Restoring the urban landscape | Thessaloniki Port

#θέμα: Αποκαθιστώντας το αστικό ανάγλυφο | Λιμάνι Θεσσαλονίκης 
#σπουδαστική ομάδα: Παπασπύρου Στέλλα Κωνσταντίνα 
#σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 
#μάθημα: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 9 | Αστικός Σχεδιασμός 
#καθηγητές: Ε. Ανδρουτσοπούλου, Χ. Καραδήμα, Γ. Σταυρουλάκη 
#χρονολογία: 2013     Η κεντρική ιδέα της πρότασής μας συνοψίζεται αφενός στην ολοκλήρωση του περιπάτου που ξεκινά από τη νέα παραλία καταλήγοντας στο λιμάνι και αφετέρου στη στροφή προς τη θάλασσα ώστε να ανακτήσει ο περιπατητής τη θέαση προς την πόλη. Έτσι, η συνθετική μας κίνηση ορίζει μία κλειστή αγκαλιά που νοηματοδοτεί την ανάμνηση και εξέλιξη της πόλης και περιλαμβάνει στον πυρήνα της το σύνολο της κατοικίας. Για την ολοκλήρωση του κλειστού σχήματος επιλέξαμε να διατηρήσουμε το ίχνος του υπάρχοντος κυματοθραύστη και να τοποθετήσουμε εκεί ένα σημείο αναφοράς προς την πόλη.

     Αναλυτικότερα, ο περίπατος στην περιοχή μας οργανώνεται διαμέσου ενός φυσικότροπου αναγλύφου που ξεκινά από το ύψος του δρόμου και καταλήγει μέσα στο νερό. Η μορφή του αναγλύφου παρομοιάζεται με τους αμμόλοφους που σχηματίζονται κοντά στις ακτές, ορίζουν ήπιες κορυφογραμμές και βυθίσεις και τελικά ενοποιούνται με το βυθό. Η υλικότητα του τοπίου που σχεδιάζουμε μεταβάλλεται καθώς κινείται κανείς κάθετα στην ακτογραμμή. Στο ύψος του πάνω ορίου, ως κατώφλι στην περιοχή επιλέγεται ο κυβόλιθος, ενώ μέχρι λίγο πριν την ακτή το ανάγλυφο αποκτά μία ποιότητα πιο μαλάκή, αυτή της άμμου. Τέλος, για την αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους η συρραφή με το νερό γίνεται με συστάδες κύβων σκυροδέματος.

     Πάνω σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο έρχονται να πατήσουν  μία σειρά ημιυπαίθριων εγκαταστάσεων που ορίζουν πορείες και πρωτίστως οι πλατφόρμες της κατοικίας πάνω στο ίχνος των παλιών προβλητών του λιμανιού. Οι πλατφόρμες επηρεάζουν ριζικά  τη δομή του εδάφους καθώς το φορτίζουν με πιέσεις και το ωθούν σε εξάρσεις και βυθίσεις. Έτσι τελικά χάνεται η έννοια της ακτογραμμής καθώς έδαφος και βυθός, φυσικότροπο και φυσικό ενοποιούνται με τη μορφή μιάς ενιαίας καμπύλης στο χώρο. Ο δημόσιος χώρος των κατοικιών ορίζεται από τις 4 πλατφόρμες που τοποθετούνται πάνω στο όριο, ανά δύο αντικριστά. Πάνω στις ελαφριές αυτές πλατφόρμες που το όριο τους μεταβάλλεται τοποθετούνται χώροι εκτόνωσης, πρασίνου, πισίνες και δημόσιες χρήσεις. Το ιδιωτικό τμήμα των κατοικιών οργανώνεται πάνω από το επίπεδο του εδάφους κατά μήκος μιάς μεταλλικής σκαλωσιάς. Οι κατοικίες έχουν τη μορφή διαμπερών κουτιών που αιωρούνται στο χώρο και ορίζουν επαναλαμβανόμενες μονάδες.

     Τέλος, το τρίτο βασικό στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί ο κυματοθραύστης. Σε αυτή την περιοχή μέσα στο νερό και απέναντι από όλη την πόλη της θεσσαλονίκης, τοποθετούμε ένα ανοικτό αμφιθέατρο σε άμεση επαφή με το νερό καθώς και έναν υδατόπυργο που προσφέρει πανοραμική θέας της πόλης με στόχο την αντιστροφή της θέασης και το καδράρισμα της πόλης. 
    

#Title: Restoring the urban landscape | Thessaloniki Port

#Student: Papaspyrou Stella Konstantina

#Year: 2013

#Course: Architectural Design 9 | Urban Design

#School: NTUA School of Architecture

#Supervisor: Androutsopoulou E., Karadhma C., Stauroulaki G.

     The concept of our proposal is summarized firstly in completing the walk that starts from the new part of Thessaloniki’s  waterfront leading to the city's  port and secondly in turning the view towards the city. Thus, our proposal defines an introvert cycle that gives meaning to the memory and development of the city and includes the core of the proposed residence. To complete this introvert shape we chose to keep the trace of the existing breakwater and place there a reference point for the city.

Specifically, the walk in our area is organized through a natural-ish landscape that starts from the edge of the road and ends up in the water. The walking paths are compared to the dunes formed near the coast creating gentle ridges and dips that eventually piece together with the seabed. The materiality of the landscape changes as one moves towards the shoreline. At the height of the upper limit, a more concrete material was chosen, while the rest of the design area has a softer surface material, sand. Finally, to prevent soil erosion concrete cubes are places in the shoreline.

In this landscape we choose to design a series of semi-open facilities that organize the walking paths and especially the residence platforms on the trail of the old docks of the port. The platforms radically affect soil structure as they are the main factor that creates surges and sags to the landscape. So, finally,the natural-ish landscape designed, soil, and what already existed there, seabed and water can be seen as a whole. The public space of the residence is defined by the four platforms that are placed over the coastline. On every platform  free spaces, green spaces, swimming pools and public uses are placed. The private part of the residence is organized above ground level along a metal scaffold. The houses are boxes floating in space and define repeating units.

Finally, the third key element of the project is the breakwater. In the water and across the whole city of Thessaloniki, we choose to place an open amphitheater in direct contact with the water and a water tower that offers panoramic view of the city in order to reverse the viewing and frame the city's less seen view.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...