The 5 most popular projects of 2014

Oι 5 δημοφηλέστερες αναρτήσεις στο archstudies.gr για τη χρονιά 2014!


Σημ. : κλίκ στον τίτλο για να μεταφερθείτε στη συγκεκριμένη δημοσίευση
Note : click on a project's title to follow the publication's link

Πίσω στο εν Πάρνηθι παράρτημα _ Back to Parnitha Annex


#Τίτλος: Πίσω στο εν Πάρνηθι παράρτημα
#φοιτήτριες:  Βίκυ Παναγοπούλου, Ραλλού Τζωρμπατζάκη 
#επιβλέποντες: Αριάδνη Βοζάνη, Ανδρέας Κούρκουλας
#χρονολογία: Απρίλιος 2014
#μάθημα: Διπλωματική εργασία 
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ


Εκατό χρόνια μετά την ανέγερσή του, επιστρέφουμε στο ερείπιο του Σανατορίου της Πάρνηθας, σε μια προσπάθεια να περισώσουμε τη μνήμη του τόπου, που φέρει ακόμα τα σημάδια της καταστροφικής φωτιάς του Ιουνίου του 2007. Επιλέγουμε ελάχιστα αρχιτεκτονικά στοιχεία- απομεινάρια του κτιρίου, καταγεγραμμένα στη συλλογική μνήμη ως “νοσοκομειακά”. Γύρω τους συγκροτούμε μια σειρά από χώρους που διατρέχονται από μια διαδρομή. Επιχειρούμε την ανασύνθεση της μνήμης του τόπου μέσα από την βιωματική εμπειρία του χώρου. Η χωρογραφία του σώματος, η πρόσβαση μέσω του βλέμματος, μαζί με τα φυσικά στοιχεία -ήλιο, νερό, αέρα- αποτελούν συνιστώσες της σύνθεσης μιας υπαίθριας εμπειρίας σε διαδοχικά στάδια. Η σύνθεση επιχειρεί να ενσωματώσει την Εαρινή Συμφωνία του Γιάννη Ρίτσου- που γράφτηκε όσο ο τελευταίος νοσηλευόταν εδώ με φυματίωση- και τη Νέκυια της Οδύσσειας. Ο χώρος ξεδιπλώνεται κινηματογραφικά, εστιάζοντας σε διαφορετικές πτυχές των θεμάτων της αρρώστιας, της φθοράς και της καταστροφής, ώστε τελικά να αποκαλυφθεί θεατρικά, προσφέροντας μια ακόμα ανάγνωση που ενισχύει την κατανόηση, συντηρώντας πέρα από το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο,τη μνήμη.

#Title: Back to Parnitha Annex
#Students: Viki Panagopoulou, Rallou Tzormpatzaki
#Year: April 2014
#Course: Diploma Thesis
#School: School of Architecture, NTUA 
#Supervisor: Ariadne Bozani, Andreas Kourkoulas

A hundred years post- construction, we return to the Sanatorium of Parnitha, now an abandoned ruin, in an attempt to salvage the memory of a place where the signs of the June  2007 catastrophic wildfire are still present. A minimum of architectural elements - building remnants registered as nosocomial in the collective memory - are incorporated in a series of new spaces, along a traversing route. The memory of the place is reconstructed through the physical experience of the space; the body’s movement, the visually discernible scenery, the natural elements -sun, water, and wind- constitute the foundations of a synthesis of spaces accessed in sequence.  Integrated in the concept are Yiannis Ritsos’ “Earini Symponia”, a long poem written while the poet was hospitalised here for tuberculosis, and Nekyia from Homer’s Odyssey. The space unravels in a cinematographic manner, each domain focusing on different aspects of death, decay and destruction.  Finally, the complete synthesis is revealed theatrically to reclaim its fading memory; to render the remnants meaningful and timeless.

