την αρχή του διαδρόμου μέχρι το τέλος του. Γίνεται μια σταδιακή μεταφορά αυτών των συμπερασμάτων  στο σημείο της επέμβασης. Αρχικά, επιλέγεται το «κάδρο» και χαράσσονται οι βασικές γραμμές προοπτικής  του χώρου βάσει αυτού. Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται το κάδρο ως πλαίσιο  και χαράσσονται οι βασικές γραμμές τις κατεύθυνσης που θέλαμε να τονίσουμε. Προκειμένου να αποδοθεί η στροφή στο τέλος του διαδρόμου προστίθενται πυκνές χαράξεις και έντονες φυγές προς το σημείο εξόδου.

Δίδυμα βιομηχανικά κτίρια οδού Εμπράρ

Το χαρακτηριστικό που εντοπίζουμε και μελετάμε στα δίδυμα κτίρια της οδού Εμπράρ ως στοιχείο junkspace είναι η επανάληψη. Η μορφή αντικαθίσταται από πολλαπλασιαζόμενα και τακτικά παρατεταγμένα Ισομεγέθη και σε κανναβική διάταξη, εκτείνονται σε μήκος 70 μέτρων, πολλαπλασιασμένα επί δύο σε στενό δρόμο πλάτους 6 μέτρων. Δύο μετωπικοί κανονικοί κάνναβοι που περιβάλλουν το χρήστη εκατέρωθεν των οποίων η θέαση δεν είναι ποτέ εφικτή. Οι όψεις είναι οπτικά προσβάσιμες μόνο στο επίπεδο του ισογείου και ο χρήστης του  αντιλαμβάνεται το μεταξύ τους χώρο αποκλειστικά ως χώρο κίνησης.

Η  ιδέα διαμορφώνεται με στόχο την αναπαραγωγή του υπάρχοντος καννάβου και την ανάδειξη των στοιχείων που αποκλίνουν αυτού. Ο κάνναβος παίρνει ύλη, αποκολλάται της όψης και απομακρύνεται. Οι αποκλίσεις επαναλαμβάνονται,  πολλαπλασιάζονται και επηρεάζονται από τα απέναντι λόγω της δυαδικής μορφής του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η θέασή τους από το επίπεδο του δρόμου, από το επίπεδο δηλαδή του πεζού, του χρήστη του στενού.

Κυκλοφοριακός κόμβος ΧΑΝΘ 

Στον κυκλοφοριακό κομβο της ΧΑΝΘ, τοποθετημένο σε αστικό κέντρο, το χαρακτηριστικό του junkspace που εντοπίζουμε είναι η συγχρονισμένη κίνηση. Μια διαρκής και αδιάκοπτη ροή και το έντονο χρονικό pattern. Η προσπέλαση του χώρου σε έναν κατεξοχήν μη τόπο είναι αναπόφευκτη. Έντονη κινητικότητα και στάση μόνο επιβεβλημένη και εξαναγκασμένη. Τα πάντα είναι προβλεπόμενα, δεν υπάρχει ενδεχόμενο λάθους  ή εξαίρεσης.

Εμπορικό πολυκατάστημα

Προσεγγίσαμε την τυπολογία του εμπορικού πολυκαταστήματος, μελετώντας το notos galleries στην οδό Τσιμισκή. Οι πρώτες αισθήσεις του χώρου που αντιλαμβάνεται ο χρήστης είναι η συμπύκνωση, ο κορεσμός και το χαώδες μέγεθος. Τα όρια και η κλίμακα του χώρου απουσιάζουν και εδώ, ο άνθρωπος είναι μικροσκοπικός. Το εμπορικό ανήκει στις τυπολογίες χώρων που έχουν σχεδιαστεί με μοναδικό σκοπό την κατανάλωση, αντιμετωπίζοντας τους χρήστες  ως μια κοινότητα από πανομοιότυπα στατιστικά. Θεωρεί τους καταναλωτές ως ένα ενιαίο, ομοιογενές πλήθος χωρίς στοιχεία απόκλισης και είναι εμφανές ότι σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά στηρίχτηκε η σύνθεση του. Κατά την άποψη μας, η πρόθεση αυτή  γίνεται σαφής μέσω της δημιουργίας μιας κεντρικής, κυρίαρχης διαδρομής την οποία εντοπίζει ο χρήστης εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται.

Η κατανάλωση είναι το κέντρο όλων, το κτίριο αποτελεί μια προβολή του καταναλωτισμού, έναν χώρο στον οποίο δημιουργείται στο χρήστη η ανάγκη να καταναλώσει χωρίς όρια. Στόχος της επέμβασης μας είναι η ανάδειξη του πρωτοβουλιακού χαρακτήρα που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει την κατανάλωση και εστιάζεται στον πολλαπλασιασμό των επιλογών και στην ιεράρχηση της  κίνησης του χρήστη και στον περιορισμό της επιβεβλημένης προβολής διαφημίσεων. 

