Θερινό Εργαστήρι στη Σαμοθράκη

#Τίτλος: Θερινό εργαστήρι στη Σαμοθράκη
#φοιτητής/ές: Μοσκοβέλη Δ., Παπαδοπούλου Στ., Πνιγούρα Μ.
#επιβλέποντες:  Πολυχρονόπουλος Δ., Γρηγοριάδου Μ.
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2014
#μάθημα: Διπλωματική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Η μελέτη βασίστηκε στο σχεδιασμό ενός δημιουργικού θερινού εργαστηρίου στους “Κήπους” της Σαμοθράκης που θα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα. Το ιδιαίτερο ανάγλυφο και το άγονο στοιχείο του τόπου οδήγησε στη συγκέντρωση της κτιριακής μάζας- μονάδα προσωρινής κατοίκησης, αίθουσες διδασκαλίας, μονάδα δημόσιων χρήσεων- στην ανατολική πλευρά, ώστε ο επισκέπτης να αντιλαμβάνεται πρώτα το φυσικό τοπίο και τον  βράχο και ύστερα την παρέμβαση, λόγω των ορεινών όγκων.Βασικό συνθετικό στοιχείο αποτέλεσε η σύνδεση της κτιριακής μάζας με το έντονο φυσικό στοιχείο της δυτικής πλευράς (θάλασσα, βράχος, χλωρίδα), η οποία σχεδιάστηκε στην προϋπάρχουσα υποβαθμισμένη στάθμη του οικοπέδου, μέσω πολλών χαράξεων που οριοθετούν τη σύνθεση και δημιουργούν ποικίλους χώρους, σημεία στάσης και κίνησης, διαφορετικής σημασίας το καθένα.Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ξύλο και μέταλλο κυρίως, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των όγκων και των χώρων. Εξίσου σημαντικός ήταν και ο κάναβος για την επεξεργασία των όψεων, των τομών και των κατόψεων, ακόμα και του δώματος που θεωρήθηκε ως μια πέμπτη όψη. Στόχος αυτής της σύνθεσης ήταν τελικά ο σχεδιασμός μιας ήπιας παρέμβασης που οι χαράξεις της θα δίνουν την αίσθηση μια ακόμα υψομετρικής καμπύλης στο οικόπεδο.


#Title: Summer workshop in Samothrace
#Students: Moskoveli D., Papadopoulou St., Pnigoura M.
#Supervisors: Polichronopoulos D., Grigoriadou M. 
#Year: February 2014
#Course: Diploma Thesis
#School: DUTH Department of Architecture


The study was based on the design of a creative summer workshop on " Gardens " of Samothrace, addressed to young people from all over Greece . The unique terrain and the barren place element led to the concentration of mass - unit building temporary residence , classrooms , unit - public uses on the east side , so at first the visitor perceives the natural landscape and the rock and then the intervention because of the massifs . A key component was the connection of the building mass with the intense physical element of the west side ( sea , rocks , flora ) , which was designed on the pre-existing level of degraded land, through many routes that define the composition and create a variety of spaces , staging and motion , each of different importance. The materials used , wood and metal in particular , played a key role in the formation of tumors and sites . Equally important was the grid for processing faces , intersections and floor plans and even the roof, which was considered as a fifth aspect . The aim of this composition was the eventual planning of a mild intervention, the lines of which will give a sense of another elevation curve in the plot.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...