Ιστορικό μουσείο Λαυρεωτικής _ Historical museum of Lavreotiki


#θέμα:  Ιστορικό μουσείο Λαυρεωτικής
#φοιτητές:  Αναστασίου Ορέστης – Νικόλαος
#επιβλέποντες:  Παπαϊωάννου Αναστάσιος, Τουρνικιώτης Παναγιώτης

#χρονολογία: 2012
#μάθημα: Διπλωματική εργασία
#σχολή/τμήμα: Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


   Το Λαύριο, έχοντας υποστεί τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης, βρίσκεται σε μια κατάσταση αναμονής εδώ και μερικά χρόνια. [...] η παρούσα διπλωματική προτείνει την δημιουργία ενός κτιρίου που θα αφηγείται την διαχρονική ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Αποδίδει στην κοινότητα χώρους μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, χώρους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τους απαραίτητους χώρους οργάνωσης του μουσείου. Τοποθετημένο στον πόλο του τερματικού σταθμού του προαστιακού, αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο της παράκτιας ζώνης και του νεοκλασσικού ιστού της πόλης. Αρθρωμένο πάνω σε αυτή την ραχοκοκκαλιά, μέσα στο τραχύ φυσικό τοπίο, επιχειρεί μια εννοιολογική σύνδεση με ποιότητες ανθρωπογενών τόπων σημαντικών για την συλλογική μνήμη των κατοίκων. [...]


#Title: Historical museum of Lavreotiki
#Students: Anastasiou Orestis – Nikolaos
#Year: 2012
#Course: Diploma Thesis
#School: National Technical University of Athens – School of Architecture
#Supervisors: Papaioannou Anastasios, Tournikiotis Panayotis

  Lavrio is in a “standby mode” for several years, after having suffered the consequences of deindustrialization. [...] this diploma project proposes the creation of a building that narrates the story of the area. It provides to the community, spaces for permanent and temporary exhibitions, places of cultural and educational activities, in conjunction with the necessary administrative areas of the museum. Situated nearby the hub of the terminal station, constitutes a link between the coastal zone and the neoclassical fabric of the city. The museum articulates on this backbone and through the rough landscape, attempts a conceptual link with important anthropogenic sites for the collective memory of the inhabitants. [...]

   Το Εύρος του Ορίου - Κεραμεικός _ The range of the limit - Kerameikos


#θέμα : Το Εύρος του Ορίου - Κεραμεικός
#φοιτητές : Παπαδοπούλου Δ., Χατζηστεφάνου Ο.
#διδάσκοντες: Κούρκουλας Α., Μάρη Ι.
#χρονολογία: 2011
#μάθημαΑρχιτεκτονική Σύνθεση 6
#σχολή/τμήμα: Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού αποτελεί ένα μικρό τμήμα της αρχαίας πόλης των Αθηνών. Η σημερινή του μορφή μέσα στον αστικό ιστό της σύγχρονης πόλης είναι αυτή ενός ιδιαίτερα κλειστού σχήματος, αυτόνομου ως προς τα χαρακτηριστικά του. [...]


Τα σημεία διαμόρφωσης επιλέγονται στις προεκτάσεις των χαράξεων του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής του Θησείου. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό και στην διαπίστωση ότι η διέλευση των τραίνων αποτελεί ουσιαστικά το σκληρό και αδιαπέραστο όριο που αποκόπτει πλήρως την επαφή των κατοίκων με τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η υπέρβαση του ορίου να πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειων διαβάσεων, γεγονός που δεν αποσκοπεί τόσο στην πρακτική διευκόλυνση της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο αλλά στην νοηματική σύνδεση των δύο κόσμων μέσα από μία βιωματική εμπειρία. Η μετάβαση από την γειτονιά του Θησείου στον χώρο του Κεραμεικού είναι μία μετάβαση από την σύγχρονη στην αρχαία πόλη και ταυτόχρονα το πέρασμα από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών.[...]

#subject : The range of the limit - Kerameikos
#students :  Papadopoulou D., Chatzistefanou O.
#professors: Kourkoulas A., Mari I.
#year : 2011
#course : Architectural Synthesis 6
#school/department : National Technical University of Athens-School of Architecture

The archaeological site of Kerameikos is a small part of the ancient city of Athens. Its present form within the urban fabric of the modern city is that of a very closed shape, autonomous as to its characteristics. 
[...]

The configuration points are selected on the extensions of the alignments of town planning in the region of Thisseio. Their design was based largely on the finding that the passage of trains is essentially a solid and impenetrable limit that cuts fully off the contact between the residents and the archaeological site. For this reason the threshold is exceeded through subways. This decision aims rather at the connection between the two worlds through a personal experience than the facilitation of the access to the archaeological site. The transition from the neighborhood of Thisseio at the area of Kerameikos is a transition from the modern to the ancient city and at the same time a passage from the world of the living to the world of the dead ones. [...]