Έτσι, σε επίπεδο δρόμου οι κινήσεις διαμορφώνονται ελεύθερα και άναρχα, ενώ στα παραπάνω επίπεδα  ορίζονται σαφώς, αλληλοτέμνονται, αλλά παραμένουν ανεξάρτητες . Η καταναλωτική πορεία οργανώνεται έτσι   καθ’ ύψος , συνεχής με αρχή και τέλος, ενώ οι χώροι ιεραρχούνται  γύρω από κέντρα ροών ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις του καταναλωτή. Στη νέα τυπολογία επιδιώκεται μια επαναδιαπραγμάτευση των δομικών στοιχειών που επέτρεπαν το επαναλαμβανόμενο μοτίβο κίνησης της υφιστάμενης. Βασική μας επιδίωξη ήταν η μετατροπή του  κτιρίου από προβολή της κατανάλωσης και της υποσυνείδητης υπεραγοράς σε χώρο κίνησης προσαρμοσμένο σε κάθε χρήστη –καταναλωτή ατομικά και προσωπικά. Στις προθέσεις μας ήταν η δημιουργία ενός κτιρίου που περιγράφεται από διαδρομές, που οδηγούν κάθε φορά σε διαφορετικές «σκηνές» και που ενσωματώνουν διαφορετικές καταστάσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως η ετερογένεια και το απρόσμενο. 

Νέα δομή

Η νέα δομή περιλαμβάνει ένα εμφανές σύστημα καννάβου που επαναλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα και στο οποίο ισοκατανέμονται κέντρα κινήσεων. Στον κάνναβο εισάγονται όμοιοι χώροι διαφορετικής λειτουργίας, ως απλές επιφάνειες, διάσπαρτες προκειμένου να τονιστεί η ετερογένεια των σκηνών που μπορεί να συναντήσει κανείς. Τους χώρους αυτούς ολοκληρώνουν  κάθετα στοιχεία διαφορετικών τοποθετήσεων που χρησιμοποιούνται στο διαχωρισμό των επιμέρους χώρων και στην ανάρτηση του εξοπλισμού τους. Βασική μας επιδίωξη ήταν ο αποκλεισμός της περιττής διαφήμισης από το οπτικό πεδίο του καταναλωτή, με εμφανή κενά και πλήρη, που συντελούν στην διαφάνεια της καταναλωτικής διαδικασίας και στην ιδιωτικότητα όπου το θεωρήσαμε αναγκαίο.

Οι νέες κινήσεις διαχωρίζονται πλέον στις βασικές του καταναλωτή που οργανώνονται γύρω από τους κεντρικούς πυρήνες επικοινωνιών, με αρχή στο πρώτο επίπεδο και τέλος στο τελευταίο, σε μία δευτερεύουσα συνδετική που διατρέχει όλα τα επίπεδα και σε μία τρίτη δημόσιου χαρακτήρα. 

Παρατηρούμε ότι δημιουργούνται 2 ανεξάρτητες ζώνες χωρικές και χρονικές: μία που εντοπίζεται σε ολόκληρο το κτίριο , αφορά στην κατανάλωση  και διαρκεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και μία δεύτερη συγκεντρωμένη σε ένα τμήμα του που λειτουργεί ως κατακόρυφη πλατεία, όταν η καταναλωτική διαδικασία είναι σε παύση.  

Η πρόταση μας βασίστηκε στην επιθυμία μας να αποδοθεί ένας πιο προσωπικός χαρακτήρας στη διαδικασία της κατανάλωσης και να διαμορφωθεί ένα νέο πρότυπο συμπεριφοράς που ανακύπτει από την πρωτοβουλία που καλείται να αναλάβει ο χρήστης τη στιγμή που εισέρχεται στο εμπορικό και μέχρι να ολοκληρωθεί η πορεία που επιλέγει. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώξαμε  να θίξουμε το ζήτημα της απουσίας κλίμακας σε χώρους που ενσωματώνουν τα αστικά κέντρα μέσα από την αναζήτηση σύνδεσης ετερογενών συνθηκών αναγκών και ροών.


#Title: Junkspace: Meta-typologies
#Students: Laskari S., Kavoura Ch.
#Supervisors: Vergopoulos S.
#Year: February 2015
#Course: Diploma Thesis
#School: AUTH Department of ArchitectureWe started our study based on some personal speculation-obsessions on urban centers and some places that we define as urban issues. We focused on sites to submit to a certain way of movement and form a latent perception not only spatial, but also social. We began to study sites without identity that exist in everyday life of each individual, the ones that Marc Auge calls non places. The study we did has references to the text 'Junkspace' of Koolhaas, text describing spaces similar to those initially puzzled us. Koolhaas calls Junkspaces spaces designed as a result of modernism, dominated for profit, without architectural and spatial qualities. If architecture is translated to meaningful creation, then junkspace is translated to places and buildings without architectural and human qualities, whose form is the formlessness. Such spaces do not pretend perfection, but only cause interest. In order to accommodate design, design disappears from junkspace. 

