'Εμπόριο και Αυτοκρατορικές Πόλεις πάνω στο Δρόμο του Μεταξιού, από τον 8ο έως τον 14ο αιώνα


#θέμα: ''Εμπόριο και Αυτοκρατορικές Πόλεις πάνω στο Δρόμο του Μεταξιού, από τον 8ο έως τον 14ο αιώνα''
#φοιτητές/φοιτήτριες: Κοροπούλη Ελένη, Μελά Μαρία-Ελένη
#χρονολογία: 16/10/ 2014
#μάθημα: Διάλεξη 
#σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
#επιβλέπουσα: Γεωργία Μαρίνου

Σ’ αυτή την έρευνα προσεγγίζεται το θέμα της δημιουργίας πόλεων πάνω στον κύριο εμπορικό δρόμο της Ανατολής προς την Δύση,τον Δρόμο του Μεταξιού, στην περίοδο από τον 8ο ως το 15ο αιώνα. Αποδεικνύεται ότι η πόλη και οι εμπορικές ροές συνδέονται σε σχήμα αλληλεξάρτησης όπου ο ένας παράγοντας τροφοδοτεί τον άλλον και το αντίστροφο. Σημαντική προϋπόθεση για τη γέννηση και ακμή των εμπορικών δικτύων υπήρξαν οι ισχυρές κρατικές μηχανές που εξασφάλιζαν την ασφάλεια διακίνησης των προϊόντων και των εμπόρων.

Πολλές πόλεις του Δρόμου του Μεταξιού ήταν κόμβοι του εμπορίου που βρίσκονταν πάνω στη ροή και προσήλκυαν πολυτελή αγαθά, τα οποία αγόραζαν οι ίδιες και στη συνέχεια μεταπωλούσαν. Εκτός όμως από τον οικονομικό ρόλο, σημαντική είναι και η πνευματική πλευρά του εμπορίου, αφού με τρόπο ουσιαστικό, συνδιαμόρφωσε τον πολιτισμό των συμμετεχόντων στην εμπορική δραστηριότητα. Ο έλεγχος του υπερτοπικού εμπορίου και η συσσώρευση του πλούτου γινόταν στις αυτοκρατορικές πρωτεύουσες του Δρόμου του Μεταξιού, που έγιναν πολυπολιτισμικοί κόμβοι και προπάντων ο καθρέπτης της ισχύος της κεντρικής εξουσίας.

Στο τελευταίο κομμάτι της μελέτης, εξετάζονται τρείς αυτοκρατορικές πρωτεύουσες με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας και προβολής πόλεων σε συνάφεια με τις αντίστοιχες αυτοκρατορίες. Η Δαμασκός, η Βαγδάτη και η Σαμαρκάνδη συνιστούν κρίκους σε μια αλυσίδα πόλεων τις οποίες συνδέει η γεωγραφία, η ιστορική συνέχεια και κυρίως οι εμπορικοί άξονες της εποχής. Μέσα από τη συγκριτική μελέτη της δομής(πολεοδομικής οργάνωσης) αλλά και της εικόνας τους (δημόσια αρχιτεκτονική) προσφέρεται μια εικόνα αντιπροσωπευτική του τρόπου λειτουργίας του μεγάλου εμπορικού δικτύου.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...