Αυτο-κινητή αρχιτεκτονική
#θέμα: Αυτο-κινητή αρχιτεκτονική 
#φοιτητής: Μαυράκης Σταύρος 
#χρονολογία: 2014 
#μάθημα: Διάλεξη (Ερευνητική εργασία) 
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.E.M 
#επιβλέπων: Γυφτόπουλος Σταύρος


Αντικείμενο της διάλεξης αυτής αποτελεί η μελέτη του σχεδιασμού αυτοκινήτου με μια αρχιτεκτονική ματιά. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός αυτοκινήτου ασχολείται με ένα βιομηχανικό προϊόν, το οποίο δεν παύει να αποτελεί όμως προϊόν σχεδίασης βάσει της ανθρώπινης κλίμακας, καθώς και μέσο μεταφοράς μέσα στο ανθρώπινο περιβάλλον. 
Κοιτώντας το αυτοκίνητο παρατηρώ μια “κινητή αρχιτεκτονική”, ένα αντικείμενο καλά σχεδιασμένο από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, ένα αντικείμενο σχεδιασμένο για να αναμετρηθεί και να “παίξει” με τα στοιχεία και τους νόμους της φύσης. Έτσι λοιπόν, ο σχεδιασμός αυτοκινήτου έχει άμεση σχέση με τη γενική φύση-υπόσταση της αρχιτεκτονικής.
Στην εργασία επιχειρείται να αναζητηθεί η οποιαδήποτε πιθανή σχέση της αρχιτεκτονικής με το αυτοκίνητο και ειδικότερα με το σχεδιασμό του.
Έναυσμα αυτής της διάλεξης αποτέλεσε το ενδιαφέρον μου για το αυτοκίνητο, ως αποτέλεσμα ενός συνολικού σχεδιασμού, προς περαιτέρω διερεύνηση αυτού του τομέα (δηλ. του σχεδιασμού του αυτοκινήτου). Μέσω αυτής της εργασίας έγινε προσπάθεια να ερευνήσω και να εξερευνήσω το συγκεκριμένο τομέα, καθώς φαντάζει κάτι το ανοίκειο και το ασύνδετο με την αρχιτεκτονική.
Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιαστεί αλλά και να διερευνηθεί περαιτέρω ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου, βρίσκοντας μια κοινή “γλώσσα”, πορεία και βάση με τον κόσμο της αρχιτεκτονικής, ώστε να γίνει εύκολα αντιληπτή η πιθανή σχέση της αρχιτεκτονικής με το σχεδιασμό αυτοκινήτου. Συνεπώς, έγιναν κάποιες αναφορές σε παραδείγματα σχεδιασμού κυρίως από αρχιτέκτονες. Ποια η σχέση τους με την αρχιτεκτονική; Οι αρχιτεκτονικές συνθετικές αρχές σχετίζονται με αυτές του αυτοκινήτου;

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...