There are some elements of junkspace we realized in our study as the most typical of an urban center and those focused in our intervention. Through the text we identified as most characteristic urban typologies with junkspace elements the underground parking, the old industrial building, the roundabout and the department store. Specifically we chose to analyze the underground parking of TIF, the twin modern buildings on Emprar Street, theroundabout inYMCA square and the department store of notos galleries. 

The first typology we are considering is placed in the underground parking of TIF, in which we perceive as a dominant element the complete absence of limits, a characteristic that gives the misleading character to this space. The user understands that the roof has been replaced by multiple layers additives grids formed by electro mechanical systems. The visual field is monopolized by incomprehensible elements forming parts of these networks, such as pipes, cables, racks, supports and links. We consider these elements responsible for the misleading nature of the typology of underground parking and there we focus our proposal.


More specifically, we use the framework as a synthetic tool and study that enables, through repetition of the basic pattern to yield the turn forced to make the user at the end of the runway. Repeating the experiment on the concepts we find that the sense of rotation is given most efficiently when two consecutive frame parts gradually detach from one another since the beginning of the runway until the end. There is a gradual transfer of these conclusions at the operative site. First, we selected the "frame" and outline the main lines of perspective space thereunder. Then repeat the frame as a framework and outlining the basic direction of the lines we wanted to emphasize. To attribute the shift in the hall there were added dense alignments and intense visual escapes to the exit point. 

The feature that we identify and talk to her twin buildings Emprar road as junkspace element is repetition. The form is replaced by proliferating and regularly lined details
(openings), which are studied in face level. The industries were built in 1956. 70% of the space is wasted. The building line coincides with the urban fabric. Modernism-functionalist rationalism. Equal size and cannabic device, stretching 70 meters, multiplied by two in narrow road width of 6 meters. Two frontal regular grids surrounding the user either side whose viewing is never possible. The facades are visually accessible only at the level of the ground floor and the user's perception of the space between them exclusively as motion space.

The idea was formed to spawn the existing grid and to emergence the elementsthat divert from it. The grid gets material, detaches from the facade and is being removed. Deviations are repeated, and influenced by the opposite because of the binary system. This is an attempt to view them from the street level, ie the level of the pedestrian, the user. 

At the roundabout of the YMCA, located in an urban center, the characteristic of junkspace we identify the synchronized movement. A continuous and uninterrupted flow and intense time pattern. The access space in a prime location is not inevitable. Intense mobility and posture only imposed and forced. Everything is provided, there is no possibility of error or exception.

The goal of the intervention is to transform a predominantly non-place, a place of passage, expressway, with no memory elements, strongly synchronized and defined moves in configuration space of new social behaviors. The transition from the urban landscape is clear, without adaptive stage. The disturbances in the system intervene sync dipole case-drivers. More choices, more voluntary movements equivalent to a person who appoints his own course.

We approached the typology of the department store, studying notos galleries in Tsimiski street. The first sensations of space that the user perceives is condensation, saturation and vast scale. The boundaries and scale of the space are absent here, man is small. The mall belongs to the typologies of spaces designed with the sole purpose of consumption, treating users as a community of identical stats. It considers consumers as a single, homogeneous crowd without deviation data and it is evident that in these characteristics was based our synthesis. In our point of view, the intent is made clear through the creation of a central, dominant path which identifies the users easily anywhere they are. 

Consumption is the center of all, the building is a projection of consumerism, a space in which the user has the need to consume without limits. The aim of our intervention is to highlight the voluntary character that should characterize the consumption and focuses on the proliferation of options and prioritization of user motion and limit the enforced ads. 

So, at street level movements are freely and anarchically organized, while on the upper levels are clearly defined, overlap, but remain independent. Consumer course organized in height, continuous with beginning and end, while spaces are prioritized around flow centers according to the personal preferences of the consumer. The new typology seeks a renegotiation of building blocks that allow the repeating pattern of the existing motion. Our main aim was to turn the building of view of consumption and subconscious supermarket in movement space adapted to each user-consumer individually and personally. Our intention was to create a building described by paths that lead each time in different "scenes" and incorporating different situations, using data such as heterogeneity and the unexpected.

The new structure includes a visible grid system  repeated at all levels and in which centers of movement are equally distributed. In Spaces of different function are introduced into the grid, as mere surfaces, scattered to stress the heterogeneity of scenes one may encounter. These spaces are integrated by vertical components of different placements used in the separation of individual sites and the suspension of their equipment. Our main objective was the exclusion of unnecessary advertising from the view of the consumer. 

The new moves are now separated in the basics of a consumer organized around the central communications cores, beginning on the first level and ending on the last, in a secondary binder that cuts across all levels and in a third of a public nature.
Note that two separate zones are created spatially and temporally: one located in the entire building, concerned in consumption and takes most of the day and a second concentrated in one part of the building  which operates as a vertical square, when the consumer process is paused. 

Our proposal was based on our desire to give a more personal nature in the process of consumption and achieve a new standard of behavior arising from the initiative is invited to take the user when entering the trade and to complete the course selected. The new typology distinguishes the intention of the conscious and focuses on the dominant consuming goal whilst excluding factors that stimulate new fictitious needs.


 


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...