Στοχαστική περιπλάνηση#Θέμα:  Στοχαστική περιπλάνηση: ένα ταξίδι σε τόπους μνήμης με όχημα το στοχασμό
#Σπουδάστριες:  Παπασπύρου Στέλλα-Κωνσταντίνα, Τασιούλα Ίλυα
#Μάθημα: Διάλεξη (Ερευνητική εργασία)
#Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
#Επιβλέπων: Κούρκουλας Ανδρέας, 
#Σύμβουλος: Μίχα Ειρήνη
#Χρονολογία: 2014
#link τεύχους: τεύχος


Περίληψη

            Η παρούσα διάλεξη αναφέρεται στην έννοια του στοχασμού στην αρχιτεκτονική και εξετάζει την περίπτωση της στοχαστικής περιπλάνησης στο χώρο και στον τόπο. Ο στοχασμός, μια έννοια δυναμική για την αρχιτεκτονική, με μεταβλητές το άτομο, το χώρο και το χρόνο, ορίζεται ως η πνευματική συγκέντρωση με σκοπό τη στροφή προς τον έσω εαυτό και τη διαφορετική θέαση του Εαυτού και του Κόσμου, ως μονάδες και ως σύνολο.
            Η εμβάθυνση στην έννοια του στοχασμού και της περιπλάνησης έχει ως στόχο την επισήμανση και την ανασκευή του ακόλουθου ερωτήματος: «Μπορεί η έννοια του στοχασμού να εμπεριέχεται σε αυτήν της μνήμης, όπως η τελευταία εκφράζεται στα σύγχρονα memorials; Μπορούν να επιτευχθούν συνθήκες στοχαστικής περιπλάνησης, σε χώρους αφιερωμένους στη μνήμη;» 
            Για το σκοπό αυτό επιλέγονται τέσσερα παραδείγματα χώρων μνήμης, στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία που εξετάζονται από τη σκοπιά του διαλογισμού και όχι της απλής ανάκλησης ενός ιστορικού γεγονότος. Στη διάλεξη αυτή, επομένως, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι τα συγκεκριμένα memorials είναι ικανά να μας μεταμορφώσουν, να μας μεταφέρουν σε άλλα επίπεδα συνειδητότητας και να μας οδηγήσουν σε μία διαφορετική θέαση της ύπαρξης και του κόσμου, όπως συμβαίνει με το στοχασμό.Abstract

The following research project refers to the meaning of contemplation in architecture and examines the importance of a contemplative promenade in space and place for the humans. Contemplation, a dynamic term in architecture, whose variables are human, space and time, is defined as the spiritual retreat and concentration on something for shifting to the inner self and the different view of the Self and the World, as units and as a whole.
            This closer look at the definition of contemplation and contemplative promenade seeks to identify the following question: "Could the concept of meditation and ponder be contained  in memory, as the latter is expressed through modern memorials? Could condition of a stochastic wandering be achieved in places dedicated to the memory of dead people?"
            To answer this question four examples of memorial places were chosen, in Germany, Poland and Spain that will be examined from the perspective of contemplation and meditation rather than a simple recall of a tragic historic event. In this project, therefore, will try to prove that these memorials can offer a metamorphosis, can reveal higher levels of consciousness and lead humans to a different view of Existence and World, as contemplation suggests.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...