Digital Doxiadis_ Parametric Thinking for Human Settlements Workshop#DIGITAL_DOXIADIS. digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements 
Εντατικό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού13-17 Ιουλίου,2015 @ Βίλλα Κούνδουρου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Χανιά

#DIGITAL_DOXIADIS digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements Εντατικό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 13-17 Ιουλίου, 2015 @ Βίλλα Κούνδουρου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, Χανιά.

επιστημονική επιμέλεια: Σωκράτης Γιαννούδης, Νίκος Πατσαβός
διδακτική υποστήριξη: Αλέξανδρος Πετειναρέλης, Βασίλης Τσεσμετζής
οργάνωση: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Ctrl_Space Lab
υπό την αιγίδα: της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η αρχιτεκτονική και πολεοδομική σκέψη και πρακτική του Κωνσταντίνου Δοξιάδη στηρίχτηκε σε ένα ευρύ διεπιστημονικό πλαίσιο όπου δεδομένα, μέθοδοι και ιδέες από τη βιολογία, την επιστήμη των δικτύων, την κυβερνητική και τα μαθηματικά ήρθαν σε μια δημιουργική συμβιωτική σχέση με το διαρκές φαινόμενο της ανθρώπινης κατοίκησης.
Το σύγχρονο ενδιαφέρον για μια νέα κωδικοποίηση της επιστημονικής (αναλυτικής και συνθετικής) γλώσσας της δοξιαδικής Οικιστικής, εντοπίζεται σε δύο καταρχήν επίπεδα: αφενός την κατανόηση της μεθόδου καθευατής, αφετέρου την επικαιροποίησή της με βάση τα σύγχρονα παραμετρικά εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στον αρχιτέκτονα. Σημείο σύγκλισης των δύο εποχών αποτελεί η έννοια του διαγράμματος, αναλογικού και ψηφιακού.
Το εντατικό αρχιτεκτονικό εργαστήριο DIGITAL DOXIADIS: Parametric thinking for Human Settlements, έρχεται να επιχειρήσει στο πεδίο αυτό προτάσσοντας στο πρώτο μέρος την έμπρακτη κατανόηση των βασικών δοξιαδικών χωρικών διαγραμματικών τακτικών. Τα διαγράμματα αυτά θα μελετηθούν τόσο εντός του πλαισίου της δοξιαδικής οικιστικής όσο και μέσα από την αναπαραγωγή τους μέσα από σύγχρονα παραμετρικά εργαλεία σε περιβάλλον rhino/grasshopper. Στο δεύτερο μέρος, αναλυτικά δεδομένα ενός υλοιποιημένου παραδείγματος της δοξιαδικής οικιστικής, θα έρθουν να προσφέρουν το χωρικό υπόβαθρο για την παραγωγή και τη διαγραμματική παραμετροποίηση και προσομοίωση συγκεκριμένων υποθέσεων εργασίας και αρχιτεκτονικών (προγραμματικών και άλλων) προτάσεων.
Το εργαστήριο έχει μια διττή ταυτότητα. Από τη μια προβάλει την ανάγκη για μια νέα θεώρηση μιας καταξιωμένης αναλυτικής και συνθετικής αντίληψης της μεταπολεμικής πρωτοπορίας. Από την άλλη, επιχειρεί να προσδώσει το αναγκαίο, όσο και υπαρκτό, ιστορικό και νοηματικό βάθος σε νέα μέσα και τεχνικές. Υπ' αυτήν την έννοια, ο παραμετρικός σχεδιασμός υιοθετείται ως μια υφιστάμενη λογική τις πραγματικές διαστάσεις και δυνατότητες της οποίας θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα δοξιαδικά διαγράμματα θα μελετηθούν ως προς τις δυναμικές τους ιδιότητες προσαρμοσμένα στις τεχνικές και υπολογιστικές δυνατότητες των σύγχρονων μέσων παραμετρικού σχεδιασμού.

Για την παρακολούθηση του studio δεν απαιτείται η πρότερη γνώση grasshopper. Η γνώση κάποιου προγράμματος 3d σχεδίασης κρίνεται απαραίτητη.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες αρχιτεκτονικής όλων των σχολών και νέους αρχιτέκτονες. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο digital.doxiadis@gmail.com.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

1. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία (Όνομα και Επίθετο, Ιδιότητα (πχ. φοιτητής 4ου έτους σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή Αρχιτέκτων), σχετικές γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, τηλέφωνο (κινητό) και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας).
2. Χαρακτηριστικό δείγμα συνθετικής δουλειάς ή και κειμενικής εργασίας σε περίπτωση που το κρίνετε συναφές.
3. Λίγα λόγια για το θέμα του εργαστηρίου και τι περιμένετε από αυτό.


Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες. 

Κάθε αίτηση θα εξετάζεται μέσα σε λίγες μέρες μετά τη λήψη της. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Τα έξοδα συμμετοχής (για εγγραφή μέχρι 15 Ιουνίου) 180 ευρώ.

Μετά τη 15η Ιουνίου, κόστος συμμετοχής 220 ευρώ.

Το εργαστήριο δεν καλύπτει τη διαμονή και σίτιση των συμμετεχόντων. Θα υπάρξει όμως σύντομα λίστα με χώρους φιλοξενίας (ξενοδοχεία, διαμερίσματα, κ.λπ.) που θα προσφέρουν ειδικές τιμές στους ενδιαφερόμενους.

Μετά την επιβεβαίωση αποδοχής της αίτησης, προβλέπεται προκαταβολή 80 ευρώ.

Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στη Βίλλα Κούνδουρου από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου) στα Χανιά την περίοδο 13 με 17 Ιουλίου 2015.


Για περισσότερες πληροφορίες  εδώ #DIGITAL_DOXIADIS

digital doxiadis_ parametric thinking for human settlements intensive architectural workshop, July 13-17,2015 @ Villa Koundouros, Center for Mediterranean Architecture, Chania Crete


scientific co-ordination: Socrates Yiannoudes, Nikolas Patsavos
teaching support: Alexandros Peteinarellis, Vassilis Tsesmetzis
organisation: KAM-CMA, Ctrl_Space Lab
under the aegis of: School of Architecture, TUC

DIGITAL DOXIADIS: Parametric thinking for Human Settlements, is an innovative architectural workshop concept which aims to bring Doxiadis's challenging approach on the study and development of human settlements in the context of contemporary tools and techniques, such as rhino/grasshopper and parametric design in general. 
Doxiadis's diagrammes are going to be studied as a way to parametricise the dynamics of human settlements and their development. Based on that understanding, we are going to develop and apply relative rhino/grasshopper tools allowing to simulate the function and evolution of a real case study (one of Doxiadis's own projects).

No previous knowledge of grasshopper is pre-requisite, though a good handling of any 3D software will prove valuable.


Questions and applications should be addressed to digital.doxiadis@gmail.com.

Applications should include:
1. short cv and contact info.
2. characteristic samples of your work (max. 5MB).
3. a short paragraph explaining why you want to participate and what you expect from this workshop.
Applications will be considered and assessed upon receival. 

Participation fees (for registration until June 15th) 180 euros.
Late registration fees (after June 15th) 220 euros.
The workshop does not provide for housing and catering. There will be a list of budget hostel and accomodation though posted soon to those interested.


For more information hereNo comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...