  Ο κήπος του αστικού «ανοίκειου» _ A garden of urban ‘uncanny’


#θέμα: Ο κήπος του αστικού «ανοίκειου» 
#φοιτητές: Μπακάλη Κ., Σαμπαζιώτης Σ. 
#χρονολογία: 2013  
#μάθημα: Landscape Design and Art Practice  
#σχολή/τμήμα:  University of Sheffield / Department of Landscape / MA in Landscape Architecture
#επιβλέποντες: Catherine Dee

Βρισκόμαστε σε ένα κενό οικόπεδο του Sheffield, μιας βιομηχανικής πόλης της βόρειας Αγγλίας. Μια λεωφόρος χωρίζει, ενώ μια υπόγεια διάβαση συνδέει την περιοχή με το κέντρο της πόλης.  Ο χώρος παραμένει σχετικά ανεκμετάλλευτος, μετά την κατεδάφιση κτηρίων μεταλλοτεχνίας, μερικά χρόνια πριν. Τα απομεινάρια στο έδαφος είναι ποικίλες ποιότητες σκυροδέματος, λειτουργώντας σε διαφορετικά επίπεδα συμβολισμού, κάθε μία ξεχωριστά και στην σύνθεσή τους. [...]
Κεντρικός στόχος του έργου είναι η μετεξέλιξη του ήδη υπάρχοντος τοπίου σε έναν κήπο «αστικού ανοίκειου», μια συμβολική μικρογραφία της πόλης. Υλικά όπως το béton, ή το πλαστικό, με τα οποία ο σημερινός άνθρωπος της πόλης σχεδόν ταυτίζει την καθημερινότητά του, χρησιμοποιούνται σε διατάξεις και χρήσεις έντονης συμβολικότητας. [...]

 
#subject: A garden of urban ‘uncanny’ 
#students: Bakali K., Sampaziotis S.
#year: 2013
#school/department: University of Sheffield / Department of Landscape / MA in Landscape Architecture
#supervisor: Catherine Dee
Once upon a time, there was a typical block in a post-industrial city of England (Sheffield). There were buildings here (sheet metal works). One day, a demolition took place. Thus, the site remained derelict, but not essentially empty. Its base is now covered by various qualities of concrete.
“Mirrors” and multi-textured surfaces insinuate a relatively remarkable inner harmony. Lots of plastic bins are also a dominant element of the genius loci. They could be considered as fragments of an urban waste culture.Τουριστική εγκατάσταση στο Βάρικο Λιτοχώρου _ Tourist facilities in Variko, Litochoro
#θέμα:  TΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
#φοιτητές:  Παλάσκα Μαρία, Πατσούρα Ειρήνη
#επιβλέπων:  Ανδρεάδου Τατιάνα

#σύμβουλος: Βλαχοδήμος Γιώργος
#χρονολογία: 21/02/14 
#μάθημα: Διπλωματική εργασία 
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Το θέμα της εργασίας πρόκειται για μια τουριστική εγκατάσταση της κατηγορίας ξενοδοχείων μικτού τύπου 5*, σύμφωνα με το ΦΕΚ του 2002 για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Περιλαμβάνει τουριστικό λιμένα (μαρίνα), σπα, εστιατόρια, και τρεις βασικές  κατηγορίες δωματίων (rooms, bungalows, villas) και έχει δυναμικότητα 555 κλίνες.Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στην  παραλία του Βαρικού Λιτοχώρου στο νομό Πιερίας. Τα παράλια του νομού αυτού και ειδικά η ζώνη από το Λιτόχωρο ως και την Κατερίνη, αποτελεί μια περιοχή εξαιρετικού τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Όλυμπο [...].


#Title: TOURIST FACILITIES IN VARIKO, LITOCHORO
#Students: Palaska Maria, Patsoura Eirini
#Year: 21/02/14
#Course: Diploma Thesis
#School: Faculty of Engineering, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki
#Supervisor: Andreadou Tatiana

This project is about a tourist hotel facility of mixed type class 5*, according to the Government’s Gazette 2002 hotel units. It includes a tourist port, spa, restaurants, and three basic categories of rooms (rooms, bungalows, villas) and has a capacity of 555 beds.The intervention area is located on the beach of Variko, Litochoro, in the prefecture of Pieria. The coast of this prefecture and especially the area zone between Litochoro and Katerini, is an area of ​​exceptional tourist interest, as it is located near Mount Olympus [...].

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...